Servlet nedir ne işe yarar?

Spring Servlet nedir?

DispatcherServlet tanımı deployment descriptor olan Java web uygulamalarının konfigürasyon dosyası yani web.xml içerisinde standart bir Servlet gibi tanımlanır. Tanımlanan servlet için url mapping uygulanır ve hangi tip isteklerin Spring tarafından handle edilmesi istenildiği belirtilir.

Servlet nedir Medium?

Servlet kendisine gelen istek ve verileri alır ve bunları kullanarak oluşturması gerekli olan sonucu oluşturur. Servlet‘in oluşturacağı sonuç bilgisi farklı biçimlerde olabilir. Genel olarak oluşturulan sonuç HTML sayfası şeklindedir. Servlet oluşturduğu sonucu web sunucusuna gönderir.

Java Servlet Container nedir?

Servlet container, java servletleri çalıştırabilen bir web server’dır. Container sayesinde threadler, güvenlik, JSP proc essing, networking gibi konularla uğraşılmasına gerek kalmaz. En çok kullanılanlar; Apache Tomcat, Glassfish, Jboss,WebLogic Application Server’lar, Web Server’ları ve EJB Container‘ları kapsar.

HttpSession nedir?

Yani, bir sunucunun istemciyi hatırlaması için herhangi bir bilgiyi içerir. … Bir HttpSession, bir Cookie(Çerez) üzerinden sunucu tarafında muhafaza edilen nesnedir.

Java session nedir?

Session, ayni client/istemcinin birden fazla istek/request icin devamliligi saglar. Bunun icin HttpSession objemizi kullanacagiz. Bu session objemiz yardimiyla uygulamamizi, stateful Web Applicaton haline getirebiliriz.

JSF nedir ne işe yarar?

JSF veya Java Server Faces sunucu taraflı olaya dayalı, bileşen tabanlı web uygulamaları geliştirmek için kullanılan Java EE kütüphanesidir. Kütüphanede yer alan bileşenlere ait özellikler kullanılarak sunucuda yer alan veri ve olay arasında bağlantı kurularak işlem yapılır.

Tomcat nedir nasıl kullanılır?

Apache Tomcat veya Tomcat Java tabanlı web uygulamalarını yayınlamak için kullanılan web sunucusudur. Java, Java EE veya Java Teknolojileri içerisinde Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language, Java WebSocket gibi çeşitli teknolojiler yer alır.

JSPX nedir?

JavaServer Pages (JSP), Java web uygulamalarınız için dinamik, veriye dayalı sayfalar yazmanıza olanak tanıyan standart bir Java teknolojisidir. JSP, Java Servlet spesifikasyonu üzerine inşa edilmiştir. İki teknoloji, özellikle eski Java web uygulamalarında tipik olarak birlikte çalışır.

Java container nedir?

Container”, belirli bir takım arayüz veya sınıfları extend ederek yazılmış veya belirli bir takım Java anotasyonları ile işaretlenmiş veya bütün bunların dışında hiçbir özel arayüz veya sınıftan türemeyip, herhangi bir anotasyon dahi barındırmadan yazılmış olan Java sınıflarından nesneler oluşturan, bu nesnelerin …

Java Servlet nedir?

Java EE içerisinde yer alan Servlet sunucu (server) – istemci (client) tabanlı uygulamaların haberleşmesini yönetmek için kullanılan sınıf, arayüz ve paket topluluğudur. Servlet sunucuya bir istek geldiğinde sırayla çalışacak metotları belirtir. Bu metotlar Servlet yaşam döngüsü olarakta adlandırılır.

Session setAttribute nedir?

1. setAttribute(String, object) : Bu metot session nesnesinde veri saklamamızı sağlar. Metodun ikinci parametresi saklamak istediğimiz veriyi alır, ilk parametresi ise bu veriye hangi isimle ulaşacağımızı belirler. Veri Object tipinde olduğundan her tipte veri saklayabilir.

JSF hangi katmanda görev yapar?

NOT: JSF etiketlerini HTML etiketlerinden ayıran en önemli özellik Model katmanında yer alan ve Managed Bean olarak adlandırılan Java komutları ile bağlantı kurmayı sağlamasıdır. Kullanıcı tarafından girilen verilerin doğrulanması için kullanılan JSF etiketleridir.

JSF projesi nedir?

JavaServer Faces, sunucu tarafında kullanıcı arayüzü(ui) oluşturmayı sağlayan web frameworkudur. Kullanıcı arayüzünde yer alan widgetlar ile istemci tarafındaki olayı(event), verinin kaynağına(data source) bağlamaya ve sunucu tarafındaki olayları handle etmeyi sağlar.

Tomcat ne için kullanılır?

Apache Tomcat veya Tomcat Java tabanlı web uygulamalarını yayınlamak için kullanılan web sunucusudur. Java, Java EE veya Java Teknolojileri içerisinde Java Servlet, JavaServer Pages, Java Expression Language, Java WebSocket gibi çeşitli teknolojiler yer alır.

Tomcat Catalina nedir?

Catalina hem sunucu hem JavaServer Pages (JSP) için Sun Microsystems şirketinin (zamanında yazmış olduğu) şartname takip ederek geliştirilmiştir. Tomcat‘de Realm (Tomcat Realms olarak da bilinir) kullanıcılara ait kullanıcı ismi, şifre, ve rollerden oluşan (aynı Unix gruplarındaki gibi) bir veritabanını simgeler.