Tenasüp ne demek ve örnek?

Tenasüp nedir 3 örnek?

Gülüm, dalım, çiçeğim, Bilsem ki öleceğim, Yine seni seveceğim. Yukarıdaki “arım, balım, peteğim” ile “gül, dal, çiçek” kelimeleri kendi içlerinde birbiriyle alakalı kelimelerdir. Bu örnekte olduğu gibi bu türde birbiriyle alakalı sözcüklerin bir arada kullanılmasına tenasüp denir.

Tenasüp söz sanatı ne demek?

Tenasüp, şiirde birbiriyle ilgili, birbirine uygun sözleri birlikte kullanma sanatıdır. Anlamca birbiri ile ilgili kelimeleri bir arada kullanmaktır. Karşıtlık ilgisi, bunun dışındadır. “Müraat-ı nazir” adıyla da bilinen tenasüp, mânaca birbiriyle alâkalı kelimeleri bir arada kullanma sanatıdır.

Tenasüp tezat ne demek?

Edebiyatta, aralarında anlamca ilgi bulunan iki ya da daha çok sözcüğü bir arada kullanma sanatına tenasüp denir. Tenasüpte sözcükler arasında karşıtlığın olmaması gerekir. Çünkü karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması tezat sanatını oluşturur.

Cinas ne demek örnek?

Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ayrı olan sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır. Göğe çıksan âkıbet yer yer seni. Her nefeste eyledik yüz bin günah, Bir günaha etmedik hiç bir gün ah.

Irsal i mesel nedir ve örnekleri?

İrsalmesel, atasözlerini kullanarak yapılan bir söz sanatıdır. İrsal, göndermek, mesel ise atasözü manasına gelir. Şiirde anlamı pekiştirmek, anlaşılır kılmak için yazıya konuyla ilgili atasözü koyarak yapılır. ÖRN: Meseldir, gülşen-i âlemde bir gülle bahar olmaz.

Tevriye nedir ornekler?

İki gerçek anlam kullanılarak, uzak anlam ile anlatılmak istenilen anlatılır. Tevriye sanatına örnek olarak verilecek cümleler şu şekilde açıklanmıştır: – Sarımsak da acı; ama evde lazım bir dişi. Bu cümlede geçen dişi sözcüğü ile tevriye sanatı yapılmıştır.

Kinaye söz sanatı nedir?

Kinâye veya alegori, bir fikri kapalı, dolaylı olarak anlatan üstü örtülü söz. Edebiyatta bir maksattan dolayı sözü hem hakiki, hem mecazi anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Bir kelimeyi gerçek anlamının dışında benzetme gayesi gütmeden ve engelleyici ipucu olmaksızın mecazlı anlamda kullanmak olarak da tarif edilir.

Tezat sanatı nedir örnek?

Tezat (Karşıtlık) Söz Sanatı Tezat (Karşıtlık):İki karşıt düşüncenin bir arada söylenmesidir. Ancak “Gece uyurum, gündüz çalışırım.” demekle tezat sanatı olmaz. Gece ile gündüz zıt iki kavramdır,düşünce değildir. Oysa tezat, kavramların zıtlığında değil, düşüncenin zıtlığındadır.

Hüsnü talil nedir örnek?

Hüsn-i Talil (Güzel Neden Bulma): Herhangi bir olayı gerçek edeninin dışında daha güzel ve hayali bir nedene bağlayarak açıklama sanatıdır. Şair, “akşamın gelişini” ve “gülün solmasını”, “sevgilinin gidişine bağlamıştır.

Cinas anlatım nedir?

Cinas: Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcükleri bir arada kullanma sanatıdır.

Secili ne demek?

Seci (İç Kafiye): Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine seci denir. Seci, nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. … Nitekim seci de nesrin (=düz yazının) kafiyesidir.

Telmih nedir ve örnekleri?

“İnsanız, en şerefli mahlukuz; Deyip de pek fazla övünmemiz haksız! Şair, “Atamız elma çaldı cennetten” dizesiyle okuyucuya Adem ile Havva’nın cennetten kovulmasına neden olan olayı anımsatmakta ve telmih sanatına başvurmaktadır.

Seci nedir örnekler?

Seci, nesirde kullanılan uyak olarak da tanımlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlatım bir amaç sayılmıştır. Düz yazıda cümle içinde yapılan uyağa denir. – İlahi, kabul senden, ret senden; şifa senden, dert senden İlahi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin,kaim eyle.

Kinaye nedir ve örnek?

Kinayeden; karşıdakini incitmeden iğnelemede, hafif ve zarif biçimde alaya almada yararlanılır. Deyim ve atasözlerimizde kinayeye çok rastlanır. Örnekler: * “Arkadaşın dayısı güçlüdür, halleder.”

Kinayeli konuşma ne demek?

Bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin hem gerçek hem de mecaz manasını düşündürecek şekilde kullanımına kinaye denir. Kinayede asıl kastedilen gerçek değil mecaz manadır. Kinaye söz sanatının kullanılması ile karşıdaki kişiyi incitmeden iğneleme amacı güdülür.