Scrum Toplantıları nelerdir?

Scrum yöntemi nedir?

Scrum (engl. “itişip kakışma“), yazılım Mühendisliği’nde bir uygulama geliştirme çerçevesidir. Bu geliştirme çerçevesinin temel özelliği gözlemci, geliştirmeci ve tekrara dayalı olmasıdır.

Scrum etkinlikleri nelerdir?

Bir sprint bittiğinde ara verilmeden yenisi başlar. Bu nedenle etkinlikleri doğru yönetmek gerekir. Sprintler; Sprint Planning, Daily Scrums, Development, Sprint Review ve Sprint Retrospektifinden oluşur.

Scrum Guide nedir?

Scrum, karmaşık ürünleri geliştirmek ve sürdürmek için bir çerçevedir. Bu kılavuz Scrumı tanımlar. Tanımın içinde Scrumın rolleri, etkinlikleri, eserleri ve bunları bir araya getiren kurallar yer alır. Scrumı geliştiren Ken Schwaber ve Jeff Sutherland aynı zamanda Scrum Kılavuzunun yazarı ve destekçisidir.

Scrum Rolleri Nelerdir?

Scrum‘da üç rol bulunur. Bu roller, Ürün Sahibi, Geliştirme Takımı ve Scrum Master’dır.

Scrum vs Agile nedir?

Scrum, Agile proje yönetimi metotlarından biridir. Karmaşık yazılım projelerinin başarı oranını yükseltmek için oluşturulmuştur. En yaygın kullanılan proje yönetim metotlarından biridir. Scrum, projeyi küçük parçalara ayırarak yönetmeyi önerir.

Scrum ve Kanban nedir?

Scrum‘a baktığınızda odağında müşteri vardır ve müşterinin ihtiyacını karşılamak için tüm kurgusunu takım ve ürün olgusu çevresinde şekillendirir. Kanban da yine aynı şekilde odağına müşteriyi koyar ama bunu yaparken sunduğu hizmeti temel alır.

Scrum da scrum etkinliklerinin doğru yapılmasının sağlanmasından hangi rol sorumludur?

Scrum Master, Scrum Kılavuzu’nda tanımlandığı gibi Scrum‘ın benimsenmesinden sorumludur. Bunu hem Scrum Team hem de organizasyon içindeki herkesin Scrum teorisini ve pratiklerini anlamasına yardımcı olarak yapar. Scrum Master, Scrum Team’in etkililiğinden sorumludur.

Scrum eserleri nelerdir?

6. Scrum Eserleri. Ürün İş Listesi (Product Backlog), Sprint İş Listesi (Sprint Backlog), Artım/Ürün Parçası (Increment) olmak üzere üç Scrum Eser‘i (Scrum Artifacts) bulunmaktadır.

Scrum ekibi kaç kişi olmalı?

Bir Scrum takımı genellikle 5 ila 10 kişiden oluşur. Peki projemiz çok büyük ise? Bir Scrum takımı optimal boyutundan büyükse, ayrı Scrum takımlarına bölünmelidir. Bu takımlar kendi içinde bağımsız olsalar da, ekiplerin ortak bir hedefleri olduğu için birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olmalıdırlar.

Scrum Guide 2020 neler değişti?

Product Backlog için ekstra bir yenilik daha var. Artık “Product Goal” ifadesi hayatımıza giriyor. Scrum Guide 2020 ile Ürün/Product konusu bir tık daha önem kazanmış. Product Goal, Product Backlog içinde yer alan, Scrum takımına ürünün gelecekteki durumunu gösteren uzun vadeli bir hedef olarak ifade ediliyor.

Scrum ekibi kaç kişiden oluşur?

Bir Scrum takımı genellikle 5 ila 10 kişiden oluşur. Peki projemiz çok büyük ise? Bir Scrum takımı optimal boyutundan büyükse, ayrı Scrum takımlarına bölünmelidir. Bu takımlar kendi içinde bağımsız olsalar da, ekiplerin ortak bir hedefleri olduğu için birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olmalıdırlar.

Agile roller ne demek?

Agile sistemde herkes için roller bulunmaktadır. Sizin asıl rolünüz mevcut iş unvanınızla uymasa bile, benzersiz yeteneklerinizi ve bakış açılarınızı takım ve organizasyona yansıtmak olmalıdır. Agile sistemin en bilinen üç rolü; Ürün sahibi (Product Owner) , Scrum Master(Süreç Yöneticisi) ve Geliştirme Takımı (Team) .

Agile prensipleri nedir?

Agile metodunun genel prensipleri: Sık sık çalışan yazılımlar sunmaya odaklanılmalıdır. Teslimat, mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Geliştiriciler ve iş adamları tüm proje boyunca birlikte çalışmalıdır. Projeler motive olmuş insanlarla devam etmelidir.

Agile scrum proje yönetimi Nedir?

Agile modeli proje yönetimi, yazılım geliştirme sürecinde karşılaşılan problemleri çözmek üzere, tekrarlanan yazılım geliştirme modeli taban alınarak geliştirilmiş, sık aralıklarla parça parça yazılım teslimatını ve değişikliği teşvik eden bir yazılım geliştirme modeli.

Kanban sistemi ne demek?

Kanban, yeni çalışma için mevcut kapasite ile çalışma taleplerini dengeleyen bilgi çalışmalarını yönetmek için bir yöntemdir. İş öğeleri, katılımcılara görev tanımından müşterinin sunumuna kadar ilerleme ve süreç görüntüsü verecek şekilde görselleştirilir.