OYAK 62 Genel Kurul toplantısı 2021 ne zaman?

OYAK Genel Kurul Toplantısı ne zaman 2021?

Türkiye’de tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının başarılı örneği OYAK‘ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2021 tarihinde yapıldı.

OYAK 62 Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

Genel Kurul Sonuçları OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır.

Genel kurullar ne zaman?

a) Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

Erbos genel kurul ne zaman 2021?

Şirketimizin 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 09 Nisan 2021 Cuma günü saat 14:00’de Anbar Mahallesi 895. Sokak KAYSERİ adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

OYAK 59 Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

OYAK 59‘uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Mayıs’ta Ankara’da yapıldı. OYAK‘ın 59‘uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit DÜNDAR, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.

OYAK bu sene ne kadar nema verdi?

OYAK, 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıkladı. Şirketin nema oranı, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020’de de enflasyonun üzerinde (12,6 puan) gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 61. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

OYAK 61 Genel Kurul Toplantısı ne zaman?

OYAK‘ın 61‘inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2021 tarihinde yapıldı. Toplantı sonrasında üyelerine 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıklayan OYAK, her yıl enflasyonun üzerinde gerçekleşen nema oranının bu yıl da enflasyonun 12,6 puan üzerinde olduğunu belirtti.

Dernek Genel Kurulları ne zaman yapılacak 2021?

İçişleri Bakanlığınca 16.05.2021 tarihinde yayımlanan genelgesinin 6. Maddesi gereği ODTÜ Mezunları Derneği Seçimli Olağan Genel Kurulu; Genel Kurul toplantısı 05 Haziran 2021 Cumartesi Günü saat 10:00-18:00 arasında ve 06 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:00-13:00 arasında; seçimler ise 06 Haziran 2021 Pazar günü saat …

Otokar Genel kurul 2022 ne zaman?

14 – Dilek ve görüşler. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21.03.2022 Pazartesi günü saat 10:30’da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad.

Erbos genel kurul ne zaman?

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin 09.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmazsa ne olur?

Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.” şeklindeki düzenlemesi uyarınca genel kurul yapılmamasının sonucunda asliye ticaret mahkemesince hükmedilebilecek “şirketin feshine ilişkin karar verilmesi” şeklinde bir yaptırımı bulunmaktadır.

OYAK SGS Genel Müdürü kim?

Ordu Yardımlaşma Kurumu

Endüstri Sosyal Güvenlik
Kilit kişiler E.Tümgeneral Mehmet Taş (Yönetim Kurulu Başkanı) Süleyman Savaş Erdem (Genel Müdür)
Net gelir 1.724.414.097,74 TL (2012)
Alt kuruluş(lar) Grup Şirketleri
Sahibi Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı

OYAK yüzde kaç verdi 2021?

Verimlilik, halka arz, birleşmeler, satın almalar ve yatırımlar ile büyüyen OYAK, yüzde 27,2 ile enflasyonun 12,6 puan üzerinde nema açıkladı. Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK‘ın 61’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2021‘de yapıldı.

OYAK 2020 kar payı ne kadar olur?

61. olağan genel kurulda üyelerine, 2020 yılı için yüzde 27.2 kâr payı dağıtacağını açıkladı. OYAK‘ın dağıtacağı nema, enflasyonun 12.6 puan üzerinde gerçekleşti.

OYAK 2020 neması ne kadar olacak?

OYAK, 2020 yılı nemasını yüzde 27,2 olarak açıkladı. Şirketin nema oranı, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2020‘de de enflasyonun üzerinde (12,6 puan) gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 61. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.