Savcılık ne iş yapar?

Savcılık nasıl bir iş?

Savcı; ihbar, şikayet ya da farklı bir kanal aracılığı ile kanuna aykırı bir durum tespit ettiği zaman, konuyu hukuk çerçevesinde inceleyip, araştırma ve soruşturma yapan kişidir. Savcılar, kanunlarda kamu davası açılmasının gerekli olduğu durumlarda, şikayet olmasa dahi araştırma ve soruşturma yapabilir.

Savcı kimden emir alır?

Savcılık kurumu idari bir yapıya sahip olması nedeniyle düzenlemesinde hiyerarşi bulunmaktadır. Astlar kurum içinde üstten emir alırlar.

Savcı hangi olaylara bakar?

Savcı, suç haberinin kendisine ulaşması sonucunda devlet adına araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunur. Bunun yanında mahkemelerin verdiği kararları yerine getirmek, kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar ortaya çıktığı zaman dava açmak ve yürütmekle ilgilenir.

Kimler savcı olamaz?

Yoğun iş temposuna, strese ve psikolojik olarak suçlara tanık olmaya dayanıklı olmayan kişiler savcılık yapamaz. Aynı zamanda kamu haklarından mahrum olan kişiler ve yüz kızartıcı suç işleyen kişiler de savcılık görevini yürütemez.

Savcının üstü kimdir?

Adalet Bakanı, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin görevler hariç olmak üzere hâkim ve savcılar üzerinde gözetim hakkını haizdir.

Savcı istediği yere atanır mi?

Madde 22- Hâkimlikten Cumhuriyet savcılığına veya Cumhuriyet savcılığından hâkimliğe atanacaklar istek üzerine veya re’sen evvelce hâkim ve Cumhuriyet savcısı olarak çalıştıkları yerler ile bu Yönetmelik hükümleri göz önüne alınarak kıdem, derece ve bölgelerine uygun bir göreve atanabilirler.

Savcının üstü kim?

Savcı temel olarak devleti hukuksal anlamda temsil eden ve kamu yararını gözeten kişilerdir. Hakim ise davaları karara bağlayan kimselerdir. Bu bakımdan savcılar davaları karara bağlamamaktadır.

Savcı Emniyet Müdürüne emir verebilir mi?

Değişikliğe göre artık bütün bu soruşturma konusu olaylar savcı yerine Başsavcılığa ve il-ilçe emniyet müdürlerine veya jandarma komutanlarına bildirilecek. Savcılar, ancak başsavcılığın görevlendirmesi üzerine kolluğa emir verebilecek.

Savcı türleri nelerdir?

Adli yargıda çalışan savcılar il ve ilçe Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde bulunurken, idari yargıda çalışan savcılar Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, …

Savcı duruşmada ne yapar?

Soruşturma savcılığı tarafından hazırlanan iddianame, iddianın somutlaştırılmasıdır. Cumhuriyet başsavcılığı, yargılama faaliyetini kamu adına izlemek ve duruşmalara katılmakla görevlidir. Uygulamada bu savcılarduruşma savcısı” olarak adlandırılmaktadır ve duruşmada hazır bulunmaları gerekir.

En erken kaç yaşında savcı olunur?

Sınava başvuru yapacak adaylarda, Türk vatandaşı olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak, avukatlıktan hakim savcılığa geçmek isteyenler için ise 45 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Kaç çeşit savcı vardır?

Adli yargıda çalışan savcılar il ve ilçe Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, Cumhuriyet savcıları, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde bulunurken, idari yargıda çalışan savcılar Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, …

Savcı polisten üstün mü?

kanun en üsttür.bir hakim savciya emir veremez,bir savci da hakime,hakim bir suc varsa savcilga suc duyurusnda bulunabilir.is mahkemeye duserse kanun ne diyorsa hakim o cezayi vermek zorun da kafasina gore hukum veremez verirse yargitaydan ceza bozulur.savci polisin adli amiridir,idari amiri degildir.savci kanuna …

Savcıların doğu görevi kaç yıl?

Madde 19- (Değişik:RG-16/06/2000-24081) (Mülga ibare:RG-8/2/2013-28553) (…) birinci bölgeler ile ikinci ve üçüncü bölgelere ad çekme ile atananlar, bu bölgelerde en çok üç yıl hizmet görürler ve iki yıl geçmedikçe başka bir bölgeye atanmaları yapılmaz.

Savcılar tayin isteyebilir mi?

En az iki yıl çalışmanız gerekiyor, yani 2 yıl dolmadan tayin yapılmıyor. Gerçi 2 yıl değil, genelde 3-4-5 yıl geçtikten sonra tayinler yapılıyor.