Tanıma ve tenfiz ne demek?

Tenfiz edilmek ne demek?

Tanıma yabancı ülkede mahkeme tarafından hükmün karara bağlanmış olmasıdır. Tenfiz ise bu hükmün yerine getirilmesi için yaptırım uygulanmasıdır. Tanıma davasının tanıma; yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir.

Tanıma ve tenfiz kararı nedir?

Tanıma ve tenfiz davası yabancı olan ülke mahkemelerinde verilmiş olan bir kararın Türk mahkemeleri içerisinde geçerli olmasına mümkün olabilmesi için eğer var ise kararın İcrai özellikte olan kısımlarının Türk mahkemeleri içerisinde uygulanmasına sağlanabilmesi için açılması gerekli olan dava türüdür.

Tenfiz şartları nelerdir?

TENFİZ ŞARTLARI:

  • Mütekabiliyet Şartı (Yani Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.)
  • Hükmün açıkça kamu düzenine aykırı olmaması

Tanıma ve Tenfiz arasındaki fark nedir?

Tanıma ; görülmekte olan dava sırasında ya da bağımsız bir dava vasıtası ile verilebilir. Tenfiz ; sadece bağımsız bir dava yolu ile verilebilir. Tanıma kararı kesinleşmiş olan bütün mahkeme kararları için verilebilir. Tenfiz kararları ise sadece eda kararları hakkında verilebilmektedir.

Tenzife ne demek?

Tenzif kelimesi, hukuk alanında kullanılmakta olan bir kelimedir. Tenfiz aslında bir dava türü olarak bilinmektedir. Tenfiz davası açılmadan yabancı ülkelerde alınan kararlar Türkiye’de bir bağlayıcılığa sahip değildir.

Tenfiz ne demek TDK?

1. Hükmünü yürütme: Sen şehriyâr hükmünü tenfîz etmeğe / Bağlandı beline iki yerden kemer nişan (Necâtî Bey). … ve imzâ-yı kazâ ile tenfiz ettim dedi (Veysî). 2. hukuk. Yabancı mahkemeler tarafından verilen hükümlerin yerine getirilebilmesi için Türk mahkemeleri tarafından gerekli karârın verilmesi.

Tenfiz hukukta ne demek?

Tenfiz davası: Yabancı mahkemelerce kişilerin özel hukuk ilişkilerine ilişkin dava sonucunda verilen, icra nitelikli hükümler ihtiva eden kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasını, Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını doğurmasını sağlayan dava türüdür.

Tenfiz kararı nasıl alınır?

Tanıma ve Tenfiz Davasında Yetkili Mahkeme Hükme göre bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sâkin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Hangi kararlar tenfiz edilebilir?

Tenfiz ise icra anlamına gelmektedir. Bir hüküm icra edilebilir nitelikte bir hükümse tenfiz talep edilmesi gerekmektedir….

  • Öncelikle yabancı mahkemelerden bir karar alınmış olmalıdır. …
  • Hukuk davasına ilişkin olmalıdır. …
  • O devlet kanunlarına göre kesinleşmiş olmalıdır.

Yabanci mahkeme kararlarinin taninmasi ve Tenfizini şartlari nelerdir?

Tanıma veya tenfize konu olan hukuki uyuşmazlıkla ilgili Türk mahkemelerinin yetkisi münhasır yetki olmamalıdır. Kararı veren yabancı ülke mahkemesinin yetkisi aşkın yetki olmamalıdır. Kararın hüküm fıkrası kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Savunma hakkına riayet edilmiş olunmalıdır.

Tenfiz tanımayı kapsar mı?

Tanımada daha az koşul bulunmaktadır. Yabancı bir mahkeme kararına istinaden geçerli bir tanıma kararı alınması için Tenfiz kararı alma şartı bulunmamaktadır. Fakat yabancı bir mahkeme kararına Tenfiz kararı alabilmek için önce “Tanıma Kararı” şartı bulunmaktadır. Yani Tenfiz kararı tanıma kararını kapsamaktadır.

Tenfiz ne demek Osmanlıca?

1. Hükmünü yürütme: Sen şehriyâr hükmünü tenfîz etmeğe / Bağlandı beline iki yerden kemer nişan (Necâtî Bey). … ve imzâ-yı kazâ ile tenfiz ettim dedi (Veysî). 2. hukuk. Yabancı mahkemeler tarafından verilen hükümlerin yerine getirilebilmesi için Türk mahkemeleri tarafından gerekli karârın verilmesi.

Hukukta tenfiz ne demek?

Tenfiz davası: Yabancı mahkemelerce kişilerin özel hukuk ilişkilerine ilişkin dava sonucunda verilen, icra nitelikli hükümler ihtiva eden kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasını, Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını doğurmasını sağlayan dava türüdür.

Tenfiz davası ne kadar tutar?

Bir boşanma kararının tanıma tenfizi davasının masrafı 2016 yılında 350-TL civarıdır. *Bu masraf dışında davanın karşı tarafının Türkiye’de adresi olup olmamasına göre yurt dışı tebligat gideri 2016 yılı için 50-TL civarıdır ki dava ve karar olmak üzere iki defa tebligat gerekmektedir.

Tenfiz mahkemesi ne kadar sürer?

Türk Mahkemeleri‘nin 45 gün içerisinde sonuçlandırmayı düşündükleri tanıma ve tenfiz davası ne kadar sürer sorusuna avukatlık hizmeti alındığında 10 ila 20 gün şeklinde yanıt verilebilmektedir.