Nutuk hangi tur kitaptır?

Nutuk bir roman mıdır?

“Büyük Atatürk’ün Nutuk eserinin gençler için çizgi roman halinde sunulma fikri güzel. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine altı gün boyunca okumasından meydana gelen bir ‘res gestae’, bir otobiyografidir.

Nutuk nasıl bir kitaptır?

Nutuk ilk defa mecliste okunmuştur ve Atatürk’ün 1919-1927 yılları arasında yaptıklarını anlattığı eseridir. O dönemin şartlarında neler niçin yapılmış birinci ağızdan okumak için tavsiye ederim hatta okullarda ders kitabı olarak okutulmali. 1927’de siyasi nedenlerden dolayı yazımı son bulmuştur.

Nutuk siyasi mi askeri mi?

– Hukuki Nutuk: Avukat, hakim ve savcıların tertip ettiği konuşmalardır. – Askeri Nutuk: Emir komuta altında bulunan askerlere duygu yükleyen ve yüreklendiren eserlerdir. – Siyasi Nutuk: Siyasi konuları ele alır. Meclisin ve seçim meydanlarının vazgeçilmez türüdür.

Nutuk 100 Temel Eser mi?

Nutuk Kitap Açıklaması Türk Devrimi’nin düşünsel ve eylem boyutunun iç içe birlikte bütünleşerek modern Türkiye’nin doğuşunu hazırlamasıdır. Bu yönüyle Nutuk Türk Devrim Tarihi’nin temel kitaplarının en başta gelen belgesel yapıtıdır. MEB’in 100 temel eser listesinde yer alır.

Nutuk türü ne demek?

Türkçede bu kelime daha çok “bir topluluğa karşı söylenilen söz, hitabet” karşılığında kullanılmaktadır. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Nutuk nedir ve özellikleri nelerdir?

Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Nutuk’ta anlatılan konular nelerdir?

Nutukta Nelerden Bahsedilir?

 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
 • Osmanlı Devletinin genel durumu,
 • Milli Mücadele çalışmaları,
 • Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
 • Kongreler,
 • Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve.
 • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.

Askeri nutuk türü nedir?

Akademik söylev: Akademilerde, bilim toplantılarında söylenen söylevdir. söylevler de vardır. e. Askerî söylev : Ordunun moral gücünü yükseltmek ve güven duygusunu artırmak için askerlere yönelik verilen söylevdir.

Nutuk ne ile başlar ve biter?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter. Bu hitabe de biraz dikkatli okunduğunda içinde bugüne dair pek çok dersi barındırmaktadır.

100 Temel Eser Nedir?

Eserler

 • Dede Korkut Kitabı (İlköğretim İçin Uyarlama)
 • Mevlana’nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler)
 • Karagöz ile Hacivat. …
 • Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)
 • Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci)
 • Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 • Şermin (Tevfik Fikret)
 • Altın Işık (Ziya Gökalp)

Atatürk Nutuk kitabı kaç sayfa?

543 sayfa, bez ciltli, 19×27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut. Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır.

Nutuk Hangi tür konuşma?

Bir topluluğa veya kitleye belli bir düşünceyi ya da bir duyguyu aşılamak için, coşkulu ve sanatlı yapılan konuşmalara nutuk (söylev) denir. Bu tür konuşmalara hitabet,nutuk söyleme sanatına hitabet, topluluk önünde bu tür konuşmaları yapanlara ise hatip denir.

Nutuk nedir ve örnekleri?

Nutuk: Tekke – Tasavvuf Edebiyatı Nazım Türü Nutuk, tarikata yeni giren dervişlere, tarikat derecelerini, tarikat adâbını öğretmek için söylenmiş şiirlerdir. Türkmen Alevi ve Bektaşilerinin, aşık tarzı halk edebiyatı nazım türü olan nefese verdiği isimdir. Türün en önemli temsilcisi Kaygusuz Abdal’dır.

Nutuk Cesitleri Nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.

8 Şub 2021

Nutuk hangi cümle ile başlar?

Atatürk, NUTUK‘a o veciz ve unutulmaz cümle ile başlar: ”1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım…” Sonra ”Genel Durum ve Manzara”yı anlatmaya başlar….