Göç idaresi kanunu nedir?

Suriyeliler hangi kanuna tabi?

D- Geçici Koruma YUKK de, 1951 Mülteci Sözleşmesi ile yalnızca mülteci statüsü talep edenlere yönelik geri gönderilmeme ilkesini uluslararası korumadan ya- rarlanan herkes için geçerli temel bir ilke olarak kabul etmiştir.

Yabancıları nereye şikayet edilir?

İdare mahkemesine başvuru ve özellikleri: Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir.

Gecici koruma statusu nedir?

Geçici Koruma statüsü YUKK’un 91’inci maddesine göre; kitlesel olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına gelen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancıların uluslararası koruma ihtiyacının sağlanması için acil çözümler bulmak üzere geliştirilen korumayı ifade etmektedir.

Mülteci nedir kanun?

Mülteci, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’nin birinci maddesinde yer aldığı üzere ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti ya da siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm görmekten haklı sebeplerle korktuğu için tabiiyetinde bulunduğu ülkesini terk eden kişi şeklinde …

Türkiye’deki Suriyelilerin statüsü nedir?

Yönetmeliğine göre; Suriye’den Türkiye‘ye gelen yaklaşık 3,8 milyon kayıtlı kişinin statüsü, geçici koruma statüsündedir. Geçici koruma toplu halde verilen bir statü olup bireysel bir statü değildir.

Türkiye’de doğan Suriyeli Türk vatandaşı olur mu?

Türkiye’de Doğan Suriyeli Çocukların Vatandaşlık Durumu 5901 Sayılı Kanun’un 8. maddesi, “Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Göç idaresi nereye şikayet edilir?

Yabancılar ikamet iznine ilişkin soru ve sorunlar için Yabancılar İletişim Merkezi’nin (YİMER) yurt içinden 157 ve yurt dışından +90 312 157 11 22 numaralı telefonlarından 24 saat ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.

Kaçak yabancılar nereye şikayet edilir?

Çalışma İzni Olmayan Yabancılar Nereye Şikayet Edilir? Çalışma izni bulunmayan yabancıları şikayet etme işlemi ALO 170 üzerinden yapılabilir. Tıpkı yerli işçilerde olduğu gibi yabancı işçiler içinde dilekçe yazmak yada CİMER’e başvurmak mümkündür.

Geçici koruma statüsünün uygulanmasına kim karar verir?

MADDE 15- (1) Bakanlar Kurulu, milli güvenliği, kamu düzenini, kamu güvenliğini veya kamu sağlığını tehdit edebilecek şartların oluşması durumunda, uygulanmakta olan geçici koruma tedbirlerinin sınırlandırılmasına ya da süreli veya süresiz durdurulmasına karar verebilir.

Geçici koruma statüsü nasıl alınır?

Geçici koruma başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ilgili kayıt merkezlerine giderek ön kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Ön kayıt sırasında yetkili personel size çeşitli sorular sorarak ad, soyad, doğum yılı ve doğum yeri gibi temel bilgilerinizi alacaktır.

Mülteci taşıyanlara ne denir?

Sığınmacı, mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere deniyor. “Göçmen” ise, ülkesinden ekonomik veya diğer nedenlerle gönüllü olarak ayrılan kişi demek.

Suriyelilere geçici kimlik nasıl alınır?

Geçici koruma başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ilgili kayıt merkezlerine giderek ön kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Ön kayıt sırasında yetkili personel size çeşitli sorular sorarak ad, soyad, doğum yılı ve doğum yeri gibi temel bilgilerinizi alacaktır.

Suriye vatandaşları nasıl Türk vatandaşı olur?

Bir yabancı en az 3 yıl bir Türk ile evli kalmış olmak koşulu ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanır. Bu hakkını kullanma inisiyatifi kendisine bırakılmıştır. İster bu hakkı elde ettiği gün Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir, isterse 10 yıl sonra evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma başvurusu yapabilir.

Türkiyede doğan yabancılar Türk vatandaşı olur mu?

Yabancının doğum ile herhangi bir ülke vatandaşı olmaması halinde de yabancı, doğumdan itibaren Türk Vatandaşı sayılmaktadır. Türkiye topraklarında bulunan, annesi veya babası belli olmayan ve vatandaşlığı bulunmayan çocuklar aksi ispat edilene kadar Türkiye’de doğmuş sayılmakta ve Türk Vatandaşlığı kazanmaktadır.

Göç idaresi Hangi Bakanlığa Bağlı?

Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün statüsü değiştirildi ve Göç İdaresi Başkanlığı oldu. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarından oluşacak Başkanlık, göç alanına ilişkin mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütecek.