Presiyometre cihazı nedir?

Presiyometre cihazı ne işe yarar?

Presiyometre deneyinin amacı basınç ve deformasyon kontrolü ile zeminlerin elastisite modüllerini, taşıma gücünü, temel oturmalarını ve çeşitli parametreleri hesaplamaktır.

Presiyometre nerede kullanılır?

Zemin sondajı yapılması esnasında açılmış olan sondaj deliğine indirilen presiyometre aparatı ile kuyu cidarına basınç uygulanır. Bulunan değerler zemin araştırmalarında kullanılır. Presiyometre için sahaya giden mühendis bazı bilgileri de föyüne not eder.

Presiyometre testi nasıl yapılır?

Presiyometre Deneyinin Yapılışı Dairesel basınç verilerek zeminde dairesel deformasyon oluşturan silindireklinde bir sonda ( prob) ve buna bağlı kumanda panosundan oluşan Menard Tipi presiyometre aleti ile deney yapılır. Presiyometre ve diğer arazi deneyleri için firmamızı arayabilirsiniz.

Kaç tip presiyometre ekipmanı vardır Türkiye’de en yaygın kullanılan presiyometre deneyi tipi hangisidir?

Ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan G tipi Menard presiyometresiyle maksimum 80 bar’a kadar basınç uygulaması yapabilmektedir. deformasyon modülünün derinliğe bağlı değişimi sağlıklı biçimde ölçülür. Presiyometre deneyi sürecinde, yapılan basınç ve hacim okumalarından iki temel parametre elde edilir.

Net limit basınç nedir?

Net limit basıncın bulunabilmesi için, presiyometre probunun zeminde hacimsel değişim oluşturmaya başladığı basınç değerini limit basınç değerinden çıkarmamız gereklidir. Net limit basınç ise Pl* = Pl-Po = 20 – 1.76 = 18.24 kgf/cm2 ‘dir.

Dilatometre deneyi nedir?

Dilatometre (DMT) deneyi, geoteknik mühendisliğinde kullanılan zemin parametrelerinin belirlenebilmesi için Machetti (1980) tarafından geliştirilen yerinde giriş deneyidir. … Bıçak zemin içerisine itildikten sonra membran gaz basıncı yardımıyla genleştirilir ve A, B basınç okumaları alınır.

Vane deneyi nedir?

Veyn deneyi, killi zeminlerin, drenajsız koşullarda, kayma direncini ölçmek için laboratuvarda veya arazide yapılan bir deney olarak karşımıza çıkıyor. Deney için gerekli alet olan sonda, birbirine dik olarak birleştirilmiş 4 metal plakadan oluşuyor.

PMT deneyi nedir?

Presiyometre deneyi, (ya da pressiyometre) (pressuremeter,ing) zeminin yük/deformasyon parametrelerinin belirlendiği bir arazi (in-situ) deneyidir.

Dilatometre neyi ölçer?

Dilatometre, numunenin sıcaklığın ya da zamanın bir fonksiyonu olarak boyut ölçülerindeki değişimini ölçer. Bu teknik malzemelerin doğrusal genleşme katsayılarının saptanmasında kullanılır.

DMT deneyi nedir?

Dilatometre (DMT) deneyi, geoteknik mühendisliğinde kullanılan zemin parametrelerinin belirlenebilmesi için Machetti (1980) tarafından geliştirilen yerinde giriş deneyidir. Bu deneyde kullanılan aygıt ve deney adımları oldukça basittir.

Kanatlı kesici deneyi nedir?

Deney prensibi, bir tijin ucuna sabitlenmiş birbirine dik ve eşit boyutta dört adet dikdörtgen kanatlı kesicinin bir kil tabakası içerisine itilerek gömülmesi ve bu kanatların döndürülmesi sırasında zeminin gösterdiği direncin belirlenmesidir.

Vane deneyi nasıl yapılır?

Zeminde deneyin yapılabilmesi için açılmış bir sondaj deliğine ihtiyaç duyuluyor. Ya da çakmalı tiplerde, sonda koruyucunun içinde zemine çakılıyor, sonra döndürme momenti uygulanıyor, zemin kesiliyor. Kesme anında uygulanan döndürme momenti, bir ölçme düzeni ile ölçülüyor.

Plaka yükleme deneyi nasıl yapılır?

Saatler en az 0.02 mm duyarlıkta olmalıdır. Her yükleme adımında 1,4,10,20,40,60 dakikalarda ve daha sonra birer saat ara ile oturma değerleri kaydedilir. Her adımda, oturmalar pratik olarak sona erinceye kadar (yaklaşık saate 0.02 mm den az) oturma gözlemlerine devam edilir. Bundan sonra diğer yük artışına geçilir.

Piyezometre deneyi nedir?

Zemin suyunun basıncını ölçmek için yerleştirilen aygıtlara piezometre adı verilir. … Cidar üzerindeki noktalarda basınç veya basınç yükseklikleri ölçümleri piyezometre deliklerine bağlanan uygun aletlerle yapılır.

Dilatometre deneyi nasıl yapılır?

SDMT akustik dalgaları algılayıcı bir sistem (sismik jeofon) tijlerle bıçak arasına yerleştirilerek, kontrol ünitesine eklenen Sismik-DMT sayesinde gelen dalgalar bilgisayara aktarılmakta ve böylece bıçağın bulunduğu derinlikteki katmanın kayma dalgası hızı (Vs) hızı tayin edilebilmektedir.