Royalty işi ne demek?

Royalty bedeli ne demek?

Royalty en basit tanımıyla devralınan bir hak karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Sözcük anlamı olarak imtiyaz ücreti, telif hakkı gibi gayri maddi hakların değerinin genel tanımıdır.

Royalty mesleği ne demek?

Bunun gibi, maden veya petrol kuyusu işletenlerin devlete, yayıncıların kitaplarını bastırma ve satma karşılığında eser sahibine yaptıkları ödemeler de royalty diye adlandırılır.

Aylık royalty ne demek?

Türkçe karşılığı lisans bedeli olan royalty, franchise veren markanın temsilciliğini alan yatırımcılar tarafından her ay ciro üzerinden belli oranlarla ödediği bir ücret.

Royalty ödemesi hangi iki durumda söz konusudur?

Herhangi bir makinenin patent hakkını elinde tutan firmalara kullanma imtiyazı karşılığında yapılan ödemeler royalty ödemesi olarak nitelendirildiği gibi, sözleşme kapsamında makinelerin teknik bakımının yapılması için yapılan ödemeler de royalty ödemesi olarak kabul edilmektedir.

Royalty ne demek Muhasebe?

Royalty Ödemeleri ve Muhasebe Kaydı … Royalty, devralınan bir hak karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Yurt dışına yapılan royalty ödemelerinde kurum stopajı yapılır. Ancak, bu yapılmadan önce o ülke ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına mutlaka bakılmalıdır.

Free royalty ne demek?

Royaltyfree teriminin Türkçe çevirisi kabaca ‘telifsiz’dir. Yani, fikri mülkiyet yasasına uygun işleri, her kullanımınızda telif hakkı lisans ücretleri ödemeden kullanım hakkına verilen isimdir.

Royalti ve lisans ücreti nedir?

Royalti veya Lisans Ücreti: İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat süreçleri gibi adlar adı altında yapılan ödemelerdir.

Royalty vergisi nedir?

CEVAP: Royalty, devralınan bir hak karşılığında yapılan ödemeyi ifade eder. Yurt dışına yapılan royalty ödemelerinde kurum stopajı yapılır. Ancak, bu yapılmadan önce o ülke ile yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına mutlaka bakılmalıdır.

Sınai Ticari bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimini kullanma imtiyazı kullanma hakkı na ne denir?

Royalty kelimesi anlamsal olarak, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde: “Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında …

Not royalty free ne demek?

Genellikle yanlış anlaşılan bir terim daha. “Royaltyfreedemek “bedava” demek değildir. Ücret ödersiniz, ama ücret ödemiş olmakla, eserin “telifi” üzerinde hak sahibi olmazsınız. Sadece anlaşmada belirtilen şartlarda “kullanma hakkını” kazanmış olursunuz.

Royalty free müzik ne demek?

örneğin; “royalty free music“, ücretsiz demek değildir. eser sahibine bir-defalık ödeme yapılarak, ilgili müziğin satın alan tarafından istediği kadar kullanabilmesi anlamına gelir. ingiltere’den çıkmış bir terimdir.

Royalti lisans ne demek?

Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir baş- kasına devretmesi karşılığı aldığı bedeli ifade ederken; lisans sözleşmesi ise maddi olmayan hukuki bir malın veya bir eserin ücret karşılığında belli bir süre kullanmak üzere bir başkasına devrine ilişkin olarak yapılan yazılı anlaşmadır.

Lisans ücreti ne demek?

Royalti veya Lisans Ücreti: İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat süreçleri gibi adlar adı altında yapılan ödemelerdir.

Royalti ve lisans ne demek?

Royalti; bir lisans veya marka sahibinin sahip olduğu hakları bir baş- kasına devretmesi karşılığı aldığı bedeli ifade ederken; lisans sözleşmesi ise maddi olmayan hukuki bir malın veya bir eserin ücret karşılığında belli bir süre kullanmak üzere bir başkasına devrine ilişkin olarak yapılan yazılı anlaşmadır.

Lisans gayrimaddi hak mıdır?

Kısacası, İthal edilen bir mal veya eşya ile ilgili olarak yapılan royalty, lisans, patent, alameti farika, ticari marka, isim hakkı, know-how, vb. gayri maddi hakların satın alınması, temliki, kullanılması, kiralanması, vb. karşılığında yapılan ödemeler gümrük kıymetinin bir unsuru olup, brüt tutar üzerinden, ödeme …