Su kirliliğinin zararları nelerdir kısaca?

Su kirliliği ve zararları nelerdir?

Su kirliliği, zehirlenmelere, canlıların zarar görmesine, hastalanmasına ve ölmesine neden olabiliyor. Kirli su ile cilt teması, yeme ve içme yoluyla kullanım, ekin yetiştirilmesi kirlenmeden etkilenmenin en yaygın yolları oluyor. Kirleticilerin bedene girmesi ve organlara ulaşması, hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Su kirliliği nedir su kirliliğine sebep olan etkenler nelerdir?

Kimyasal olarak arıtılmış içme suları Gıda işleme atıkları Böcek ilaçları ve bitki ilaçları Petrol hidrokarbonları, benzin, dizel yakıt, jet yakıtı, fuel oil ve motor yağı

Su kirliliği sonucunda neler olur?

Kuraklık ve çölleşme oluşturması, Ormanlık alanların azalmasına, böylelikle dünyadaki oksijen oranının azalmasına sebep olması, Kalitesiz su sebebiyle tarımda azalma, sağlıksız ürünlerin yetişmesi gibi durumlar su kirliliği sebebiyle meydana gelir.

Su kirliliği hastalıkları nelerdir?

Kirli sular, ishal, kolera, dizanteri, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Kirli suların içme suyu olarak tüketilmesinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada 502 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Su kirliliği nedir örnek veriniz?

Yüzey sularının kirliliği – İnsan tüketimi sonucu karşımıza sıklıkla çıkan su şişeleri, plastikler ve diğer atık ürünler buna örnektir. Yer altı sularının kirliliği – Genellikle yüksek toksik madde içerikli kirleticiler, tarım ilaçları gibi kirleticilerin toprağın altına sızarak yer altı sularına karışması ile olur.

Su kirliliği kaça ayrılır?

Buna göre; Sınıf I : Yüksek kaliteli su, Sınıf II : Az kirlenmiş su, Sınıf III : Kirli su, Sınıf IV : Çok kirlenmiş su.

Su kirliliğine neden olur?

Plastik şişeler, metal kutular, lastikler, kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur. Aynı zamanda fabrikalardan, arabalardan, hava kirliliğinden, çiftliklerden, kanalizasyonlardan ve arıtma tesislerinden su yoluna karışan kimyasallar da su kütlesini kirletir.

Su kıtlığına neden olan etkenler?

Değerli su kaynaklarını kurtarmak için çalışılacak önemli dört alan:

 1. Tarım. Global ve yerel ölçekte temiz su kaynaklarının yüzde 70’i tarımsal sulamada kullanılmaktadır. …
 2. İklim değişikliği. İklim değişikliğinin bir sonucu olarak su kıtlığının artması beklenmektedir. …
 3. Gıda kaybı ve israfı …
 4. Gıda sistemleri.

2 Oca 2021

Su kirliliği nedir nedenleri ve çözüm yolları?

Plastik şişeler, metal kutular, lastikler, kontaminasyon ve suya atılan her türlü atık su kütlesinin kirlenmesine neden olur. Aynı zamanda fabrikalardan, arabalardan, hava kirliliğinden, çiftliklerden, kanalizasyonlardan ve arıtma tesislerinden su yoluna karışan kimyasallar da su kütlesini kirletir.

Sularda kaç çeşit kirletici vardır?

Suları kirletme potansiyeli bakımından kirletici kaynakları şöyle sıralayabiliriz: Endüstriyel organik atıklar, • Endüstriyel inorganik atıklar, • Endüstriyel atık ısı, • Kanalizasyon atıkları, • Tarımsal atıklar, • Erozyon sonucu oluşan sedimentler, Page 2 112 • Asit maden suları, • Petrol ve yağ kirlenmeleri.

Su kirliliği nedir ve nasıl önlenir?

Su Kirliliği Nasıl Önlenebilir?

 1. Plastik kullanımını azaltın. …
 2. Doğada kaybolması mümkün olmayan ürünleri kullanmayın.
 3. Kimyasal temizleyicilerin kaplarını atarken içerisinde zehirli maddelerin kalmadığından emin olun.
 4. Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısına karşı koruyun.

Su kirliliğine başka hangi çareler bulunabilir?

Bireysel olarak ise evlerde açığa çıkan atıkların özellikle yağların sulara karışmasına engel olunmalı ve temizlik ürünü olarak sentetik deterjanların yerine doğal deterjanlar tercih edilmelidir. Tarımda doğal gübreler tercih edilmeli, nükleer atıklar toprağa gömülmemelidir.

Su kirliliğine neden olan elementler?

İnorganik su kirleticileri:

 • Kükürt dioksit gibi asidik fabrika atıkları
 • Gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak.
 • Kimyasal fabrika atıkları
 • Gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler.
 • Ağır metaller.
 • Çeşitli insan kaynaklı alüvyonlar.

Su kıtlığında ne olur?

Su kıtlığı ve kuraklık, yoksulluğu ve ekonomik büyümeyi, sağlığı ve refahı, cinsiyet eşitsizliğini ve çevreyi etkiler. Mahsuller tükenir, hayvanlar ölür, aileler gıda kıtlığı ve kıtlıkla karşı karşıya kalır, insanlar göçe zorlanır ve çatışmalar çıkar.

Su Kirliliği Nedir ve Çözüm Yolları Nelerdir?

Su kirliliğinin önüne geçmek için neler yapılmalıdır

 • Canlı artıklarının sulara atılmaması
 • Sentetik deterjanlı suların bir yerde toplanması
 • Tarımda kullanılan ilaçların ve gübrelerin sulara karışmasının önlenmesi.
 • Sanayi artık ve atık sularının suları kirletmesinin önlenmesi.
 • Su kaynakları çevresinin temiz tutulması