Senden bilirim yok bana bir faide ey gül hangi söz sanatı?

Tahir efendi bana kelp demiş Hangi sanat?

Tevriye, anlamla ilgili edebî sanatlardan biri. Sesteş bir kelimenin bir dizede, beyitte, dörtlükte iki gerçek anlama gelecek biçimde kullanılmasına ve bir sözcüğün yakın anlamını söyleyip uzak anlamını kastetmeye tevriye sanatı denir.

Tevriye sanatı nedir ornek?

İki gerçek anlam kullanılarak, uzak anlam ile anlatılmak istenilen anlatılır. Tevriye sanatına örnek olarak verilecek cümleler şu şekilde açıklanmıştır: – Sarımsak da acı; ama evde lazım bir dişi. Bu cümlede geçen dişi sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır.

Dil yarası kinaye mi tevriye mi?

Dil Yaresi Şair, dilindeki yaranın kendisinin sararıp solmasına yol açtığını söylerken, aslında bir güzele olan aşkı nedeniyle böyle sararıp solduğunu anlatmak istemiştir. Bu dizelerde “dil” sözcüğü ile tevriye yapılmıştır.

Kinaye söz sanatı nedir?

Kinâye veya alegori, bir fikri kapalı, dolaylı olarak anlatan üstü örtülü söz. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında benzetme gayesi gütmeden ve engelleyici ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmak olarak da tarif edilir.

Tahir efendi bana kelp demiş hangi şair?

nef’i’nin tahir efendiye verdiği tarihi ayarın ilk dizesi. iltifatı bu sözde zahirdir, maliki mezhebim benim zira, itikadımca kelp tahirdir.

Irsal i mesel nedir ve örnekleri?

İrsalmesel, atasözlerini kullanarak yapılan bir söz sanatıdır. İrsal, göndermek, mesel ise atasözü manasına gelir. Şiirde anlamı pekiştirmek, anlaşılır kılmak için yazıya konuyla ilgili atasözü koyarak yapılır. ÖRN: Meseldir, gülşen-i âlemde bir gülle bahar olmaz.

Seci nedir örnekler?

Seci, nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. Düz yazıda cümle içinde yapılan uyağa denir. – İlahi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin,kaim eyle.

Kinaye ve tevriye nedir?

Tevriye (İki Anlamlılık) Söz Sanatı Tevriye (iki Anlamlılık) : Birden çok gerçek anlamı olan bir sözü herkesçe bilinen ( yakın )anlamında değil de uzak anlamını kastederek kullanmaya denir. Tevriyeli kullanılan sözlerin iki anlamı da gerçek anlamdır. Tevriyede mecaz yoktur; tevriye bu yönüyle kinayeden ayrılır.

Kinaye nedir ve örnek?

Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır. Örnekler: * “Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder.”

Kinayeli konuşma ne demek?

Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin hem gerçek hem de mecaz manasını düşündürecek şekilde kullanımına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen gerçek değil mecaz manadır. Kinaye söz sanatının kullanılması ile karşıdaki kişiyi incitmeden iğneleme amacı güdülür.

Tahir Efendi kimdir?

İpekli Tahir Efendi, İpekli Temiz Tahir, İpeklizade Arnavut Tahir Efendi (d. 1826, Kosova – ö. 1888 İstanbul), Osmanlı din adamı. Şair Mehmet Âkif Ersoy’un babasıdır. Temizliğe düşkünlüğünden ötürü “Temiz” lakabı ile anılır.

Kelp nedir köpek?

Kelp kelimesi özellikle taşıdığı belli bir anlam doğrultusunda farklı yerlerde kullanılır. Bu doğrultuda kelp, ‘Kuduz köpek‘ olarak bu şekilde değerlendirilir. Yani köpekler için kullanılan bir ifade olduğunu söylemek mümkün.

Telmih nedir ve örnekleri?

“İnsanız, en şerefli mahlukuz; Deyip de pek fazla övünmemiz haksız! Şair, “Atamız elma çaldı cennetten” dizesiyle okuyucuya Adem ile Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan olayı anımsatmakta ve telmih sanatına başvurmaktadır.

Tezat ve irsali mesel nedir?

İrsal-ı mesel, atasözlerini kullanarak yapılan bir söz sanatıdır. İrsal, göndermek, mesel ise atasözü manasına gelir. Şiirde anlamı pekiştirmek, anlaşılır kılmak için yazıya konuyla ilgili atasözü koyarak yapılır.

Istikak nedir ve örnekleri?

İştikak yani türetme, ortak kökten gelen sözcükleri aynı beyitte kullanmaya dayalı söz sanatıdır. Örneğin; Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.