Kale ne demek tahmin?

Tahmin etmek nedir TDK?

a. (tahmi:ni) 1. Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama. 2. Akla, sezgiye veya bazı verilere dayanarak olabilecek bir şeyi, bir olayı önceden kestirme, kestirim: “Bu hususlardaki vesikaların azlığı maalesef ancak küçük bir ipucu üzerinde yapılan tahminlerden ibaret kalıyor.” -A. H. Çelebi.

Zeval tahminim ne demek?

Yok olma, yok edilme. Suç, kabahat, sorumluluk, mesuliyet.

Bilgi kelimesinin tahmini nedir?

Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malûmat, vukuf. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.

Ibaretin tahmini nedir?

İbaret olmak veya ibaret kalmak kelimesi Türk Dil Kurumu anlamı; – den oluşmak, meydana gelmek” manasına gelmektedir. Diğer bir anlamı ise ” ancak bu kadar olmak” şeklindedir.

Tahmin ederim ne demek?

tahmin etmek ne demek? Yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak.

Cilt tahmini nedir?

Cildin tahmini nedir? Tahmini bir şekilde ilk akla gelen anlam, insan vücudunu tamamen saran ve bir diğer adı ile “ten” denilen anlamıdır. Sözlükte karşıladığı diğer iki anlam ise; Genellikle kitapların ya da herhangi bir cismin yüzeyinin kağıt, jelatin ve farklı maddelerle kaplanmasıdır.

Münasebetsiz tahminim nedir?

Münasebetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe’de sıfat olarak kullanılır. Uygun olmayan, yakışıksız, çirkin. Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse).

Allah devletimize zeval vermesin ne demek?

ALLAH ZEVAL VERMESİN NE DEMEK? Allah zeval vermesin ifadesi “Allah onu korusun, sakınsın, yok olmasın, zarara uğramasın” manalarına gelir.

Bilginize ne demek?

“bak, demedi demeyin sonra haa” anlamına gelir. mesajların sonunda gördüğüm zaman bana sanki mesaj kafama atılmış gibi hissettiren kelime. sinir bozuculukta anlayana kelimesi ile kapışır.

Bilgi Nedir Uzun tanım?

Bir iş ya da bir konu hakkında bilinenlere bilgi denir. … Her filozof bilgiyi kendi açısından bulmaya, yorumlamaya ve açıklamaya çalışmıştır. Kendi içimizde bir inceleme yapmak, yani insan kendini tanımak için bilmek ister. Çevrede bulunan nesne ve varlıklara egemen olmak için de insan bilmeye meyillenir.

Ibaretin cümlesi nedir?

Ibaret ne demek cümle? Genelde (…)dan oluşan anlamına gelen bir kelime olarak kullanılmaktadır. İbaret kelimesi ile ilgili cümleler şu şekildedir: *Ben senden ibaret bir hayat yaşamak istiyorum. *Şunu unutma ki hayat kitap okumaktan ibaret değil.

Vatansever ne anlama gelir?

Yurtseverlik ya da vatanseverlik bir bireyin ülkesine veya coğrafyasına duyduğu sevgi ve bağlılıktır. Zaman içerisinde farklı anlamlara gelmiştir, ve anlamı çevre koşullarına, coğrafyaya ve felsefeye oldukça bağımlıdır.

Tatmin etmek nedir anlamı?

Arapça kökenli bir sözcük olan tatmin etmek, sakin, güvenli, huzurlu gibi anlamlara gelen ‘tamn” kökünden türetilmiştir. Tatmin etmek kelimesinin ilk anlamı birini manen rahatlatmak, kaygılarını gidermek ve huzura erdirmektir. Kelimenin sıfat hali tatminkar şeklinde yazılır.

Rüştiyeler ne demek?

Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumuna Rüştiye denmektedir. Yani ilköğretim süreci içerisindeki ortaokul eğitimi için, eski zamanlarda Rüştiye kelimesi kullanılırdı.

Kaç cilt ne demek?

Gerçekte cilt deri demektir. Deri ise toplamak manasına gelir. Ayrıca bir eserin kitap halinde basılan ve bir sayı ile birlikte söylenen kısımlarından her birine de cilt denir.