Şart kipi nedir örnek?

Şart kipi nelerdir?

Cümlede bahsi geçen eylemin gerçekleşmesi bir şarta bağlı olduğu takdirde fiil ya da fiilimsilerin sonuna getirilen eklere şart kipi denir. (e, i, ö, ü) harfleriyle biten kelimelere -se, (a, ı, o, u) harfleriyle biten sözcüklere ise -sa eki getirilir.

Istek ve şart kipi nasıl ayırt edilir?

 1. İstek Kipi (-e, -a) Fiile istek, niyet, arzu kavramları veren bir tasarlama kipidir. …
 2. Dilek-Koşul Kipi (-se, -sa) Bir oluş ve kılışı “şart”a veya “dilek, istek ve niyet”e bağlayan bir tasarlama kipidir. …
 3. Gereklilik Kipi (-meli, -malı) Fiilin yapılmasının gerekli, zorunlu olduğunu ifade eder. …
 4. Emir Kipi (-)

Şart eki isimlere gelir mi?

Tanım: Cümleye şart anlamı katar. İsimlere -ise getirilerek yapılır.

Istek kipi ne örnekler?

İstek kipine örnekler

 • Eve erken gideyim de yemek yapayım.
 • Yarın işe erken gelesin.
 • Gürkan’a söyle de gelirken iki tane ekmek ala.
 • Arkadaşlar, sıraya geçelim.
 • Biz pazardan gelen kadar evi toparlayasınız.
 • Ustalar fayansları döşemeyi bitirmiş olalar.
 • Uykumu alayım da toplantıda yorgun görünmeyeyim.

Istek kipinin ekleri nelerdir?

İstek kipi ekleri ‘-a, -e’dir. İstek kipi ekleri eylemin yapılması veya fiilin olumsuz olarak yapılmaması istendiği durumlarda kullanılır. İstek kipinin olumsuzu ‘-ma, -me’ olumsuzluk eki ile yapılır. İstek kipi tüm şahıslar için çekimlenebilir.

Geniş zaman ekleri nelerdir?

Geniş zaman

 • Geniş zaman, dilbilgisinde bir eylemin ya da durumun geçmişte, şu anda ve gelecekte gerçekleştiğini belirten zaman yapısı. …
 • Türkçede geniş zaman kipi fiil cümlelerinde fiil köküne -r, -ir veya -er eki eklenerek oluşturulur.

Dilek kiplerinin diğer adı nedir?

Dilek kipleri veya tasarlama kipleri; Türkçede fiillerin gereklilik, istek, dilek, şart veya emir bildiren hallerinden her biri. Optatif olarak da bilinir.

Geniş zaman nedir örnekler?

Bir eylemin geçmişten günümüze kadar sık aralıklarla ya da her zaman yapıldığını bildiren kiplere geniş zaman kipi denir. Tüm alışkanlıklar ve hobileri anlatmak için de geniş zaman cümleleri kurulur. 1- Serkan, en önemli buluşmalara bile her zaman geç ”kalır.”

Şart kipi isme gelir mi?

(Fiilin şart kipi “fiile”, ek fiilin şart eki “isme veya haber kipleri / dilek kiplerinden sonra gelir.) Bitkileri sulasanız bitkiler kurumaz. (fiile geldiği için fiilin şart kipidir.) Bu kalem senin kaleminse benimki nerede? (isme geldiği için ek fiilin şart ekidir.)

Şart kipi ne demek?

Fiilin gerçekleşmesinin bir koşula bağlı olduğunu belirtmek için bu kip kullanılır. Fiillere “-sa -se” eki getirilerek yapılır. Şart kipi eki “–sa, –se” birleşik cümlelerde ikinci yargının gerçekleşmesini bir koşula bağlar. Azıcık uyusam başımın ağrısı geçer.

İstek kipi ne ile Çekimlenir?

Eylemin gerçekleşmesinde istek, dilek, temenni bildiren kiplere istek kipi denir. İstek kipi, dilek kiplerine dahildir. İstek kipi ile çekimlenmiş fiillerde iş, oluş, hareketin meydana gelmesi için bir istek duyulması anlamı vardır. Eyleme istek anlamı “-e, -a” eki ile verilir.

Istek kipinin hikayesi nedir?

-A ve -SA ekleriyle karşılanan ve gerçekleşmesi “istek” biçiminde tasarlanan bir oluş ve kılışın geçmiş zamana aktarılarak anlatılması.

Geniş zaman eki nasıl bulunur?

Bu kip “geçmiş, şimdi, gelecek” zamanları içine aldığı için GENİŞ zaman kipi denmiştir. Geniş zaman kipinin eki -r, (olumsuzu) -z’dir. Örnekler: Sabahları erken kalkarım.

Geniş zaman eki nedir örnek?

Geniş zaman ekleri, gelecek zaman cümlelerinde kullanıldığında yüksek olasılık ya da kesinlik belirtir. Örneğin: ”En geç haftaya yanınızda olurum.” Geniş Zaman Eki Nedir? Bir eylemin sürekli ya da genelde yapıldığını belirten eklere geniş zaman eki denir.

Dilek kipinin diğer adı bildirme kipi midir?

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Fiilin zamanını bildirmezler. Ama hepsinde de pek belirgin olmayan bir gelecek zaman anlamı vardır. Fiile “-malı/meli” eki getirilerek yapılır.