Tavilin nedir?

Tavilin iğne ne işe yarar?

Sığırlarda, koyunlarda, keçilerde, kedilerde ve köpeklerde kullanılır. sığırlarda rahim ve akciğer enfeksiyonlarında, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, difteri, nekrotik pododermatitis, akut mastitis, leptospirozislerde; koyun ve keçilerde pleura pneumonia ve yavru atmaya neden olan enfeksiyonlarda, agalakside, köpek …

Makrovil ilaç ne ise yarar?

MAKROVİL Oral Çözelti, etçi tavuklarda ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve diğer duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılır.

Tylan ne ise yarar?

Tylan G 250 Veteriner İlaçlı Premiks, tavuklarda duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonları ile nekrotik enteritten korunma ve tedavi amacıyla kullanılır.

Tylan 200 ne ise yarar?

Köpek ve kedilerde: Solunum yolları enfeksiyonları, larengitis, farengitis, tonsillit, otitis ve metritis, leptospirozis ve viral hastalıklarla birlikte seyreden sekonder bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılır.

Tylonet nedir?

TYLONET %30 Oral Çözelti, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Oral Cozelti tozu ne ise yarar?

MEDIFLUM Oral Çözelti Tozu, etçi tavuk ve hindilerde; Kolibasilloz (E. Coli enfeksiyonları), Pasteurellosis (Tavuk kolerası), Salmonellozis ve flumekuine duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Makrovil kuzularda kullanılır mı?

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz. Diğer hayvan türlerinde kullanılmamalıdır. Makrolid antibiyotikler karaciğerde metabolize edildiğinden karaciğer harabiyeti bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Makrovil keçilerde kullanılır mı?

Makrovil Enjeksiyonluk Çözelti, sadece sığır ve koyunlarda uygulanmalı, ölümlere neden olabileceğinden kesinlikle tek tırnaklılarda ve keçilerde uygulanmamalıdır.

Tylan nasıl kullanılır?

Kullanılma şekli ve dozları : Tavilin suda eriyen toz, sadece kanatlı hayvanlarda oral yolla kullanılır. Tavilin tozun 100 gramı temiz bir kaba alınır ve üzerine azar azar 5 litre ılık su ilavesi ile iyice eritilir. Daha sonra istenen hacme tamamlanır.

Tilosin tartarat nedir?

Tilosin tartarat içerir. Endikasyonları: Tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca Mycoplasmosis (CRD), Leptospirosis ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Taylomisin nedir ne işe yarar?

Doz üzerinde belirtilmiştir, horozların performansını ve döl kalitesini artırır sezonda haftada bir kullanabilirsiniz, gelişme döneminde de özellikle iri ırklarda kasların kemiklerin daha güçlü olmasi iyi gelişmesi için 15 günde bir Vitamin olarak bunu verebilirsiniz.

Tylaron nasıl kullanılır?

Kullanım Şekli ve Dozu: Farmakolojik Doz: Sığırlara 4-10 mg/kg/ca/gün, köpeklere 2.2-4.4 mg/kg/ca/gün, koyun ve keçilere 10 mg/kg/ca/gün dozunda uygulanır. Ürün tüm hedef hayvanlara kas içi (im) olarak uygulanır. 10 ml’den; koyun ve keçilerde ise 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır.

Tylonet %30 ne ise yarar?

Tylonet %30 Oral Çözelti, tavuk ve hindilerde duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Başlıca, Mycoplasmosis (CRD) ile hindilerin bulaşıcı sinüs iltihabında kullanılır.

Tylonet %30 nasıl kullanılır?

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU: Buna göre pratik olarak toplam her 6000 kg C.A. için 1 litre Tylonet %30 Oral Çözelti içme suyuna katılarak kullanılır. Çözelti her gün taze olarak yeniden hazırlanmalıdır. Tedaviye 3 gün devam edilir. Mycoplasmosis tedavisinde 5 gün tedavi uygulanmalıdır.

Geosol toz nedir?

GEOSOL Enjeksiyonluk Çözelti, sarıdan amber rengine kadar değişen renklerde, dayanıklı steril bir enjeksiyonluk çözelti olup beher ml’de; etkin madde olarak 50 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer Oksitetrasiklin hidroklorür, antioksidan olarak Sodyum Formaldehit Sülfoksilat bulunur.