Hangi sanatçıların söylev türünde eseri var?

Söylev türünde eser veren sanatçılar kimdir?

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Süleyman Nazif, Behçet Kemal Çağlar, Selim Sırrı Tarcan, Osman Bölükbaşı…

Türk edebiyatının söylev türündeki ilk eserin adı nedir?

Atatürk’e ait söylevler “nutuk” adlı eserinde toplanmıştır. Türkçenin ilk yazılı ürünleri 8. Yüzyıla ait Orhun Anıtları’dır. Bu anıtlar, edebiyatımızın ilk söylev (nutuk) eseri de sayılabilir. Orhun Anıtları’nı ilk kez okuyup çözümleyen kişi Danimarkalı bilgin Thomsen (1842 -1927)’dir.

Söylev türünün tarihi gelişimi nelerdir?

Edebiyatımızdaki ilk söylev olarak, Bilge Kağan’ın Orhun Abideleri’nde Türk Budunu’na seslenişi olarak kabul edilmektedir. Türk Edebiyatı boyunca ortaya konulan söylevleri iki başlık altında inceleyebiliriz. – Siyasi Söylev: Türk edebiyatında ise ilk siyasî söylev örneği Orhun Yazıtlarıdır.

Nutuk edebi türü nedir?

Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Mülakat türünde eseri olan sanatçılar kimlerdir?

Türk edebiyatında mülâkat türünün ilk örneklerinin Evliya Çelebi tarafından verildiği görüşü yaygındır….Türkiye gazetelerinde mülâkat çalışmaları yayımlanan başlıca gazeteciler arasında şunları sayabiliriz:

 • Fikret Otyam,
 • Naci Sadullah,
 • Yaşar Kemal,
 • Kemal Tahir,
 • Şahap Balcıoğlu,
 • Aziz Nesin,
 • Nevzat Üstün,
 • Mustafa Ekmekçi,

Hamdullah Suphi Tanrıöver söylev türünde eseri var mı?

Türk Ocakları’nın kurulması, geliştirilmesi için çalışan sanatçı, 1966’da İstanbul’da öldü. Edebî Kişiliği: Hamdullah Suphi; şiir, hikâye, makale, söylev ve konferans türlerinde yazmakla beraber edebiyatımızda hitabet gücüyle tanınır.

Söylev türünün ilk örneklerini kim vermiştir?

Türk edebiyatında ise ilk siyasî söylev örneği Orhun Yazıtlarıdır. Bunlar, 732’de dikilen Kül Tigin, 735’te dikilen Bilge Kağan, 720-725 yıllarında dikilen Tonyukuk Yazıtlarıdır.

Orhun Yazıtları ilk söylev kime ait?

Göktürk Kağanlığı’na aittir. Yazılış tarihleri MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.

Söylev türünün özellikleri nedir kısaca?

Söylev, nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Söylev, heyecanlandırarak bir fikri aşılamaktır. Söylevlerin konuları, çoğunlukla; toplumsal fikirler, toplumsal ve millî dâva ve olaylardır.

Söylev türünün özellikleri nelerdir?

Söylevin Özellikleri:

 • Söylevlerde coşkulu bir dil kullanılır.
 • Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
 • Söylevlerde hitabet gücü önemlidir.
 • Söylevler genellikle siyasi ve askeri konulu metinlerdir.
 • Söylevlerde cümleler kısa tutulur.
 • Söylevlerde sık sık özlü sözlere yer verilir.

Nutuk Cesitleri Nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.

8 Şub 2021

Nutuk nedir ve örnekleri?

Nutuk: Tekke – Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türü Nutuk, tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir. Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal’dır.

Mülakat türünde yazılan eserler nasıl olur?

Mülakat, herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmaları yansıtan yazı türüne denir. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda “mülakat/görüşme” yapılabilir. Bu tür yazılar, genellikle gazete ve dergilerde yayımlanmak için hazırlanmaktadır.

Mülakat türünün özellikleri nelerdir?

Mülakat; tanınmış veya alanında söz sahibi bir kimsenin belirli konulardaki görüşlerini öğrenmek amacıyla o kişiyle buluşma, ahbaplık etme; bir iş üzerinde karşılıklı fikir yürütme, görüşme anlamlarına da gelir. Mülakatlarda açık bir anlatım kullanılmalıdır. Açık bir anlatımda akıcılık, duruluk ve yalınlık bulunur.

Söylev yazarları kimlerdir?

Söylev, Türk Edebiyatında ilk defa Milli Edebiyat döneminde görülür. Bu dönemde siyasal söylevler ağırlıklıdır. Tanınmış yazarlardan Ömer Naci ve Hamdullah Suphi önemli söylev yazarlarıdır. Cumhuriyet yıllarında söylevin en büyük yazarı Mustafa Kemal Atatürk‘tür(Nutuk).