Atatürk ile ilgili kaç kitap yazıldı?

Mustafa Kemal Atatürk kaç kitap okudu?

Atatürk‘ün okuduğu kitapları bu özelliğiyle değerlendirerek 24 ciltlik bir eser haline getiren Anıtkabir Derneği’nin Atatürk‘ün Okuduğu Kitaplar başlığı altındaki eserinden de anlaşıldığı üzere hayatı boyunca 3997 kitap okuduğu görülmektedir.

Atatürk’ün kaleme aldığı eserler nelerdir?

 • YAZILI ESERLERİ
 • “NUTUK” …
 • “BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ” …
 • “CUMALI ORDUGAHI” …
 • “TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ” …
 • “TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ” …
 • “GEOMETRİ” …
 • “SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR”

Atatürk’ün yazdığı kitapları sayar mısın?

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar

 • Nutuk. …
 • Geometri. …
 • Güneş-Dil Teorisi: Ulus Dil Yazıları-Etimoloji Morfoloji ve Fonetik Bakımından Türk Dili 1935. …
 • Zabit ve Kumandan ile Hasbihal. …
 • Cumalı Ordugahı-On Günlük Manevranın Hatırası 29 Ağustos-8 Eylül 1909. …
 • Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe. …
 • Sivas Kongresi Günleri.

Atatürk’ün yazmış olduğu kitaplar nelerdir?

Atatürk’ün Yazdığı Kitaplar Karakter Boyutu

 • ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI KİTAPLAR.
 • NUTUK (Söylev)
 • Nutuk’u PDF olarak indirmek için tıklayın.
 • BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
 • CUMALI ORDUĞAHI.
 • TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ
 • TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ
 • VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER.

Atatürkün okuduğu kitaplar nelerdir?

Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar

 • I. …
 • Namık Kemal, Tarih-i Osmanî, İstanbul, 1889.
 • Namık Kemal, Makalât-ı Siyasiye ve Edebiyye, İstanbul 1327 (1911).
 • 3. Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler, İstanbul, 1316 (1900).
 • Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste, İstanbul, 1316 (1900).

Atatürkün kaç tane kitabı var?

Atatürk’ün Nutuk ile birlikte 9 kitap yazdığını bunların ikisinin Almancadan Türkçeye çeviri, diğerlerinin ise kendisi tarafından bizzat kaleme alınan askeri, siyasi ve medeni bilgileri içerdiğini ve bir de geometri kitabı yazdığını söyledi. Atatürk’ün 3 bin 997 kitap okuduğunu belirten Dr.

Atatürk’ün kaç eseri var?

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün hayatı boyunca kaleme aldığı toplam 14 adet yazılı eseri mevcuttur.

Atatürk’ün kaç tane eseri vardır?

Atatürkün Nutuk ile birlikte 9 kitap yazdığını bunların ikisinin Almancadan Türkçeye çeviri, diğerlerinin ise kendisi tarafından bizzat kaleme alınan askeri, siyasi ve medeni bilgileri içerdiğini ve bir de geometri kitabı yazdığını söyledi. Atatürkün 3 bin 997 kitap okuduğunu belirten Dr.

Atatürk’ün kaç eseri vardır?

Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürkün hayatı boyunca kaleme aldığı toplam 14 adet yazılı eseri mevcuttur.

Atatürk kaç tane fabrika kurdu?

Cumhuriyet döneminde Atatürk önderliğinde, kömür, çimento, şeker, pamuk, elektrik, uçak, ipek ve deri fabrikaları kuruldu. Sözcü’de yer alan habere göre, cumhuriyet kurulduğunda sanayi kuruluşlarının sayısı 386’ydı. bu rakam 10 yılda 1087’ye çıktı.

Atatürk’ün yazdığı ilk kitap nedir?

1-TÂBİYE MESELESİNİN HALLİ VE EMİRLERİN SURETİ TAHRİRİNE DAİR NESAYİH: Atatürkün ilk kitabı sayılır ve savaştaki taktikleri içerir, liderlik özelliğini gösterir. 2-TAKIMIN MUHAREBE TALİMİ: Atatürkün 1908 yılında Almanca’dan çeviri yaptığı kitaptır.

Hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı eserler?

MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN TÜM ESERLERİ VE İSİMLERİ – Bölüğün Muharebe Tâlimi, 1912 (Almancadan çeviri). – Ta’biye Mes’elesinin Halli ve Emirlerin Sûret-i Tahrîrine Dâir Nasâyih, Edirne Sanayi Mektebi Matbaası, 1916. – Ta’lîm ve Terbiye-i Askeriyye Hakkında Nokta-i Nazarlar, Edirne Sanayi Mektebi Matbaası, 1916.

Atatürk en çok hangi kitapları okurdu?

Her zaman eğitime ve bilime önem veren Mustafa Kemal Atatürk, sık sık kitap okurdu. Aynı zaman da geometri kitabı da yazan Atatürk‘ün çok sevdiği bir roman vardı. Savaşta bile başucu kitabı olan hatta canı sıkıldığı zaman kitaptan bir sayfa açıp okuyan Atatürk‘ün en sevdiği kitap Çalıkuşu’ydu.

Atatürkün en sevdiği kitaplar nelerdir?

Bingölbali, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği kitapları şöyle belirtti; “Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin, Beyaz Zambaklar Ülkesinde – GrigoryPetrov, Belleten, Toplum Sözleşmesi – Jean Jacques Rousseau, Türkçülüğün Esasları – Ziya Gökalp.”

Atatürk’ün siyasi alanda en büyük eseri nedir?

Mustafa Kemal’in herkes tarafından en çok bilinen eseri Nutuk olmasına rağmen başka birçok esere de sahiptir. 1915- 1918 yılları arasında yine Anafartalar, Doğu cephesi ve Karlsbat’ta hatıralarını kaleme aldı günlüklerde bulunmaktadır. Atatürkün yazdığı herkes tarafından bilinen en önemli eseri nutuktur.