Tanıma davası hangi mahkemede açılır?

Tanıma davası ne zaman açılır?

Tanıma davası, ilgili ülkede süren davanın bitmesi ve tüm hukuki sürecin bir karara bağlanması ile Türkiye Cumhuriyeti’nde açılabilmektedir. Tanıma davasının başlatılabilmesi için en önemli unsur, başka ülkede gerçekleşen davanın o ülkenin mahkemeleri tarafından sonuçlandırılmış ve kapatılmış olmasıdır.

Tanıma davası ne kadar sürer?

Türk Mahkemeleri’nin 45 gün içerisinde sonuçlandırmayı düşündükleri tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer sorusuna avukatlık hizmeti alındığında 10 ila 20 gün şeklinde yanıt verilebilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası hangi mahkemede açılır?

Genel anlamda tanıma tenfiz davası asliye mahkemelerinde açılıyor olsa da boşanma tanıma tenfiz davaları aile mahkemelerinde açılmaktadır. Yetkili mahkeme ise; davalının Türkiye’deki yerleşim yeri mahkemesidir.

Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir?

Tanıma tenfiz davasını kimler açabilir? Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın tarafları tarafından tanıma tenfiz davası açılabilir. Örneğin; yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanınma davasını hakkında boşanma kararı verilen eşlerden birisi tarafından davanın açılması gerekmektedir.

Tanıma ve tenfiz davası ne zaman açılabilir?

Yurt dışında alınan boşanma kararı veya diğer mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olması için Uluslararası Hukuk açısında yapılan ülkeler arası anlaşmalara gereği, Tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir.

Tanıma geçmişe etkili sonuçlar doğurur mu?

Bununla birlikte yabancı mahkeme kararında bulunmayan hükümlerin tenfizine karar verilmesi mümkün değildir. Yani mahkeme yabancı mahkeme kararına ek hüküm kuramaz. Tenfiz hükmü geçmişe etkili olarak sonuç doğurur. Yani yabancı mahkeme kararının yabancı ülkede kesinleştiği tarihten itibaren geçerlilik kazanmış olur.

Tanıma kararı nedir?

Tanıma sonucunda kararın hukuki sonuçları tanıyan mahkemece de geçerli hale gelmektedir. İlamın kesin hüküm ve kesin delil olarak Türkiye’de kabul edilmiş olmasına tanıma denir. Tenfiz ise icra anlamına gelmektedir. Bir hüküm icra edilebilir nitelikte bir hükümse tenfiz talep edilmesi gerekmektedir.

Boşanma Tanıma davası ne kadar sürer?

Tanıma davasında Tebligatın uzun zaman almamasının çözümü ise tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerer avukata vekaletname vermesidir.Tebligatların vekil sıfatıyla avukata yapılacağından yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacaktır. Bu şekilde tebligat süresi yaklaşık 3-5 gün sürmektedir.

Tenfiz şartları nelerdir?

TENFİZ ŞARTLARI:

  • Mütekabiliyet Şartı (Yani Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.)
  • Hükmün açıkça kamu düzenine aykırı olmaması

Türkiye’de tenfiz makamı neresidir?

5.3. Tanıma ve tenfiz için yetkili mahkeme sırası ile; Kendisine karşı tenfiz istenenin Türkiye‘deki yerleşim yeri. Yerleşim yeri yoksa, sakin olduğu yer mahkemesi. i ve ii’de sayılan şartlar mevcut değil ise Ankara, İzmir ya da İstanbul mahkemeleridir.

Mirasçılar tanıma davası açabilir mi?

Örneğin, eşlerden birinin vefatı üzerine, bu kişinin mirasçıları, Türkiye’deki mirasçılık haklarını elde edebilmek için Türkiye’de bu davayı açabilecektir. Mirasçıların böylesi bir durumda, tanıma-tenfiz davası açmadan Türkiye’deki miras haklarından faydalanması Türk hukuku uyarınca mümkün değildir.

Tanıma ve tenfiz davası nasıl açılır?

Yerel mahkemelerimizde açılmakta olan boşanma davaları ile aynı mahkemeye başvurularak Boşanma tanıma tenfiz davası Aile mahkemelerine başvuruda bulunarak açılabilmektedir. Başka ülkede boşanması gerçekleştiren Türk vatandaşlarının gereken tanıma ve tenfiz davası aile mahkemelerine başvurularak açılabilmektedir.

Tenfiz davası ne kadar tutar?

Bir boşanma kararının tanıma tenfizi davasının masrafı 2016 yılında 350-TL civarıdır. *Bu masraf dışında davanın karşı tarafının Türkiye’de adresi olup olmamasına göre yurt dışı tebligat gideri 2016 yılı için 50-TL civarıdır ki dava ve karar olmak üzere iki defa tebligat gerekmektedir.

Tanıma tenfiz kesin yetki mi?

Yabancı devlet mahkemesi tarafından verilen mahkeme kararları tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmek suretiyle bir başka ülkede kesin hüküm ve kesin delil etkisine sahip olur. Ancak yabancı mahkemede verilen kararın tanıma ve tenfiz sürecinde nitelendirilmesi önemlidir.

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.