Scrum Toplantıları nedir?

Scrum yöntemi nedir?

Scrum (engl. “itişip kakışma“), yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme çerçevesidir. Bu geliştirme çerçevesinin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır.

Scrum süreci nedir?

Scrum, günümüzde kullanılan en popüler agile frameworklerden birisidir ve karmaşık ürünler, sistemler geliştirmek için kullanılır. Scrum, ürün geliştirme ve diğer bilgi çalışmalarını yönetmek için kullanılan bir süreç frameworküdür. Scrum kelimesi aslında bir rugby terimidir.

Günlük scrum toplantılarına kimler katılmak zorundadır?

Daily Scrum‘ın Geliştirme Takımı için olduğu unutulmamalıdır, ana katılımcı onlardır. Scrum Master ve Product Owner katılabilir, ancak katılımları zorunlu değildir. Product Owner bu toplantılardan değer gördüğünü düşünüyorsa statü sorgulamaya girmeden ya da takımın ritmini bozmadan toplantılara katılım sağlayabilir.

Scrum nedir ne değildir?

SCRUM. Ürünün öncelikli gereksinimlerine göre, kısa döngüler (sprintler) halinde bu gereksinimleri ortaya koymayı hedefleyen ve sprintler içindeki günlük faaliyetleri belirli kurallara göre hareket eden özellikle yazılım projelerinde kullanılan çevik metodolojisidir.

Scrum vs Agile nedir?

Scrum, Agile proje yönetimi metotlarından biridir. Karmaşık yazılım projelerinin başarı oranını yükseltmek için oluşturulmuştur. En yaygın kullanılan proje yönetim metotlarından biridir. Scrum, projeyi küçük parçalara ayırarak yönetmeyi önerir.

Scrum ve Kanban nedir?

Scrum‘a baktığınızda odağında müşteri vardır ve müşterinin ihtiyacını karşılamak için tüm kurgusunu takım ve ürün olgusu çevresinde şekillendirir. Kanban da yine aynı şekilde odağına müşteriyi koyar ama bunu yaparken sunduğu hizmeti temel alır.

Scrum Rolleri Nelerdir?

Scrum‘da üç rol bulunur. Bu roller, Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı ve Scrum Master’dır.

Scrum etkinlikleri nelerdir?

Bir sprint bittiğinde ara verilmeden yenisi başlar. Bu nedenle etkinlikleri doğru yönetmek gerekir. Sprintler; Sprint Planning, Daily Scrums, Development, Sprint Review ve Sprint Retrospektifinden oluşur.

Scrum toplantılarına kimler katılır?

Scrum takımı üyeleri (scrum master, ürün sahibi ve geliştirme takımı) ve önemli paydaşların katılımı ile bu toplantı yapılmaktadır. Bu toplantının amacı sprint süresince geliştirmesi tamamlanmış ve ürünün bir parçası haline gelmiş özelliklerin tanıtılmasıdır.

Daily Scruma kimler katılır?

Daily Scrum’a Kimler Katılabilir? Takımın kendisi için düzenlediği daily scrum toplantılarına, işlerin ilerleyişini ve projenin durumunu öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Scrum Fundamentals nedir?

Scrum Fundamentals eğitiminde amaç, katılımcıları Scrum çatısı hakkında bilgilendirerek Scrum.org tarafından gerçekleştirilen Professional Scrum Master (PSM 1) sınavına hazırlamaktır. Eğitim uygulama ağırlıklı (Roleplaying ve Workshop) olarak işlenmektedir. …

Agile prensipleri nedir?

Agile metodunun genel prensipleri: Sık sık çalışan yazılımlar sunmaya odaklanılmalıdır. Teslimat, mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Geliştiriciler ve iş adamları tüm proje boyunca birlikte çalışmalıdır. Projeler motive olmuş insanlarla devam etmelidir.

Agile scrum proje yönetimi Nedir?

Agile modeli proje yönetimi, yazılım geliştirme sürecinde karşılaşılan problemleri çözmek üzere, tekrarlanan yazılım geliştirme modeli taban alınarak geliştirilmiş, sık aralıklarla parça parça yazılım teslimatını ve değişikliği teşvik eden bir yazılım geliştirme modeli.

Kanban sistemi ne demek?

Kanban, yeni çalışma için mevcut kapasite ile çalışma taleplerini dengeleyen bilgi çalışmalarını yönetmek için bir yöntemdir. İş öğeleri, katılımcılara görev tanımından müşterinin sunumuna kadar ilerleme ve süreç görüntüsü verecek şekilde görselleştirilir.

Ne zaman Scrum ne zaman Kanban?

Müşterilere düzenli olarak geri bildirimlerin verilmesi gereken durumlarda Scrum sizin için daha uygun bir yol olabilir. Çok sayıda yeni istek gelen ekipler için Kanban iyi bir yöntemdir.