Sözlü tarih Nedir örnek?

Sözlü tarih örnekleri nelerdir?

Sözlü tarih kaynakları tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

4 sınıf Sözlü Tarih ne demektir?

Sözlü tarih: Belli bir olayı ya da bu olaylara şahitlik ermiş insanlarla yapılan söyleşilere sözlü tarih denir.

Sözlü tarih sıralaması nasıl olur?

Sözlü tarih üç kısımdan oluşur. Bu aşamalar; hazırlık aşaması, görüşmenin yapılması ve kaydedilmesi aşaması ve görüşmenin metin haline dönüştürülmesi aşamadır.

Sözlü tarih çalışmasının nasıl yapılır?

Sözlü tarih çalışmasını, tarihi araştırılmak ve bilgi edinilmek istenen aile fertlerinden başlanarak yapılması daha doğru olur. Hayatta olan aile fertleri ile röportaj yaptıktan sonra etraftaki yakın akrabalık ilişkilerine sahip veya aile hakkında bilgisi olan yakınlara veya komşulara da sorular sorulabilir.

Sözlü tarih çalışmasında ilk yapılması gereken nedir?

Sözlü tarih çalışmasının aşamaları şunlardır:

  1. Görüşme yapılacak kişi belirlenir.
  2. Görüşme yeri ve zamanı belirlenir.
  3. Sorular belirlenir.
  4. Görüşme sırasında kullanılacak araç gereçler hazırlanır.
  5. Görüşme yapılır.
  6. Görüşme kayıtları düzenlenerek yazılı hâle getirilir.

8 May 2020

Sözlü kaynaklar nelerdir örnekler?

Sözlü Kaynaklar Sözlü kaynaklara örnek olarak söylenmiş ve dilden dile gelmiş şiirler, hikayeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, fıkralar ve atasözleridir.

Aile tarihi nasıl yazılır örnek?

Aile Tarihimin Kronolojisi 1962 – Babaannem dedemle evlenmiş. 1963 – Emine halam doğmuş. 1968 – Babam doğmuş. 1971 – Ankara’ya taşınmışız.

Sözlü tarih çalışmasının aşamaları nelerdir?

Sözlü tarih üç aşamadan oluşur.

  1. 1 – Hazırlık Aşaması …
  2. 2 – Görüşmenin Yapılması ve Kaydedilmesi. …
  3. 3 – Görüşmenin Metin Haline Dönüştürülmesi.

Sözlü Tarih Nedir makale?

Creswell’e (1997) göre sözlü tarih; araştırmacının bir bireyden ya da bireylerden olaylar hakkında kişisel olarak bilgileri hatırlamasını, sebeplerini ve etkilerini toplamasını öngören bir yaklaşımdır.

Sözlü tarih çalışması sırasında yapılacaklar nelerdir?

İlk aşamada röportaj yapacak olan kişi ya da kişiler belirlenir. Bu kişilerin araştırılan olaya bizzat tanıklık etmiş olmaları son derece önemlidir. İkinci aşamada görüşmenin gerçekleşeceği zaman ve yer belirlenir. Görüşme esnasında genellikle ya ses kayıt cihazları ya da kamera kullanılır.

Yazılı kaynaklar nelerdir örnekler?

1- Yazılı Kaynaklar:Kitabeler,fermanlar,kanunlar,mahkeme kayıtları, noterlik yazıları, gazeteler, dergiler vb… 2- Yazısız(Sözlü) Kaynaklar: Evler, kaleler, tapınaklar, heykeller, silah, eşyalar, destanlar, efsaneler, fıkralar, atasözleri örf ve adetler vb…

Halk edebiyatının kaynakları nelerdir?

Bu bakımdan, halk edebiyatının kaynaklarına eğildiğimizde yazılı ve sözlü olmak üzere iki kaynak karşımıza çıkar. Halk edebiyatının masal, tekerleme, ninni, mani, fıkra, bilmece, atasözü, beddua, vb. gibi sözlü ürünlerinin çok büyük bir bölümü özellikle ileri yaşlardaki insanlarımızdan elde edilen ürünlerdir.

Aile tarihini yazmak için hangi yöntemler kullanılır?

Aile tarihimizi oluştururken sözlü tarih yönteminin yanı sıra yazılı ve görsel kaynaklardan ve çeşitli nesnelerden de yararlanırız. Fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, koleksiyonlar, kıyafetler ve çeşitli ev eşyaları bu tür kaynaklardan bazılarıdır.

Aile tarihçesi nedir?

Aile, kökleri geçmişe dayanan toplumları oluşturan en küçük kurumdur. Aile tarihi de üyesi olduğumuz ailenin geçmişini ayrıntılı olarak incelemektir. Ailelerin tarihinde akrabalık ilişkileri, evlenmeler, doğumlar, ölümler, göçler, başarılar ve ailelerin ekonomik durumu vb… bilgiler vardır.

Sözlü tarih yöntemini kullanarak ne öğreniriz?

Ailedeki yaşı ilerlemiş kişilerle nereden gelindiği, akrabalık ilişkileri, evlilikler, doğumlar ve ölümlerle ilgili görüşmeler tam olmasa bile tahmini tarihlerin elde edilmesi ve kronoloji bilgisinin daha sonradan olaylarla tutarlı bir biçimde oluşturularak sosyolojik değişimlerin öğrenilmesini amaçlamaktadır.