Sosyal bilimler lisesi mezunu ne olabilir?

Sosyal bilimler lisesinin amacı nedir?

Sosyal Bilimler Lisesi‘nin amaçları arasında; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zeka düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yüksek öğretime hazırlamak yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Lisesi iyi bir lise mi?

Avantajları arasında Hukuk ve edebiyat ile felsefe gibi bölümler üzerinden, dilsel zeka ya da sosyal zeka gerektiren üniversitelerde başarılı olma imkanı sağlanmaktadır. Dezavantajı üzerinden bakıldığı vakit ise genelde kısıtlı bir üniversite bölümü bulunması dile getirilebilir.

Sosyal Bilimler Lisesi eşit ağırlık mı?

Sosyal bilimler lisesi mezunlarının büyük bölümünün iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, uluslararası ticaret, edebiyat, tarih, halkla ilişkiler, psikoloji gibi sözel ve eşit ağırlıklı bölümlere yerleştiği bu okullar her yıl artan sayısı ve kontenjanıyla, sözel ve …

Sosyal bilimler lisesinde hangi dersler görülür?

Sosyal Bilimler Lisesi 11. Sınıf (Lise 3) dersleri ve haftalık ders saatleri

 • Türk Dili ve Edebiyatı (6)
 • Tarih (2)
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi (3)
 • Coğrafya (4)
 • Matematik (5)
 • Felsefe (2)
 • Beden Eğitimi (2)

Sosyal bilimler nedir hangi konularla ilgilenir?

Sosyal bilimler, toplumsal bilimler veya toplum bilimleri; insanın muhatabı olan her şey ile ilişkisini araştıran, olayları incelerken merkeze insanı ve insanların oluşturduğu toplumu koyan akademik disiplinler bütünüdür.

Anadolu liseleri neden önemli?

Anadolu lisesi, Türkiye’de eğitim veren bir lise türü. Bu liselerin kuruluş amacı üstün nitelikli öğrenci yetiştirilmesi ve üniversite giriş sınavlarında yüksek başarı gösterilmesi olarak belirlenmiştir. Anadolu liselerinin bazıları 4 yıl, bazıları da hazırlık+4 yıl sistemiyle öğrenci yetiştirmektedirler.

Sosyal bilimler Lisesi için kaç puan gerekir?

En düşük yüzdelik dilimi 7,56 ve en yüksek yüzdelik dilimi 3,87 ve taban puanı 401,673 olmaktadır.

Sosyal bilimler Lisesi hazırlık sınıfı kalktı mı?

Bugüne dek sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluydu. Ancak bu zorunluluk artık kaldırıldı. Yeni uygulamaya göre sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği eğitim kurumlarında hazırlık eğitimi verilecek.

Sosyal Bilimler Lisesi sözel mi eşit ağırlık mı?

Sosyal bilimler lisesinin kuruluş amacı sözel alanlarda başarılı, ´´sosyal zekâsı yüksek´´ öğrencilerin eğitim-öğretim görmesidir. Yanlış bir algıya düşülmemelidir. Okulun ders programı Türkçe / matematik / sosyal ve dil ağırlıklıdır.

Sosyal bilimler lisesinde hangi bölümler var?

 • Hukuk.
 • Psikoloji.
 • Sosyoloji.
 • Antropoloji (sosyal ve kültürel)
 • Teoloji.
 • İletişim bilimleri.
 • Eğitim bilimleri.
 • Sosyal hizmet.

Sosyal bilimler Lisesinde dil bölümü var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, DİL puanı türü ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yönelik alt yapı desteği sağlaması amacıyla sosyal bilimler liselerinde yabancı dil sınıfları açtı.

Sosyal bilimler Bölümü Hakkında Bilgiler Nedir?

Sosyal ve Siyasi Bilimler bölümü bir lisans programıdır ve bölümün amacı insanlar ve toplumlar için hayatlarında oluşabilecek her hangi bir siyasi ve sosyal olayın sonuçlarını inceleyebilecek, elde ettiği sonuçları yorumlayabilecek, bulunduğu iş yeri ve sektöre katkı sağlayacak kişiler yetiştirmektir.

Sosyal Bilgiler hangi alanlardan yararlanır?

Sosyal bilgiler, bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olmak amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında …

Anadolu lisesi düz lise mi?

Anadolu Liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır.

Düz lise ne oluyor?

Genel lise, diğer adı ile düz lise, Türk Millî Eğitimi’nin amaçları doğrultusunda öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip, toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştiren yükseköğretime öğrenci hazırlayan öğretim …