Nutuk ne tür bir kitaptır?

Nutuk bir roman mıdır?

“Büyük Atatürk’ün Nutuk eserinin gençler için çizgi roman halinde sunulma fikri güzel. Nutuk, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1927’de İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine altı gün boyunca okumasından meydana gelen bir ‘res gestae’, bir otobiyografidir.

Nutuk nasıl bir kitaptır?

Nutuk ilk defa mecliste okunmuştur ve Atatürk’ün 1919-1927 yılları arasında yaptıklarını anlattığı eseridir. O dönemin şartlarında neler niçin yapılmış birinci ağızdan okumak için tavsiye ederim hatta okullarda ders kitabı olarak okutulmali. 1927’de siyasi nedenlerden dolayı yazımı son bulmuştur.

Nutuk’ta anlatılan konular nelerdir?

Nutukta Nelerden Bahsedilir?

 • Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı,
 • Osmanlı Devletinin genel durumu,
 • Milli Mücadele çalışmaları,
 • Milli Mücadele’yi içeriden ve dışarıdan engelleme çabaları,
 • Kongreler,
 • Mustafa Kemal’in şahsına ve Heyet-i Temsiliye’ye karşı ortaya çıkan tepkiler ve.
 • TBMM’yi açma çalışmalarından bahseder.

Nutuk çeşitleri nelerdir?

Nutuk Türleri :

 • Askeri-Siyasi Söylev.
 • Dini Söylev.
 • Hukuki Söylev.
 • Akademik Söylev.
 • Bilimsel ve Kültürel Söylev.

8 Şub 2021

Nutuk 100 Temel Eser mi?

Nutuk Kitap Açıklaması Türk Devrimi’nin düşünsel ve eylem boyutunun iç içe birlikte bütünleşerek modern Türkiye’nin doğuşunu hazırlamasıdır. Bu yönüyle Nutuk Türk Devrim Tarihi’nin temel kitaplarının en başta gelen belgesel yapıtıdır. MEB’in 100 temel eser listesinde yer alır.

Nutuk sanat mıdır?

Nutuk, bir topluluğa, hedef kitleye, söylevde bulunmak için, hitabet sanatını da kullanarak, edebi anlamda değeri bulunan türlere denmektedir.

Nutuk nedir ve özellikleri nelerdir?

Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara Söylev (Nutuk) denir.

Nutuk ne ile başlar ve biter?

Nutuk, durumu özetleyerek başlar ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile biter. Bu hitabe de biraz dikkatli okunduğunda içinde bugüne dair pek çok dersi barındırmaktadır.

Nutuk hangi cümle ile başlar?

Atatürk, NUTUK‘a o veciz ve unutulmaz cümle ile başlar: ”1919 senesi Mayıs’ının 19. Günü Samsun’a çıktım…” Sonra ”Genel Durum ve Manzara”yı anlatmaya başlar….

Nutuk nedir özellikleri nelerdir?

Nutuk yazan kişinin hitap ettiği toplumu etkileme gayretinde olması gerekmektedir. Yani toplumu anlattığı mesele hakkında ikna etmelidir. – Anlatımında dinleyicileri tetikleyen ve heyecanlandıran hitap şekillerini kullanmak gerekmektedir. – Özellikle bu türün giriş cümleleri çok etkileyici olmalıdır.

Nutuk hangi söylev türü?

Söylev (Nutuk), aslında bir sözlü kompozisyon ürünüdür. Yalnız nutuk, yazıya geçmişse ve kitabî özelliği varsa aynı zamanda yazılı kompozisyon ürünü olarak da kabul görür. Türk edebiyatının en güçlü söylev (nutuk = hitabet) örneği Atatürk’ün “Büyük Nutku”dur.

Kaç tane nutuk var?

Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir baskısı da yapılmıştır. 677 Sayfa.

100 Temel Eser Nedir?

Eserler

 • Dede Korkut Kitabı (İlköğretim İçin Uyarlama)
 • Mevlana’nın Mesnevisinden Seçme Hikayeler. (İlköğretim Çocukları İçin Seçme Hikayeler)
 • Karagöz ile Hacivat. …
 • Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)
 • Ömer’in Çocukluğu (Muallim Naci)
 • Gulyabani (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 • Şermin (Tevfik Fikret)
 • Altın Işık (Ziya Gökalp)

Atatürk Nutuk kitabı kaç sayfa?

543 sayfa, bez ciltli, 19×27 cm ebatlarında, başta Mustafa Kemal portresi ve sonda 7 tabaka halinde 10 ayrı harita eki mevcut. Nutuk ilk defa 1927 yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle iki cilt olarak yayımlanmıştır.

Nutuk 1 el kaynak mıdır?

Yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşı’nı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışını anlatan Nutuk, siyasî ve millî tarihimizin birinci elden, pek değerli bir kaynak eseridir.