Özel dilekçe nedir?

Şahsi dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe nasıl yazılır?

 1. Çizgisiz, beyaz kağıda yazılır. …
 2. Siyah ve mavi kalem ile yazılır. …
 3. Hangi kuruma ita fen yazılıyorsa, o kurumun tam adı yazılarak başlanır.
 4. Tarif ve il mutlaka yazılır.
 5. Dilekçede üslup son derece resmi, saygılı ve ciddi olmalıdır.

Özel kuruma dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçede, kamu veya özel kurum fark etmeksizin hitap etilen kuruma uygun bir dil kullanılmalıdır. Hangi kuruma ilgilendiriyorsa dilekçeye; ona hitap ederek başlanmalıdır. Kurum hiyerarşisi dikkate alınarak yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir. Ayrıca dilekçede en önemli noktalardan birisi de imzadır.

Dilekçe türleri nelerdir?

Dilekçe türleri şunlardır:

 • · Okul dilekçesi.
 • · İş başvuru dilekçesi.
 • · Şikâyet dilekçesi.
 • · Banka dilekçesi.
 • · Öğrenci dilekçesi.
 • · Velayet dilekçesi.
 • · Temyiz dilekçesi.
 • · Tapu tescil dilekçesi.

5 Mar 2021

Dilekceler kaca ayrilir?

Birçok dilekçe türü mevcuttur fakat en yaygın olanları şunlardır;

 • Şikayet Dilekçesi.
 • Okul Dilekçesi.
 • Banka Dilekçesi.
 • Öğrenci Dilekçesi.
 • Tapu Tescil Dilekçesi.
 • Temyiz Dilekçesi.
 • Velayet Dilekçesi.
 • İş Başvuru Dilekçesi.

11 Eki 2014

Dilekçe nedir ve örnekler?

Dilekçe: Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Dilekçe postayla gönderilir mi?

Dilek ve şikayet niteliğindeki talepler TBMM Dilekçe Komisyonuna bir dilekçeyle gönderilebilir. 4. Başvuru formu, Bilgi Edinme Giriş Sayfasında belirtilen e-posta adresine, faks numarasına, posta adresine gönderilebilir veya bizzat teslim edilebilir.

Adli dilekçe örnekleri nelerdir?

Diğer adli dilekçelerden kasıt, dava dilekçeleri (yani dava açan dilekçeler) dışında kalan dilekçelerdir. Örneğin, (davaya cevap dilekçesi), hakimin red dilekçesi, mazeret dilekçesi, eski hale getirme dilekçesi, ıslah dilekçesi gibi.

Üst kuruma dilekçe nasıl yazılır?

Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır. Kurum hiyerarşisine uygun yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir.

Bir üst makama dilekçe nasıl yazılır?

DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 2. Nesnel olunmalıdır.
 3. Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

Dilekçe türünün özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri

 • Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 • İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 • Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 • Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 • Mutlaka imzalanmalıdır.

Üst makamlara dilekçe nasıl yazılır?

Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır. Kurum hiyerarşisine uygun yazılması gereken dilekçeye saygı sözü de eklenmelidir.

Dilekçe nasıl biter?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa “Gereğini saygılarımla arz ederim.”, Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa ” İzninizi saygılarımla arz ederim” gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Devlet kurumuna dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Dilekçe tanımı nedir?

Bir isteği belirtmek, bir konuda talepte bulunmak, herhangi bir konuda bilgi vermek ya da şikâyette bulunmak için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvurudur. Dilekçenin temel özelliği, kayda geçmesi ve yasal bir sonuç doğurabilme kapasitesidir.

Dilekçe nedir ve özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır. İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir. Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır. Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.