Teravih namazından sonra müezzin ne okur?

Teravih namazı öncesi müezzin ne okur?

TERAVİH NAMAZINA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNAN DUA Sübhane zil-mülki vel-melekut. Sübhane zi’l-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel ceberut.

Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır?

Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat “Sübhaneke duası” okur, sadece imam hatip “Euzü besmele” çeker ve “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okur. Rüku ve secde yapılır.

Sünnete başlarken müezzin ne okur?

“Hayye ale’l-felâh” (Haydi kurtuluşa) (2 kere), “As-salatu hayrun mine’n nevm” (Namaz uykudan hayırlıdır) (2 kere), (Sadece sabah ezanında), “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (2 kere), “Lâ ilâhe İllAllah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Teravih namazı bitince ne okunur?

Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua: (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

Teravihten sonra hangi ayet okunur?

TERAVİH NAMAZINDAN SONRA OKUNAN DUA ARAPÇA OKUNUŞ Ya zel-fadli vel-ihsan, nerc-ul afve vel-gufran, Vec’al-na min utekai şehr-i ramazan bi-hürmet-il Kur’an.

Teravih namazında kaç rekâtta bir salavat getirilir?

Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rek’at kılınmaya devam edilerek yirmi rek’at tamamlanır.Her dört rekatın sonunda salavat ya da dula ile ara vermek sünnettir. Sonra da cemaatle vitir namazı kılınır.

Teravih tesbihat nasıl yapılır?

İkinci rekâta başlarken önce “Besmele” çekilir, ardından “Fatiha ve zammı sure” okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız “Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları” okunur ve selam verilerek tamamlanır.

Teravih namazında müezzinlik nasıl yapılır Diyanet?

Yatsının farzı öncesi kamet okunur. Farzından sonra 2 rekâtlık son sünnet kılınır. Son sünnetten sonra müezzin: “Subhanallahi vel hamdü lillehi vele ilehe illallahü vallahü ekber. vela havle vela guvvete ille billehil aliyyil azim.” “Salli Ala Muhammed Salatü Teravihe Niyet” der.

Teravihte kac kere salavat getirilir?

Her 4 veya 2 rekat arada bir kere “Salat-u Ümmiye” söylenir, yani: “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin innebiyyil ümmiyyi ve ala alihi vesahbihi vesellim.” okunur. Bu aralarda ilahi de okunabilir. Son teravih rekatından sonra “Salat-u Ümmiye” 3 defa söylenir.

Müezzin olmak için ne yapmak gerekir?

Müezzin Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir? Dinimizin emir ve yasakları gereğince yalnızca erkekler müezzin olabilir. İmam Hatip Mezunu olanlar Diyanet İşleri tarafından yapılan müezzinlik sınavlarına girmeli. Sınavdan başarılı not alanların bir sonraki dönemde ataması yapılır.

Kâmet nasıl okunur?

  1. “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (4 kere),
  2. “Eşhedü en lâ ilâhe İllallah” (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur) (2 kere),
  3. “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir) (2 kere),
  4. “Hayye ale’s-salâh” (Haydi namaza) (2 kere),

Teravih namazı bitince hangi dua okunur?

Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut. Sübhan-el melikil mevcud.

Teravih namazı kılınırken hangi dualar okunur?

Sadece imam hatip “Besmele, Fatiha ve zammı sure” okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat “Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları”nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazı arada okunan Salavat kaç kere okunur?

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua: Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. (Allahümme salli alâ Muhammed) En son dördüncü rek’at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîrân ve kesîrâ) denir.

Kaç defa salavat getirilir?

Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salâvat getirene Ben ve meleklerim on defa salâvat getiririz.” Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salâvat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder. Dua ile sema arasında bir engel vardır.