Hangi kelimeler eş anlamlıdır?

Tüm kelimesinin eş anlamı nedir?

Eksiksiz olan, tam.

Müsaade kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Müsaade kelimesi, destur ve izin sözcükleriyle aynı anlama sahiptir.

Alçak yüksek eş anlamlı mı?

Alçak zıt anlamlısı; yüksek kelimesidir. Cümle içerisinden amacına uygun ve değişik yerlerde kullanılabilmektedir. Her iki kelime de hem tek başına hem de cümle içerisinde kullanıldığında anlatım bozukluğu yaşanmaz.

Eş anlamlı kelimeler nedir ve örnekler?

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanabilmekte olup dilimizde pek çok eş anlamlısı olan kelime yer almaktadır. Eş anlamlı olan sözcüklere örnek olarak; baş-kafa, adet-sayı, kıymet-değer, beyaz-ak gibi kelimeler kullanılabilmektedir.

Kongrenin eş anlamlısı nedir?

Kongre TDK’ya Göre Sözlük Anlamı – Kurultay.

Eş anlamlı kelimesinin eş anlamı nedir?

Günümüze eski Türkçeden uyum sağlayan ve günümüzde hemen hemen her cümlede kullanılan eş kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri, hayat arkadaşı, benzer, refika olarak sıralayabiliriz.

Öfkeli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

1- Kızgın: Kızmak fiilinden türetilen kızgın sözcüğü, sinirli ve öfkeli kelimeleriyle anlamlıdır.

Hisin eş anlamlısı nedir?

His kelimesinin eş anlamlıları ise duygu ve sezgi kelimeleri olarak bilinmektedir.

Yüksek kelimesinin eş anlamı nedir?

YÜKSEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI Birden fazla anlama sahip olan yüksek kelimesinin eş anlamlı karşılıkları; faziletli, faik, şiddetli, güçlü, yukarıda, ali, refi, ulvi, mürtefi ve etkili kelimeleridir.

Alçak anlamlısı nedir?

Alçak” kavramı, bir niteleme sıfatı olarak Türkçemizde şu anlamlara gelmektedir; yerden uzaklığı az olan, “yüksek” karşıtı. Aşağı, yüksek olmayan. Kısa boylu. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, bayağı, soysuz, namert, rezil ve hain.

10 tane eş anlamlı kelime söyler misin?

10 Tane Eş Anlamlı Kelime

  • al – kırmızı
  • kara – siyah.
  • kelime – sözcük.
  • konuk – misafir.
  • anı – hatıra.
  • hikaye – öykü
  • esir – tutsak.
  • okul – mektep.

Eş anlamlı cümle nedir?

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler/Yargılar Anlam bakımından birbiri ile aynı olan, farklı sözcüklerle aynı düşünceyi dile getiren cümlelere eş anlamlı cümleler denir.

Kongreye bütün eş anlamlısı nedir?

Kongre TDK’ya Göre Sözlük Anlamı – Kurultay.

Davetlinin eş anlamlısı ne?

Davet kelimesi yerine dilerseniz Türk Dil Kurumu’na göre, ‘çağrı’ sözcüğünü de kullanabilirsiniz. Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davet kelimesi ile beraber aynı anlama gelen çağrı sözcüğü kullanılabilir.

Eş anlamlı cümleler nelerdir?

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Cümleler/Yargılar Anlam bakımından birbiri ile aynı olan, farklı sözcüklerle aynı düşünceyi dile getiren cümlelere eş anlamlı cümleler denir.