Seçici dinleyici nedir?

Seçici dinleme ne demek?

d) Seçici Dinleme: Dinlenen konuyla ilgili bilgilerden ilgi ve ihtiyaca yönelik olanların seçilerek dinlenmesi “seçici dinleme” olarak adlandırılır. Bu tür dinlemede ihtiyaç ve ilginin ne olduğunun dinleme öncesinde çok açık olarak belirlenmesi gereklidir.

Aktif dinleyicinin özellikleri nelerdir?

Dikkatini karşısındaki kişiye verir. Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler. Göz teması kurar. ▪ Son sözü söylemek için çabalamaz. ▪ Dinlerken vereceği cevabı düşünmez. Yargılamadan, suçlamadan dinler (önyargılı değildir). ▪ Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

Dinlenme türleri nelerdir?

Dinleme Türleri

 • Katılımlı (Aktif) Dinleme:
 • Katılımsız/izleme dinleme:
 • Eleştirel Dinleme:
 • Yaratıcı Dinleme:
 • Seçici Dinleme:
 • Not Alarak Dinleme:
 • Empatik Dinleme:
 • » Konsantre olma gücünü geliştirmek; İyi bir dinleyici çevredeki, dinlemeyi bozucu etkenleri dikkate almaz ve kendisini dinlemeye istekli tutar.

Etkin dinlemenin özellikleri nelerdir?

Etkin dinleme becerisi nasıl sağlanır?

 • Konuyu iyi kavrayın ve anlayın.
 • İletişim esnasında sakinliğinizi koruyun. …
 • Yeni fikir ve bilgileri kabul etmeye açık olun.
 • Not alın.
 • Boş zamanda konuşmayı analiz edin ve değerlendirin.
 • Konuşmacının fikirlerini yeniden ifade edin ve özetleyin.
 • Soru sorun. …
 • Dikkatinizi dağıtmayın.

Subjektif dinleme nedir?

*Dinleyenin, kendisini konuşanın yerine koyarak konuşmacının neler hissettiğini, sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını anlamaya yönelik dinleme çeşididir. *Dinleyici bir süreliğine kendi duygu ve düşüncelerinden uzaklaşarak olayları karşısındakinin bakış açısıyla değerlendirir.

Yansıtıcı dinleme ne demek?

Duyduğunuz mesajı dinleyin, özetleyin ve çocuğunuza tekrarlayın. Buna yansıtıcı dinleme denir. … Unutmayın ki, söylenen sözler doğru ve tam mesajlar olmayabilir.

Kaç tür dinleme vardır?

Etkili dinlemenin bazı ilkeleri vardır. Bu ilkelerin uygulanarak etkili dinlemenin gerçekleşmesi mümkündür. Etkisiz olarak adlandırılan dinleme türleri ise Yetersiz dinleme, Kalıplaşmış dinleme, Yüzeysel Dinleme, Görünüşte Dinleme, Seçerek Dinleme, Duyguya Saplanarak Dinleme, Savunucu Dinleme ve Tuzak Kurucu Dinleme.

Dinleme yöntemleri nelerdir?

Etkili Dinleme Alışkanlıkları

 • Dinleme konusunda istekli olma.
 • Aktif dinleme.
 • Sözel olmayan mesajları dikkate alma.
 • Not alma.
 • Önemli bilgiye işaret eden ipuçlarına dikkat etme.
 • Ön hazırlık yapma.

Etkin dinlemenin aşamaları nelerdir?

Dinleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.

 • dinleme için hazırlık,
 • dinleme sürecini uygulamak,
 • dinlemenin etkililiğini değerlendirmek,
 • diğer bir dinleme için amaçları belirlemek .

Etkin bir dinleyici neler yapar?

Dinleme esnasında…

 • Sabırlı olun ve karşınızdaki insanın iletmeye çalıştığı mesajına saygı duyun.
 • Konuşan kişiye dikkatinizi verin, dikkatinizi dağıtacak başka şeylerle ilgilenmeyin.
 • Konuşan kişinin söylediklerini, zaman zaman kendi cümlelerinizle özetleyin ve karşınızdan teyit alın.
 • Önyargısız dinleyin.

Empati kurarak dinleme nedir?

Empati Kurarak Dinleme: *Dinleyenin, kendisini konuşanın yerine koyarak konuşmacının neler hissettiğini, sözlerinin hangi deneyimleri yansıttığını anlamaya yönelik dinleme çeşididir. *Dinleyici bir süreliğine kendi duygu ve düşüncelerinden uzaklaşarak olayları karşısındakinin bakış açısıyla değerlendirir.

Yansıtıcı dinleme nedir?

yansıtıcı dinleme (reflective listening), iki temel adımı içeren bir iletişim stratejisidir: bir konuşmacının fikrini anlamaya çalışmak, ardından fikri konuşmacıya geri ileterek fikrin doğru anlaşıldığını doğrulamaktır. yansıtıcı dinleme, genel aktif dinleme yöntemlerinden daha özel bir yöntemdir.

Dinleme stratejileri nelerdir?

Dinleme stratejileri, öğrencilerin metinleri dinlerken dinleme öncesi, sırası ve sonrasında istendik olarak kullandıkları yöntem ve tekniklerin tamamıdır. Öğrenciler dinlerken farklı anlama stratejileri kullanırlar.

Dinleme sürecinin adımları nelerdir?

Dinleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.

 • dinleme için hazırlık,
 • dinleme sürecini uygulamak,
 • dinlemenin etkililiğini değerlendirmek,
 • diğer bir dinleme için amaçları belirlemek .

Etkin dinleme kuralları nelerdir?

Etkin dinlemek için 10 altın kural

 • İlk kural; Susmayı bilin! …
 • Karşınızdaki kişiyi rahatsız etmeyin. …
 • Karşınızdaki kişiye dinlemek istediğinizi gösterin. …
 • Dikkat dağıtıcı şeyleri uzaklaştırın. …
 • Karşınızdaki kişiye anlayış gösterin. …
 • Sabırlı olun. …
 • Kendi duygularınıza dikkat edin.