TCV otobüs nerede üretiliyor?

TCV otobüs hangi ülkenin?

İzmir’de yola çıkıyor. Temelleri 1989 yılında Almanya’da Murat Bozankaya tarafından atılan Bozankaya, 2003 yılında Ankara’da kuruldu. Bugün 850 çalışanı olan şirketin Ar-Ge merkezinde 100 mühendis elektrikli otobüs, tramvay ve hafif raylı sistemler için projeler geliştiriyor.

Bozankaya a ş kimin?

Bozankaya A.Ş., Türkiye merkezli bir otobüs ve tramvay üreticisidir. Şirket 1989 yılında Almanya’da bir Ar-Ge şirketi olarak kurulmuş olup 2005 yılında yatırımlarını Türkiye’ye taşımıştır. Şirketin merkezi ve fabrikası Ankara’nın Sincan ilçesinde yer almaktadır.

Bozankaya ne üretiyor?

Türkiye’nin ilk yerli 0 elektrikli otobüsünü üreten firma ünvanı Bozankaya‘ya aittir. Üretim merkezlerindeki çalışmalar Ar-Ge ekseninde yürütülmektedir. 2012-2017 yılları arasında 24 Ar-Ge projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bütçesi yaklaşık 25 Milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

TCV açılımı nedir?

Türkiye Çevre Vakfı (TÇV) 1 Şubat 1978’de kurulmuş olup, Medenî Kanun hükümlerine göre çalışan, kâr amacı olmayan, bağımsız bir gönüllü kuruluştur. Vakıf olarak amacımız herkesin daha temiz, daha düzenli, daha sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmaktır.