Candemir Ağa hangi yöreye ait?

Temirağa halayı nerenin?

TEMURAĞA: Erzurum’da yörenin Aşkale ilçesinde Temirağa Bar’ından başka şunlar vardır; Daldala, Hançer Barı, Hoşbilezik, Kol Satma, Tamzara, Tavuk Barı. Bunlardan Hançer Barı karşılıklı iki erkek tarafından öbürleri ise en azından iki kişinin elbirlikteliğiyle yürütülen oyun çeşitleridir.

Temur aga oyunu nereye ait?

1930’lu yıllarda yapılan bir kayıttır. Bayburt, Gümüşhane, Sivas, Erzurum, Tokat, Erzincan, Artvin, Kars ve başkaca yörelerde oynanan oyunlu bir türküdür.

Temir Ağa neresi?

Temur Ağa / Temir Ağa – Gümüşhane Derlendiği Yer: Kabaköy -Dölek Köyü -Köse İlçesi -Akçakale Köyü -Salyazı Beldesi -Kelkit İlçesi -Özen Köyü -Kazantaş Köyü -Tulum -Üçkol Köyü

Kalenin başında ekerler darı hangi yöreye ait?

KALENİN BAŞINDA EKERLER DARI Temirağa

Repertuar No 4
Yöresi– İli SİVAS
İlçesi- Köyü İmranlı
Kaynak Kişi BEBEK İSMAİL
Derleyen NİDA TÜFEKÇİ

Can demirağa nerenin oyunu?

Demirağa ya da temürağa, başta Erzurum ve Erzincan olmak üzere farklı yerlerde görülen Türk halk oyunu. Ladik yöresi usulünde oyuncular kol kola girerek ve sağ ayakla oyuna başlar.