Solucan deliği nedir ne işe yarar?

Solucan deliğinden geçersek ne olur?

Solucan delikleri, uzayı bükerek iki farklı nokta arasında kestirme yollar oluşturan yapılardır. Bir solucan deliğinin bir tünele/boğaza bağlı en az iki ağzı vardır. Solucan deliğinden geçilebilirse, diğer ağıza ulaşılarak uzayda yolculuk yapılabilir.

Solucan deliği içinde ne var?

Solucan delikleri iki ağız ve bu iki ağzı birbirine bağlayan bir boğazdan oluşur. Ağızlar büyük olasılıkla küreseldirler. Boğaz kısmı ise doğrusal bir uzantı şeklindedir, fakat aynı zamanda da döngüseldir ve konvansiyonel bir rotanın gerektirdiğinden daha uzun bir yol gerektirir.

Solucan deliği nedir Ekşi?

solucan delikleri, uzay-zamandaki farklı iki noktayı -örneğin aralarında çok büyük zaman farkı ya da çok büyük mesafeler olan noktaları ve hatta farklı evrenleri- birbirine bağlayan köprülerdir.

Spagettileşme nedir?

Karadeliğe girmekte olan bir uzay mekiğine şahit olsanız şunları görürdünüz; olay ufkuna giren uzay mekiği yavaşça çizgi şeklini almaya ve uzamaya başlar ve bu duruma spagettileşme denir.

Iki karadelik karşılaşırsa ne olur?

Kara deliklerin çekim gücünden üretilen bu dalgalar uzay-zamanı değiştirir. Kara delikler birbirlerine ne kadar yaklaşırsa yer çekimi dalgalarının gücü o kadar artar. En sonunda birbirine çok yaklaşan iki kara delik “birleşir”. İki kara deliğin birleşmesiyle ikisinden de daha büyük tek bir kara delik oluşur.

Solucan deliği yaratmak mümkün mü?

Zaten bunları sağlamak oldukça zor iken bir de şu egzotik madde olayı var. Öyle bir madde var mı bilmiyoruz. Onun dışından hali hazırda bir solucan deliği de keşfetmiş değiliz. Yukarıdaki alıntıya dayanarak ne yazık ki şimdiki imkanlarımızla uzayda solucan deliği oluşturamayız.

Solucan deliği teorisi nedir?

Solucan Deliklerinin Tarihi Bir ak delik ile bir kara delik arasında bir köprü kurulabileceğini düşünmüştür. 1935 senesinde Albert Einstein ve Nathan Rosen, Genel Görelilik Teorisi‘ni kullanarak bu fikri genişletmişlerdir ve Einstein-Rosen Köprüsü adı verilen solucan deliği teorisini geliştirmişlerdir.

Spagetti etkisi nedir?

Kara delik küçükse Kara deliğe yaklaştıkça oluşacak gel-git etkisi nedeniyle dikeyde uzatılır yatayda ise sıkıştırılırsınız. Sonuçta hiç de iştah açıcı olmayan bir spagetti gibi uzatılırsınız. Buna teknik terimle Spagettileşme (Spaghettification) denir.

Kara delik nerede görüldü?

HR 6819’daki üçüncü gök cismi olan kara delik, Şili’deki La Silla Gözlemevi’ndeki MPG/ESO 2.2 teleskobu üzerindeki FEROS spektrografı ile gözlenmeye başladı. Yapılan gözlem sırasında iki yıldızdan birinin 40 günlük periyotlarla görünmeyen bir nesne etrafında döndüğü anlaşıldı.

Kara delik nedir nasıl oluşur?

Bir gökcisminin iç basıncı kendi kütleçekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye başlar. Eğer yıldızın kütlesi belirli bir değerin üzerindeyse çökmeyi durdurabilecek, bilinen bir mekanizma yoktur. Bu durumda yıldızın çökmesi karadelik oluşumuyla sonuçlanır.

Kara deliğin sesi var mı?

Kara delikler spiral olarak birbirine git gide yaklaştıkça, kütleçekimi dalgalarının frekansı artar. Bilim insanları bu seslere “cıvıltı” diyor çünkü kütleçekimi dalgaları oluşturan bu tür olayların ortaya çıkardığı ses kuş cıvıltısına benziyor.”

Kara deliğe girerse ne olur?

Kişi, spagettifikasyon (karadelik gibi devasa ve kompakt astronomik bir cisme doğru düşen cismin gelgit kuvvetleri sebebiyle aşırı uzaması) yaşayacak ve büyük olasılıkla uzun, ince bir makarna benzeri şekle girecek düzeyde gerilecek ve hayatta kalamayacaktır.

Kara delik içine girersek ne olur?

Kişi, spagettifikasyon (karadelik gibi devasa ve kompakt astronomik bir cisme doğru düşen cismin gelgit kuvvetleri sebebiyle aşırı uzaması) yaşayacak ve büyük olasılıkla uzun, ince bir makarna benzeri şekle girecek düzeyde gerilecek ve hayatta kalamayacaktır.

Kara deliğin arkasında ne var?

Kısa cevap: Bilmiyoruz. Ancak bazı teorisyenler, kara deliklerin aslında solucan deliği adı verilen bir uzay-zaman tünelinin parçası olduğunu düşünmektedirler. Solucan delikleri, Evren’in farklı kısımlarını birbirine bağlayan uzay-zaman tünelleri gibi düşünülebilir.

Kara delik gerçekte var mı?

Günümüzde, kara deliklerin varlığı, ilgili bilimsel topluluğun (astrofizikçiler ve kuramsal fizikçilerden oluşan) hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır.