Spor liseleri hangi illerde var?

Spor Lisesi nerede var?

Tematik Spor Liseleri

 • İstanbul TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi. Tematik Branş : Futbol.
 • Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi. Tematik Branş : Basketbol.
 • Ankara Tvf Spor Lisesi. …
 • Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi. …
 • Erzurum Aziziye Spor Lisesi. …
 • Erzincan Spor Lisesi. …
 • İzmir Foca Spor Lisesi. …
 • Sakarya Serdivan Spor Lisesi.

Spor liselerine kaç puanla girilir?

Kayıt sonrası öğrenci alımı, başvuru yapılan spor lisesinin özel yetenek sınavı ile yapılmaktadır. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile ortaokul başarı puanının 0’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılır.

Spor lisesinde hangi meslekler var?

SPOR LİSESİ MEZUNLARININ GİREBİLECEĞİ YÜKSEKÖĞRETİM BESYO LİSANS PROGRAMLARI

 • Antrenörlük Eğitimi.
 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği.
 • Egzersiz ve Spor Bilimleri.
 • Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği.
 • Rekreasyon Yönetimi.
 • Spor Bilimleri.
 • Spor Yönetimi.
 • Spor Yöneticiliği.

Ankara’da kaç tane Spor Lisesi var?

Ankara‘da birisi Mamak, diğeri ise Yenimahalle’de (Teknikokullar-Beşevler) olmak üzere 2 tane Spor Lisesi vardır.

Türkiye’de kaç Spor Lisesi var?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi 76 Spor Lisesi bulunmaktadır. 2018 yılında bunların 8 tanesi Tematik Spor Lisesi olarak belirlenmiştir.

Spor Lisesi için ne gerekli?

Sınavlar, Spor Liseleri salonunda yapılacak. Öğrenciler sınava kendi spor kıyafetleriyle katılacaktır….Spor Liselerine Başvuruları ve Başvuruda İstenecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi . …
 • İlköğretim Diplomasının Aslı ve 1 Adet Fotokopisi.
 • Not Durum Çizelgesi. …
 • Form Dilekçe.

10 sınıfta spor lisesine geçiş yapılabilir mi?

Öte yandan MEB, bu yıl 10‘uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.

Spor liseleri puanlı mı?

Spor liseleri yetenek sınav puanları Ortaöğretime yerleştirme puanının %30’u alınarak, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

Anadolu lisesi mi spor lisesi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), güzel sanatlar liseleri ile spor liselerini birleştirdi. Yeni düzenlemeyle, Anadolu lisesi statüsünde olan güzel sanatlar liselerinin yanı sıra spor liseleri de ”Anadolu lisesi” statüsüne geçti.

Spor lisesine geçiş olur mu?

MEB tarafından 10’uncu sınıfa geçen ve özel yeteneği bulunan öğrencilere güzel sanatlar ile spor liselerine geçişlerde ikinci bir hak tanındı.

Spor Lisesi ne demek?

Spor liseleri, öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmektedir. Sınıf mevcutları 30 olup, Ortaokul/imam-hatip ortaokulundan o yıl mezun olanlar arasında yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Spor lisesine geçiş yapılabilir mi?

Öte yandan MEB, bu yıl 10’uncu sınıfa geçen lise öğrencileri arasından özel yetenekli olanlar için de sanat ve spor liselerine geçiş hakkı sağladı.

Spor lisesi kaç yıl okunur?

“ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu” ‘nun kısaltmasıdır ve genelde bu isimle anılır. Yüksekokul ibaresi genelde meslek yüksekokullarının eğitim yılı ile karıştırılmaktadır. Fakat BESYO’ ların tüm bölümleri 4 yıllık lisans eğitimi vermektedirler.

10 sınıfta yetenek sınavına girebilir mi?

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, musiki ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 uncu sınıflarından Bu Kılavuzda belirlenen esaslara göre eylül ve ekim …

Spor Lisesi yetenek sınavı nedir?

Yetenek sınavında adayların değerlendirmesi 100 (puan) üzerinden yapılır. Bu puanın % 70’i alınır. Adaydan, bando marşlarından “beş para ver” marşının ritmini, çubukları ellerine alarak trampetle çalması istenir. Adaylar 0 – 10 arasında komisyon üyelerinin her biri tarafından puan verilerek değerlendirilecektir.