Şüpheli şahıs ne demek?

Şüpheli kime denir?

Şüpheli, bir ceza muhakemesi terimidir. Hukuken kolluk ve savcılık evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.

Şüpheli ifadesi ne demek?

Şüpheli Kavramı Şüpheli; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun(CMK) 2/1-a bendinde “soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır. Diğer bir deyişle, ceza hukuku bakımından hakkında suç şüphesi olan kişi, soruşturma evresinde şüpheli olarak adlandırılmaktadır.

Sanığın hukuki durumu ne demek?

CMK’nın 2/1 maddesinin (b) fıkrasına[5] göre ise sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar suç şüphesi altında bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır. İlgili tanımlardan da anlaşılacağı üzere, kişi ancak hakkında verilerin kararın kesinleşmesi ile “hükümlü” statüsüne geçmektedir.

Şüpheli ne zaman sanık olur?

Kısaca; şüpheli ve sanık, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade etmektedir. İçinde bulunulan evreye göre kişi şüpheli ya da sanık olarak adlandırılmaktadır. Soruşturma evresinde iken suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denirken kovuşturma evresine geçildiği zaman bu kişi sanık ismini alır.

Şüpheli bir durum ne demek?

5271 CMK, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ‘şüpheli‘ şeklinde ifade eder. Suç şüphesi altına girmesi için ise kişinin, savcılık tarafından soruşturma altında tutulması gerekmektedir. Hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan kişinin almış olduğu sıfat ‘şüpheli‘ olmaktadır.

Kimler şüpheli olabilir?

Hakkında soruşturma yapılan kişi hakkındaki delillerin niteliği ne olursa olsun, suçu işlediği delillerden açıkça anlaşılsa bile, iddianame ile hakkında dava açılana kadar kişi şüpheli konumundadır.

Savcılık ifadeye kaç gün içinde çağırır?

Zorla Tutulma Süresi: Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.

Savcı neden ifade almak için çağırır?

İfade verme; hakkında savcılık tarafından bir soruşturma yürütülmekte olan şüphelinin kolluk kuvvetleri (polis, jandarma vb) veya Cumhuriyet savcısı tarafından suç konusu olayla ile ilgili bilgi vermesi için çağrılmasıdır.

Sanık vekili ne demek?

Ceza Muhakemesi Kanunun temel kavramları tanımladığı 2. Maddesine göre müdafi, şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, vekil ise, katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı ifade etmektedir.

Sanık ve müşteki ne demek?

Bir suçtan ötürü, mahkeme huzuruna çıkan bir kişinin, kendisi de suçtan ötürü şikayetçi ise bu kişi müşteki sanık olarak ifade edilir.

Şüpheli mi sanık mı?

Şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir.

Sanık ifadesini değiştirebilir mı?

Sanık, emniyet veya jandarma karakolunda soruşturma aşamasında verdiği ifadesini değiştirebilir. Önceki ifadesindeki yanlışlıkları düzeltebilir veya eksiklikleri tamamlayabilir.

Şüphelinin anlamı ne?

Şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişidir. Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir.

Şüpheli hukukta ne demek?

Ceza Muhakemesinde soruşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir. Bir soruşturmada ifadesi alınacak kişi savcılık tarafından davetiye ile çağrılır.

Şüpheli sıfatı ne zaman kazanılır?

Hakkında soruşturma yapılan kişi hakkındaki delillerin niteliği ne olursa olsun, suçu işlediği delillerden açıkça anlaşılsa bile, iddianame ile hakkında dava açılana kadar kişi şüpheli konumundadır.