Raks etmek ne demek?

Raks yapmak nedir?

Raks etme nedir? Sıçrayarak oynamak, dansetmek.

Raksından ne demek?

Raks etmek ne demek? (ﺭﻗﺺ) i. (Ar. raḳṣ) Genellikle mûsikî eşliğinde ayakta yapılan, çeşitli âhenkli hareketler dizisi, oyun, dans: Nim uryan bir kadına sarılmış, mecnûnâne bir raks içinde dönüyor (Ahmet Hâşim).

Sevdiğine meftun ne demek?

Türk Dil Kurumunca tutkun, gönül vermiş, vurgun anlamında kullanılan meftun kelimesi Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde sıklıkla kullanılan meftun kelimesi, aşk konsepti içerisinde kullanılır. Meftun nedir sorunun yanıtı genellikle tutku ve ele geçirmek kelimeleriyle birlikte düşünülebilir.

Müteessir etmek ne demek?

Müteessir olmak, hem bir olayın etkisinde kalmak hem de incinmek manasına gelir.

Raksına dalmak ne demek?

Sıçrayarak oynamak, dansetmek.

Rakkase kadın ne demek?

raksı meslek edinmiş kadın dansçı. dansöz de denebilir.

Seyrin ne demek?

a. 1. Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş: “Yaşayacak fazla zamanları olmayan bazı dâhiler, olgunluklarını hayatın normal seyrinden çok evvel tamamlamış oluyorlar.” -A. H. Çelebi. 2. Kara taşıtlarının belli bir güzergâhta ilerlemesi.

Fettan kadın ne demek?

Fitneli, karıştırıcı. Gönül ayartıcı, cilveli.

Bir bakışına bin meftun ne demek?

Bir şeyi çok beğenmekten şaşırmış durumda olan, hayran.

Müteşekkir olmak ne demek?

Anlamları doğrultusunda müteşekkir kalmak kelimesi için TDK üzerinde, ‘çok teşekkür etmek’ olarak ifade edilebilir. Yapılan bir iyilik karşısında ne kadar minnet duyulduğunu anlatan bir kelime olarak öne çıkıyor. TDK için müteşekkirlik ise, ‘Müteşekkir olma durumu’ olarak karşılık bulunmaktadır.

Sadece Müteessirdim ne demek?

üzüntülü, üzülmüş, etkisinde kalmak. “ona hakikaten dargın değildim; asla kızmıyordum. sadece müteessirdim. bunun böyle olmaması lazımdı diyordum. demek ki beni bir türlü sevemiyordu. hakkı vardı. beni hayatımda hiç, hiç kimse sevmemişti.” şeklinde cümle içinde kullanılan kelime.

Ekinoks nedir ne demek?

Türk Dil Kurumuna göre ekinoks; Gün tün eşitliği anlamına gelmektedir. Bu kelime isim kategorisinde yer almaktadır. Ekinoks kelimesi Fransızcada ise gündönümü anlamına gelmektedir.

Rakkas dansçı ne demek?

Rakkase; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Kadın dansçı.

Seyrine bakmak ne demek?

Seyretmek.

Seyr Osmanlıca ne demek?

seyr / سير Yürüyüş. Eğlenme ve ibret için bakma. Gezip görme. Görülecek şey ve yer.