Kollektif yaklaşım nedir?

Kolektif faaliyet ne demek?

Kolektif çalışma: İşbirliği yaparak, ortaklaşa yapılan çalışma. Kolektif mülkiyet: Üretim araçlarının topluma ait olduğu mülkiyet biçimi, özel mülkiyet karşıtı.

Kollektif ne demek tarih?

Kollektif ne demek tarih? 1. Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.

Kollektif sistemi nedir?

İki ve daha çok gerçek kişi tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacı ile bir akitle kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsız ve zincirleme olan; hak ve ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir.

Kolektif etki ne demek?

Bu çerçevede kolektif etki; farklı sektörlerden bir grup önemli aktörün spesifik bir sosyal sorunu çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmeleri olarak tanımlanıyor.

Kolektif açılım ne demek?

Kolektif kelimesi bir kişi ya da bir nesneyi bir araya getiren, içine alan anlamına gelmektedir. Tek bir çatı altında ortak bir görüş ya da çalışma için toplanmış anlamı çıkmaktadır. Diğer bir anlamı ile ‘ortaklaşa’ olarak da bilinmektedir.

Kolektif ceza anlayışı nedir?

Kollektif cezalandırma “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesinin ihlali yani yasa dışı bir durumudur. Örnek olarak; kollektif cezada kişinin işlediği suç sebebiyle yakınlarının da cezalandırılmasını verebiliriz. Ek Bilgi; günümüzde kollektif cezanın uygulandığı tek ülke Kuzey Kore’dir.

Kolektif kelime anlamı nedir?

Kolektif kelimesi bir kişi ya da bir nesneyi bir araya getiren, içine alan anlamına gelmektedir. Tek bir çatı altında ortak bir görüş ya da çalışma için toplanmış anlamı çıkmaktadır. Diğer bir anlamı ile ‘ortaklaşa’ olarak da bilinmektedir.

Kolektif ne demek TDK?

Kolektif kelimesi Fransızca kökenli olan ve Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından Kolektif kelimesinin anlamı ‘Birçok kişinin ya da nesnenin bir araya gelmesiyle oluşan sonuç’ şeklinde yer almaktadır.

Kolektif güç ne demek?

bir toplumda her bireyin eş zamanlı olarak ve kendi gücü oranında destek vererek oluşturduğu; bir amacın yerine gelmesini veya getirilmesini sağlayan yapma, yerine getirme ve istenen sonuca ulaşma eylemidir.

Kollektif şirket özellikleri nelerdir?

Kollektif şirketler ticari amaçla kurulur ve ortakların hepsi, şirket borçları kapsamında üçüncü taraflara sınırsız sorumlu tutulur. Kuruluş ve yönetim açısından kollektif şirketlerin zorluğu bulunmamaktadır. Bu şirket türünde özsermaye, kurucu ortakların ortaya koyduğu miktardır.

Kolektif şuur ne demek?

İlk defa Emile Durkheim tarafından kullanılan ve onun sosyolojisinin köşe taşlarından birini oluşturan kolektif bilinç terimi, “insanda, birey olarak ruhi hayata ait olayları aşan ve zümrenin ortak düşünce, istek ve heyecanlarını temsil eden ortak bir bilinci” ifade etmektedir.

Kolektif bağ ne demek?

Kolektif kelimesi bir kişi ya da bir nesneyi bir araya getiren, içine alan anlamına gelmektedir. Tek bir çatı altında ortak bir görüş ya da çalışma için toplanmış anlamı çıkmaktadır. Diğer bir anlamı ile ‘ortaklaşa’ olarak da bilinmektedir.

Kolektif ne demek cümle içinde?

KOLEKTİF NE DEMEK: 1- Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan, birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan: 2- Ortaklaşa.

Kolektif suç ne demek?

kitlesel suç. işleyeni bellidir ama iş cezalandırmaya geldiğinde suçlu yoktur sanki.

Ceza anlayışı nedir?

Ceza hukukuna göre tanım Kanunda suç olarak öngörülmüş olan bir davranışın karşılığındaki yaptırımdır. Ceza, suç işleyen kimseye karşılık olmak ve tekrar suç işlemesini önlemek (caydırıcılık) amacıyla uygulanır. Çağdaş hukukta cezayı devlet verir. Ceza suçla orantılı olmalıdır.