Ötürü ne demek TDK?

Ötürü Türkçe mi?

ötürü – Nişanyan Sözlük. Eski Türkçe ötrü “geçe, sonra [zaman edatı], dolayı [nedensellik edatı]” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe öt- “öte geçmek” fiilinden Eski Türkçe +(g)ArU ekiyle türetilmiştir.

Elegant ne demek TDK?

Özellikle Herhangi bir durum ya da konu üzerinden seçkin veya zayıf olan kişiler için elegan nedir. Bu durum karakter yapısı Olabilir, giyim-kuşam olabilir ya da makam ve mertebe üzerinden de ifade edilebilir. Öne çıkan bu anlamı ile beraber elegan kelimesi günlük yaşamda kullanılabilir.

Öteri ne demek?

Güzel sesli ardıç kuşu, şarkıcı ardıç.

Den ötürü nedir?

(zarf) Dayanarak. “Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı.” Atatürk. (zarf, eskimiş) –den dolayı, –den ötürü, -diği için.

Ötürü hangi dil?

Eski Türkçe ötgür- “geçirmek” fiilinden +U sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe öt- “geçmek” fiilinden +Ur- sonekiyle türetilmiştir.

Ötürü eş anlamlısı nedir?

bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine.

Sofistike kişilik ne demek?

– Çok gelişmiş, çok karmaşık olan ya da çok özel, – Çok yapmacık davranan kişi veya kişiler, Her iki anlamı üzerinden de gündelik yaşam içerisinde değerlendirilen bir sözcüktür.

Varsız ne demek?

Varsız kelimes TDK Sözlüğünde yoktur. 1. sıfat, halk ağzında Yoksul. 2. sıfat, halk ağzında Yok olmuş, yok olan, bulunmayan. 1. sıfat Sırada olmayan, sırası olmayan, düzensiz.

Ötürü nasıl kullanılır?

zf. Bir şeyden dolayı, bir şey yüzünden, dolayı, naşi: “Sonunda biz bu hareketimizden ötürü on bir ay hapse mahkûm olduk.” -S. F.

Hamster ne demek türkçesi?

Hamster kelimesi Türkçe‘de “bir tür küçük kemirgen” anlamına gelir. İngilizce hamster “bir tür küçük kemirgen” sözcüğünden alıntıdır.

Dolayısıyla yerine ne kullanılır?

bu sebeple, bu nedenle.

Sürekli yerine ne kullanılır?

Eski Türkçe bir kelime olan biteviye, bazı kaynaklarda ”bitevi” şeklinde yazılır. Biteviye kelimesi sürekli ve devamlı sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür ve kimi zaman kelime yerine sözcük kelimesi tercih edilmektedir. Kelime ve sözcük kelimesi aynı anlamı taşımakta olup herhangi birinin kullanılmasında, anlam bozukluğu yaşanmamaktadır. Sözcük kelimesi Türkçe kökenli olmasına karşın kelime kelimesi Arapçadan gelmiştir.

Sofistike nedir cümle içinde kullanımı?

Sofistike kelimesinin cümle içerisinde kullanımı Sofistike bir muhakeme tarzı var. (Sofistike “Yanıltıcı” anlamıyla kullanılmıştır.) Günümüzün sofistike silah sistemleri askerliği tam bir uzmanlık alanı haline getirdi. (Sofistike “Karmaşık” anlamıyla kullanılmıştır.)

Sofistike konuşmak ne demek?

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük; “sofistike ne demek” sorusunun karşılığı olarak; birkaç tanımlama yapmıştır. Sofistike kelimesi için; “yapmacık” anlamını vermiştir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’ün belirttiği diğer anlamlar ise; “yanıltıcı ve “karmaşık” şeklindedir.