Protokol sıralaması nasıl olur?

Protokol sıralaması nasıl olmalı?

Protokolde kişisel ünvan, yaş ve cinsiyet ayrımı yoktur ve protokolsüz sıralama alfabetiktir. Kamusal yaşamda ulusal bayrak ve üst, kamusal ve sosyal yaşamda konuk, sosyal yaşamda hanım daima önce gelir (sağda yer alır). Karşılamada üsstler başta, uğurlamada ise sondadır. Törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur.

Ilçe protokolünde hangisi ilk sırada yer alır?

Kaymakam V. İlçe Müftü V. İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü V.

Devlet protokol listesinde ilk 3 sırada kimler yer alır?

Türkiye devlet protokolü listesi

 • TBMM Başkanı
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
 • Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • Eski cumhurbaşkanları
 • Yargıtay Birinci Başkanı
 • Danıştay Başkanı
 • Bakanlar (bakanlık adlarının alfabetik sırası ile)
 • Genelkurmay Başkanı

Protokolde önde gelme nedir?

Protokolde önde gelme, sıralama düzeninde hiyerarşik olarak önde (üstte) yer alma hakkıdır. Genel olarak bu hak, hukuksal ve yönetsel statüden doğar.

Il protokol listesinde en önde kim gelir?

Protokolün önemli amaçlarından biri öndegelme sırasını saptamak ve titizlikle uygulamaktır. Devlet yetkililerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, örgütlenmiş tüm sosyal grupların kendi aralarında izledikleri protokol sırasına öndegelim denilmektedir.

Protokolde ilk kim konuşur?

8-Resmi açılışlar daima en üst tarafından yapılır. Toplantı ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur. Yani en üst en son konuşur.

Protokolde Vali mi milletvekili mi?

Önde vali, yanında Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı karşılar. Tören kıtasının denetlenmesinden sonra da tören sırasında bulunan Milletvekili ve protokole tabi diğer yetkililer bulunur.

Protokolde oturma düzeni nasıl olmalıdır?

Ev sahibi ve sahibesi karşılıklı otururlar. Onur konuğu, ev sahibesinin sağına, onur konuğunun eşi ise ev sahibinin sağına oturur. Onur konuğundan sonraki konuklar, mevki ve yakınlıklarına göre dizilirler. Örn: İkinci önemli konuk, onur konuğunun eşinin sağ tarafına, eşi ise onur konuğunun sağ tarafına oturur.

Protokol üyeleri kimlerdir?

Protokol Listesi

 • Belediye Başkanı
 • Askerlik Şube Başkanlığı
 • İlçe Emniyet Müdürü
 • İlçe Jandarma Komutanı
 • İlçe Müftülüğü
 • İlçe Tapu Müdürü
 • İlçe Gençlik Spor Müdürü
 • İlçe Tarım Müdürü

TDK protokol nedir?

Resmi işlemlerde ve ilişkilerde ciddiyet. Diplomatlıkta ve devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda; resmi törenlerde, devlet başkanları ile onların temsilcileri arasındaki görüşme ve temaslarda uygulanan kurallar.

Tokalaşmada ilk kim el uzatır?

Kadın ve Erkek El Sıkışmaları Kadın, elini erkekten önce uzatır. Erkeğin önce uzatması görgüsüzlük olarak kabul edilir.

Il protokol sirasi nasıl olur 2019?

İl Protokol Listesi

 • T.B.M.M ÜYELERİ …
 • MAHALLİN EN BÜYÜK KOMUTANI, GENERALLER VE AMİRALLER; GARNİZON KOMUTANI. …
 • BELEDİYE BAŞKANI, BAKAN YARDIMCISI, İL BELEDİYE BAŞKANI. …
 • CUMHURİYET BAŞSAVCISI, ADALET KOMİSYON BAŞKANI, BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI, REKTÖRLER, BARO BAŞKANI.

Yunanca Proto ne demek?

Proto‘ ve ‘Kolos’ sözcüklerinin birleşmesinden türemiş ve Türkçeye eski Latince ve Yunanca‘dan geçme bir sözcük. Lügat anlamıyla ‘Proto‘ “ön, öndeki” demek..”Kolos” ise götün çoğulu.

Makam sahibi arabada nereye oturur?

9-Resmi araçlarda protokol makamı aracın sağ arka köşesidir. Sizden üst biri aracınıza bindiğinde sağ arka köşeyi ona bırakın, özel bir araca bindiğinizde ise şoförün yanındaki koltuğa oturun.

Valinin bir üstü kimdir?

bir ilin en büyük idare amiri validir. il emniyet müdürü ve belediye başkanı gibi makam sahipleri valinin altındadır. vali ilin tüm idari konularından mesulken belediye başkanı ilin hamallığını çeker diyebiliriz. daha anlaşılır dille yazmak gerekirse vali cumhurbaşkanı, belediye başkanı başbakan gibidir.