Torna tezgahında yapılan işlemler nelerdir?

Saatçi tornası nedir?

Saatçi tornası diğer torna tezgâhlarına göre daha basit bir aksama sahiptir. Yalnızca kalem ve aynadan ibaret bir kurulumu vardır. Saat parçalarının işlenmesi ya da saatlerle ilgili yapılacak çalışmalarda adı üzerinde saat tornası kullanılır. Küçük bir yapısı vardır ve küçük işlemeler yapar.

Torna tezgahı hangi parçaları işler?

Torna Tezgahında Yapılan İşlemler

 • Alın Tornalama. İşleme sırasında iş parçalarının uzunluğu, nihai parçanın olması gerekenden biraz daha uzundur. …
 • Boyuna – Kademeli Tornalama. …
 • Konik Tornalama. …
 • Pah Tornalama. …
 • Profil (Kontur) Tornalama. …
 • Kanal Açma. …
 • Kesme Koparma. …
 • Diş Açma.

Torna makinesi ile neler yapılır?

Kullanımı Torna tezgahları ağaç tornalama, metal işleme, metal sıvama, termal püskürtme, parça ıslahı ve cam işlemede kullanılır. Torna tezgahının en iyi bilinen tasarımı çanak çömlek yapımında çömlek çamurunu şekillendirmek için kullanılan çömlekçi çarkı’dır.

Torna tezgahı ne ise yarar?

Torna tezgâhı: İşlenecek parçaya dönme hareketi vererek, kesici bir takımla sürekli talaş kaldırarak istenilen şekli vermeye yarayan bir tezgâh olarak tanımlanabilir. Büyüklük ve tip olarak değişik ölçü ve özellikte imal edilirler (masa tornası, ayaklı torna, revolver torna gibi).

Torna tezgahı çeşitleri nelerdir?

TORNA TEZGAHI ÇEŞİTLERİ

 • Üniversal Torna Tezgâhları …
 • Dik Torna Tezgâhları …
 • Revolver Torna Tezgâhları …
 • Otomat Torna Tezgâhları …
 • Hava (Çap) Torna Tezgahları
 • Ağır İş Torna Tezgâhları …
 • Sıvama Torna Tezgâhları …
 • Masa Tipi Torna Tezgâhları

Rovelver torna nedir?

Revolver tornalar parçaların seri halde yapımı söz konusu olduğu zaman kullanılan bir torna tezgahı çeşididir. Bu şekilde yapılan parçalar belirli bir tolerans sınırı içerisinde süratle işlenerek ölçü ve biçimleri birbirinin aynı olur; bunlara özdeş parçalar denir.

Üniversal torna tezgâhı ne ise yarar?

Makine ve metal sektöründe çok fazla kullanılan, kendi ekseni etrafında dönen metal ve yapay olan malzemeler üzerinden doğrusal hareket eden kesici takımlar sayesinde talaş kaldırma işlemini yapan, numerik kontrol sistemi olmayan makinelere universal torna tezgahı denir.

Torna parçaları nelerdir?

Torna tezgahlarının başlıca kısımlarını aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür.

 • Gövde.
 • Ayaklar.
 • Fener Mili (İş Mili)
 • Kayıtlar.
 • Gezer Punta.
 • Hız Kutusu.
 • Araba.
 • Kalemlik.

Tornacı ne kadar maaş alıyor?

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) maaşı ortalama aylık 4350 – TL’dir. En düşük Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) maaşı 3750 -TL, En yüksek ise 4950 – TL’dir.

CNC torna ile neler yapılabilir?

CNC torna tezgahlarında şu iş ve işlemler yapılabilmektedir:

 • Silindirik tornalama.
 • Profil tornalama.
 • Alın tornalama.
 • Kanal açma.
 • Vida açma.
 • Delik delme.
 • Kılavuzla vida açma.
 • Raybalama.

Torna tezgahında eldiven kullanılır mı?

Bu işlemler tezgâh durduktan sonra yapılmalı, hiçbir suretle elle yapılmamalıdır.  13. Tornada çalışanlar, iş sırasında eldiven, boyun bağı, sarkıntılı elbiseler, uzun kollu giyim eşyası ve benzerleri kullanmamalıdır.

Kater çeşitleri nelerdir?

Şekilde görüldüğü gibi başlıca çeşitleri kanal kateri, vida kateri, kesme kateri, delik kateri vb. Sert maden uçların bağlanmasında ise özel katerler kullanılırlar. Konvansiyonel torna tezgâhlarında kullanılan sert maden uçlar geçmişte katerlere sert lehim (sarı kaynağı) ile kaynatılarak kullanılırlardı.

Freze tezgahı çeşitleri nelerdir?

FREZE TEZGAHI ÇEŞİTLERİ

 • YATAY FREZE TEZGAHLARI. …
 • DÜŞEY FREZE TEZGAHLARI. …
 • ÜNİVERSAL FREZE TEZGAHLARI. …
 • SÜTUNLU FREZE TEZGAHLARI. …
 • KOPYA FREZE TEZGAHLARI. …
 • YATAY DELİK FREZE TEZGAHLARI (BOHRWERK) …
 • DİŞLİ TEZGAHLARI. …
 • CNC FREZE TEZGAHLARI.

Rovelver tezgahı ne işe yarar?

Revolver tornalar parçaların seri durumda yapımı söz hususu bulunduğu vakit sarfedilen bir torna çabukgahı çeşididir. Bu biçimde oluşturular parçalar belirli bir tolerans sınırı içinde hızla işlenerek ölçü ve şekilleri birbirinin benzer olur; şunlara özdeş parçalar adı verilir.

Gezer Puntanın görevleri nelerdir?

Gezer punta Görevi işlenen parçaları alın kısmına açılan punta havşası yardımı ile sağ uçtan desteklemektir. Gerektiğinde tornada delme, raybalama gibi işlemler için konik yuvasına, mandren ya da mors kovanı takılabilir. Gezer punta ucu ile fener mili ucu aynı eksendedir.