Semazenler neyi temsil eder?

Semazenin dinimizdeki yeri nedir?

Sema’, sembolik olarak, kâinatın oluşumunu, insanın âlemde dirilişini, Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde eder. Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir. Mevlevilikte dönmek tabiri yoktur.

Semazen neyi ifade eder?

Semâzenin, kollarını çapraz bağlı olarak duruşu Allah’ın birliğini ifade eder. Kollarını iki yana açarak sağdan sola dönerken adeta kainatı bütün kalbiyle kucaklar gibidir. Gökyüzüne dönük olan sağ eli ile Hak’tan aldığını yeryüzüne dönük olan sol eli ile halka dağıtır.

Mevlana Semah nedir?

Mevlevî Sema Töreni, Allah’a ulaşma yolunun derecelerini sembolize eden, içinde dini öğe ve temalar barındıran ve bu haliyle ayrıntılı kural ve niteliklere sahip tasavvufî bir törendir.

Semazenler ne giyer?

Semazen kıyafetlerindeki her parça bir anlam taşıyor. Başlarındaki sikke mezar taşını, beyaz tennure kefenlerini, sırtlarındaki siyah hırka ise kabirlerini simgeliyor. 8 asırdır icra edilen sema töreni, kainatın oluşumunu ve insanın alemde dirilişini anlatıyor.

Semazen yapan kişiye ne denir?

Semazen, sema gösterisi yapan kişiye denmektedir. Ney gibi dini çalgılar eşliğinde kollarını iki tarafa doğru açıp sağ avucunu gökyüzüne, sol avucunu ise yeryüzüne çevirerek Hak’tan alıp halka dağıtarak gerçekleştirilen bir ayindir. İşte bu ayini gerçekleştiren kişiler semazen olarak isimlendirilmektedir.

Hz Mevlana neden dönmüştür?

Neden Döner ? Sema sözlük anlamı gök evren anlamındadır fakat mevlevilik’te işitmek anlamına gelir. O dönme hareketi insanın oluşumunu ve yüce allaha ulaşmayı kainatın oluşumunu ve inşanın kainatta dirilişini sembol eder.

Ilk semazen kim?

Mevlânâ’nın düşüncelerinin bir tarikat kimliğine bürünmesi oğlu Sultan Veled’in zamanında başlamışsa da semanın belli usul ve kurallara göre yapılması 15. yüzyılda Sultan Veled’in torunu Emîr Âlim Çelebi’nin oğlu Pîr Âdil Çelebi dönemine rastlar.

Semazenin şapkasına ne denir?

Doğru Cevap: Sikke Semazenin üstündeki beyaz kıyafete ” Tennure” denir. Kefeni simgeler.

Semazen dini bir şey mi?

Semazenler, İslam dini içerisinde önemli ayinlerin birini gerçekleştirmekte olan kişilerdir.

Semazen eğitimi kaç yaşında başlar?

Semazen, 5 ayda yetişiyor.

Mevleviler ne giyer?

Tennure, Mevlevi dervişlerin giydikleri sema töreninin ayrılmaz bir parçası üst tarafı dar, aşağısı geniş, kolsuz bir elbisedir. Sema tennuresi ve hizmet tennuresi olarak ikiye ayrılır. Sema tennuresinin beyaz renkte olması kefeni ve ölümü simgelemektedir.

Mevlananın duruşu neyi ifade eder?

“Sema” lügatte “İşitmek” manasında kullanılmıştır. Sembolik olarak ta, kainatın oluşumunu, insan oğlunun alemde dirilişini, Allah’ a olan Aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip İnsan-ı Kamil ‘e doğru yönelişini ifade eder.

Semazen başına ne denir?

Başındaki sarık “Sikke” dir. Sûretlerden aleminden , hâkikat alemine geçmeyi anlatır. Semah için meydana çıkan Semazenlerin üzerinde siyah bir hırka olur.

Mevlevilikte sema ne demek?

Sema veya Sama, (Arapça: سماع ), sufinin musiki nağmelerini dinlerken sesi ve anlamı işitmesi, vecde gelip hareket etmesi ve kendinden geçip dönmesi anlamında bir tasavvuf terimi.

Mevlana ne tarafa doner?

Semazenler de sema yaparken başlarını sağa doğru 20- 25 derece eğer. Sağa eğik olduğundan üç kanal eşit olarak uyarılır ve baş dönmesi yaşanmaz. Semazenler, başlarına sağa eğdikten sonra, sol ayak üzerinde dönerek sema yapar.