Peygamber efendimiz cuma günü nasıl dua ederdi?

Kim Cuma günü bu duayı okursa?

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur. Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir. Cuma günü Sabah ‘YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.

Cuma günü ne zaman dua kabul olur?

Cumadaki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.

Cuma günü dua nasıl kabul olur?

Cuma günü 100 defa” “YA ALLAH” diye zikreden insanın bütün dilekleri kabul olur. Cuma Günü “YA VALİ” esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür. Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Peygamberimizin cuma duası nedir?

İşte cuma duası-suresi okunuşu ve anlamı… Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake. Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!

Cuma günü hangi vakitte okursan mutlaka duanın kabul olacağı ismi azam?

*Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar. *Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. *Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma suresi dilek için nasıl okunur?

Cuma günü okunacak dilek duası : Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.

Ne zaman yapılan dua kabul olur?

(Zariyat 18) Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul olur. [Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır.] Hadis-i şerifte, ezan okunurken dua geri çevrilmez ve ezanla kamet arasında yapılan dualar kabul edilir buyuruldu.

Ne zaman yapılan dualar geri çevrilmez?

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Bunlar Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ın ortasında bulunan Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir.”

Hangi vakitte dua kabul olur?

(Zariyat 18) Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul olur. [Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır.] Hadis-i şerifte, ezan okunurken dua geri çevrilmez ve ezanla kamet arasında yapılan dualar kabul edilir buyuruldu.

Ne güzel duadır sözleri?

Dua bir umut çığlığıdır.

  • Zamanla değil, dua‘yla gelir beklenen! …
  • Dua ağızdan değil, yürekten gelmelidir. …
  • Ey duam, kalbimin kırılan yanlarına iyi gelen tek ilaç sensin. …
  • Allah’ım; Eş diye yazmadığını, aşk diye çıkartma karşımıza. …
  • Rabbim; seni tanımayanları, bizim tanımamıza izin verme âmin.

11 ismi azam duası ne zaman okunur?

İsmi Azam duasının okunması için sabah vakti daha münasip görülmüştür. Duayı abdestli bir biçimde okumak daha faziletli kabul edilmiştir. Cuma günleri okumanın daha faydalı olduğuna inanılır.

11 ismi azam duası nedir?

İsmi Azam Duası Türkçe Okunuşu Bismillahirrahmanirrahim. Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü, yâ Hannanü, yâ Mennanü, ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard, Yâ zel celali vel ikram. Ya Hayyu, Ya Kayyûm. Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

Dilek için Cuma suresi kaç kere okunmalı?

“Kısmeti kapalı olanlar, Cuma Suresini günde 3, 5 veya 7 kere okursa, kısmetleri açılır. Allahü Teala en kısa zamanda okuduğu ve devam ettiği bu sure hürmetine o kuluna kısa zamanda evlenmek nasip eder.

En çabuk hangi dua kabul olur?

“Bismillahirrahmanirrahim.Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.Allahümme inni es’elüke ya Kadimü.Ya Daimü,Ya Ferdü. Ya Vitru.Ya Ehadü.Ya Samedü.Ya Hayyü. Ya Kayyumü. Ya zel celali vel ikram.Fe in tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.”

Dua kapısı ne zaman açılır?

(Zariyat 18) Seher vakti, gecenin son altıda biridir. Gecenin ikinci yarısından sonra da dualar kabul olur. [Gece, akşam ile imsak vaktinin arasıdır.] Hadis-i şerifte, ezan okunurken dua geri çevrilmez ve ezanla kamet arasında yapılan dualar kabul edilir buyuruldu.