Nazogastrik sonda takılmış hastanın bakımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Nazogastrik sonda komplikasyonları nelerdir?

NAZOGASTRİK SONDANIN ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYONU: PNÖMOTORAKS Boğulur gibi olma, öğürme veya öksürme, ses değişikliği, sondada buğulanma görülmesi yanlış lokalizasyonda olduğu konusunda hekimi uyarmalıdır. Sondanın yerinin doğrulanmasında en hızlı ve basit yöntem sonda içinden hava geçirilmesidir.

Nazogastrik sonda ile beslenmede ne verilir?

NAZOGASTRİK SONDA İLE BESLENME NEDİR? Ağızdan yemek alımının yetersiz olduğu ve/veya hiç olmadığı durumlarda, yutma güçlüğü veya hiç yutamama gibi sorunları olan hastalarda; hastaların burundan, uzun ince bir hortum yardımıyla mideye kadar girilerek enjektör ya da beslenme pompaları aracılığıyla beslenmesidir.

Nazogastrik sonda endikasyonları nelerdir?

Nazogastrik sonda takma endikasyonları; üst gastrointestinal sis- tem kanaması (tanı ve tedavi amacıyla), intihar ve kaza sonrası mide boşaltımı ve yıkanması, acil cerrahi gereken durumlarda mide içeriği- nin boşaltılması, pilor stenozu, ileus, oral alımı zor olan hastalarda enteral besleme, bilinci kapalı hastada …

Nazogastrik sonda ne kadar kalabilir?

Nazogastrik sonda hastanın üzerinde kalış süresi takılan sondanın türüne göre değişiklik göstermektedir. Genellikle beslenme sondası olarak kullanılan silikon sondanın ortalama kalış süresi 30 gündür. Bu 30 günlük süre içerisinde aralıklarla eve gelen hemşire hastanın bakımlarını ve mama takviyelerini yapar.

Nazogastrik sonda çıkarsa ne olur?

Bu hastalarda şunlara mutlaka dikkat edilmelidir: Beslenme sırasında nazogastrik sonda yerinde olmazsa verilen gıdalar akciğere kaçabilr. Bu durum hastada akciğer enfeksiyonlarından ölüme kadar gidebilecek kötü sonuçlara neden olabilir.

Nazogastrik sonda midede olduğu nasıl anlaşılır?

Kateterin midede olup olmadığının kontrolü için; a. Hastadan konuşması istenir, kateter hava yolunda ise hasta konuşamaz. b. Enjektör kateterin distal ucuna takılır ve mide içeriği aspire edilir.

Nazogastrik sonda ile beslenme nasıl yapılır?

Nazogastrik sonda ile beslemeye az az ve yavaş yavaş başlanmalıdır. Enjektör besin ile doldurulduktan sonra besleme işlemi yavaş bir şekilde yaklaşık 10-15 dakikada yapılmalıdır. Besinler hızlı verilirse bulantı kusma olabilir. Besleme bittikten sonra yaklaşık 1 saat kadar hastanın başı yüksekte tutulmalıdır.

Pegden yemek verilir mi?

PEG’den yemek verilebilir ama yine verilecek gıdanın çok iyi işlendiğinden ve tüpü tıkama ihtimali olabilecek parçacıkların kalmadığından her seferinde emin olunmalıdır.

NG hangi durumlarda kullanılır?

Nazogastrik tüp uygulaması sıklıkla enteral beslenme ve beraberinde ilaç uygulama, mide dekompresyonu için kullanılan ve sağlık profesyonellerinin sorumluluğunda olan invaziv bir uygulamadır (4–6). Ayrıca midenin irrigasyonu ve tanı uygulamalarında da kullanılır (5).

Nazogastrik sonda hangi durumlarda takılır?

Maksillofasiyel travma, özafagus darlığı, anomolileri ve kitlesi, trakeo-özofagial fistül, koroziv madde alımı, bozulmuş mental durum ve havayolu açıklığını sürdürmede yetersizlik ve ciddi kanama bozukluğu durumlarında uygulanmamalıdır.

Nazogastrik sonda kaç günde bir değişir?

Silikonlu nazogastrik tüplerin iki ayda bir, silikonsuz tüplerin ise onbeş günde bir değiştirilmesi önerilir.

NG kaç günde bir değiştirilir?

Sondanın tespiti için kullanılan flasterler ıslandıkça değiştirilir. b. Sondanın midede uzun süre bırakılması perforasyon, ülserasyon, mukoza irritasyonu, epistaksise neden olabileceğinden sonda 3- 7 günde bir diğer bir burun deliğine takılır.

Nazogastrik sonda neden burundan takılır?

anamnezlerde “ng” olarak kısaltılan faideli boru. klinik ve acil deneyimlerime dayanarak söylüyorum ki intihar etmeme nedenlerinin en başında gelen nedenlerdendir. burundan takılıp mideye kadar uzatılan bu mide yıkama tüpüdü çoğunlukla mide zehirlenmesi olan hastalarda mide yıkanması amaçlı kullanılır.

Burundan beslenmenin adı nedir?

Nazogastrik köken olarak nasus (burun) ve gaster (mide) birleşmesiyle oluşmuştur. Nazogastrik beslenme ise burundan mideye bir tüp aracılığıyla ulaşım sağlanarak yapılan beslenme demektir.

Nazogastrik sonda kontrolü nasıl yapılır?

Sonda, halka şeklinde kırılarak ucu, burun deliğinden içeri doğru ilerletilir. Sonda ilerletilirken zorlanmamalı direnç ile karşılaşılırsa hemen geri çekilmelidir. Bu durumda diğer burun deliğinden işlem tekrarlanır. Hastanın ağzı dil basacağı ile açılıp sondanın ucunun, orofarenkste olup olmadığı kontrol edilir.