Bir malumatım yok ne demek?

Malumat ne anlama gelir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan malumat kelimesi, ilim sözcüğüyle aynı kökten türemiştir. İlim, bilgi anlamına gelirken, malumat da bilinen şeyler demektir.

Meramını ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: İsteğini, derdini anlatmak. “Bu çocuğa meramımı anlatmaktan aciz kaldım.” “Sayın Bakan, biz mağdurlar olarak kimseye meramımızı anlatamıyoruz.”

Mutasarrıf ne deme?

Mutasarrıf (Osmanlıca: متصرّف), Osmanlı idari sisteminde sancak veya liva mülki amiri.

Malumat sahibi olmak ne demek?

malumat sahibi ne demek? Bir konuda bilgisi olan kimse, malumattar. Knowledgeable person.

Maruzati ne demek?

Mazurat ne demek? Mevki, makam veya yaş bakımından büyük birine sunulan, bildirilen dilek veya bilgi, sunuş.

Hasbıhal ne demek?

TDK üzerinden bakıldığı zaman hasbihal kelimesinin anlamı olarak, ‘Sohbet etmek, karşılıklı konuşmak ve söyleşmek’ ifadeleri öne çıkmaktadır. Genelde iki insanın ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği güzel sohbetler için kullanılan bir sözcüktür.

Eyyam olmak ne demek?

Çokluk anlamında kullanılan eyyam kelimesinin gününü gün eden kimse anlamı da vardır. Kelimenin bir diğer anlamı da kendi çıkarı uğruna güçlü olanları veyahut baskın olan düşünceyi destekleyen kimsedir.

Sinama ne demek?

Sınamak işi, deneme, tecrübe. Karşılaşma sırasında güreşçilerin birbirinin güçleri ve oyunları konusunda yaptıkları karşılıklı deneyici girişimler.

Mutasarrıf ne demek Arapça?

Mutasarrıf kelimesi Türkçe’de “tasarruf eden” anlamına gelir. Arapça ṣrf kökünden gelen mutaṣarrif متصرّف z “tasarruf eden” sözcüğünden alıntıdır.

Sancak yöneticisi ne demek?

Sancakbeyi, Osmanlı Devleti’nde yöneticilere, veya Osmanlı idaresinde bulunan idari ve askeri yapılanmada beylerbeyliklerden sonra gelen sancakları yöneten kişidir. Sancak beyi, savaş zamanı emri altındaki tımarlı sipahiler ile beylerbeyinin emri altına girmişlerdir.

Arzuhal etmek ne demek?

Arzuhal kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup arz ve hal kelimesinin birleşimi sonucu Türkçeye Arzuhal olarak uyarlanarak geçmiştir. Arzuhal kelimesi dilekçe anlamına gelmektedir.

Maruziyet kelime anlamı nedir?

Bir olay ya da durum karşısında ya da etkisinde bırakmak.

Hasbihal etmek ne demek TDK?

TDK üzerinden bakıldığı zaman hasbihal kelimesinin anlamı olarak, ‘Sohbet etmek, karşılıklı konuşmak ve söyleşmek’ ifadeleri öne çıkmaktadır.

Teveccühünüz ne anlama gelir?

Teveccühünüz kelimesi karşı taraftan gelen iltifatlar karşısında ‘o sizin güzelliğiniz’ ya da ‘asıl siz öylesiniz’ anlamının dile getirilmesidir. Yapılan bir iltifat ile beraber güzel sözlere karşılık vermek amaçlı teveccühünüz kelimesi kullanılır.

Futbolda eyyam ne demek?

doğru kullanım “eyyamcı hakem”dir. bu ifade, “o günkü koşullara göre, yani yönettiği maçtaki takımlara göre karar veren, kuralları olması gerektiği biçimde uygulamayan, günden güne farklı kararlar verebilecek olan hakem” anlamına gelir.