Bir söylev nasıl olur?

Söylev nedir özellikleri kısaca?

Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır. Söylevlerin konuları, çoğunlukla; toplumsal fikirler, toplumsal ve millî dâva ve olaylardır.

Söylev nedir nasıl yazılır?

Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe: “Bir aralık elinde tahta çantalı birisi, kahvenin önündeki halka karşı bir söylev çekmeye başladı.” -F. Otyam.

Söylev türünün özellikleri nelerdir?

Söylevin Özellikleri:

 • Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır.
 • Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 • Söylevlerde hitabet gücü önemlidir.
 • Söylevler genellikle siyasi ve askeri konulu metinlerdir.
 • Söylevlerde cümleler kısa tutulur.
 • Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir.

Söylev örnekleri nelerdir?

Ülkemizde ve dünya genelinde en çok okunan söylevlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir.

 • Mustafa Kemal Atatürk – Söylev.
 • Etienne De La Boetie – Gönüllü Kölelik Üzerine Söylev.
 • Jean Jacques Rousseau – Bilimler ve Sanat Üzerine Söylev.

12 Tem 2021

Söylev nedir 9 sınıf?

Bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak ve bir amaç doğrultusunda yönlendirmek için yapılan konuşmalardır. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel sözlere nutuk (söylev) denir.

Söylev hangi metin türüdür?

Söylev (Nutuk), aslında bir sözlü kompozisyon ürünüdür. Yalnız nutuk, yazıya geçmişse ve kitabî özelliği varsa aynı zamanda yazılı kompozisyon ürünü olarak da kabul görür. Türk edebiyatının en güçlü söylev (nutuk = hitabet) örneği Atatürk’ün “Büyük Nutku”dur.

Söylev ne demek bulmacada?

Söylev kelimesinin bulmacada yer alan cevapları Nutuk ve Hitabe olarak ifade edilmektedir.

Söylev türünün edebiyatımızdaki ilk örneği nedir?

Edebiyatımızdaki ilk söylev olarak, Bilge Kağan’ın Orhun Abideleri’nde Türk Budunu’na seslenişi olarak kabul edilmektedir.

Söylev nutuk çeşitleri nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.

8 Şub 2021

Söylev türünde eserler nelerdir?

Fazıl Ahmet Aykaç Hitabeler (1934), Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966), Necip Fazıl Kısakürek Müdafaa (1946), Sahte Kahramanlar (1976), Yolumuz Halimiz Çaremiz (1977)… Osman Yüksel Serdengeçti (1917-1983)…

Söylev hangi zamanı kapsar?

Bu kitap Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919’dan, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman diliminde olan olayları anlatmaktadır.

Söylev türünde dil hangi işlevde kullanılır?

Heyecana Bağlı İşlev Dilin heyecana bağlı işlevinde yorum, öznellik hâkimdir. Özel mektuplar, lirik şiirler, eleştiri yazıları, hitabetler (söylev) dilin bu işleviyle oluşturulur.

Makta nedir bulmaca?

Makta kelimesi kesim anlamını taşımaktadır. Bir nesne veya yüzeyin kesilmesinden sonra oluşan yüzeye kesit veya kesim denmektedir. Harf harf bulmacada ilk olarak genelde doğru cevap kesim olmaktadır.

Ziyaretçi ne demek bulmaca?

Harf harf bulmacada ziyaretçi kelimesine cevap olarak züvvar veya görüşmeci yazılabilir.

Türk edebiyatının ilk hatibi kimdir?

Türk Edebiyatında ilk hatip olarak Orhun Abidelerinin yazan Bilge Kağan ve Kardeşi Kül Tigin sayılıyor. Öte yandan Bilge Kağan ile Kül Tigin’in yeğeni Yollug Tigin’in de ilk Türk Hatipler arasında yer aldığı söylenebilir.