Türk argo Sözlüğü kitabı kime aittir?

Türk Argo Sözlüğü kitabı kimin?

Dilimizin ustalarından (ve sözlük/sözcük okuma “hasta”larından) Hulki Aktunç, bu yapıtla yaklaşık 16 yıl uğraştı. Hem sözcük haznesiyle, hem de argoya getirdiği dinamik ve özgün kuramsal yaklaşımla “Büyük Argo Sözlüğü“, yurt içinde de, yurt dışında da yoğun ilgi görüyor.

Günümüzde kullanılan argo kelimeler nelerdir?

 • babaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın.
 • babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak.
 • bal kabağı : aptal,beyinsiz.
 • balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak.
 • bamya tarlası : mezarlık.
 • bas git : çekil,yürü git,defol.
 • bayılmak : vermek,ödemek.
 • bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek.

Anayasa Sözlüğü kime ait?

Arapça terimler ile dolu olan hukuk dilimizin ne gibi Türkçe kelimeler ve terimlerle özleştiğini göstermek, bu kelimelerin geniş ölçüde yayılmalarını sağlamak amacıyla 1961 yılında Ömer Asım Aksoy, Anayasa Sözlüğü adlı eserini hazırlamıştır.

Eğitim Terimleri Sözlüğü kime ait?

Eğitim Terimleri Sözlüğü (1-A-13) – Dr. Ferhan Oğuzkan | kitapyurdu.com.

Cu ne demek argoda?

Sanırım bununla bağlantılı. FsneSuyu dedi: CU ve CUL genellikle mesajlaşmada kullanılır. See you, “görüşürüz” veya see you later “sonra görüşürüz” anlamında kullanılıyor.

Küfürlü kelimeler nelerdir?

Söylemeden Bir Daha Düşünün! Günlük Hayatta Küfür Olarak Kullandığımız 19 Kelimenin Gerçek Anlamı

 1. Yavşak. Çoğu kişinin bildiği üzere yavşak bitin yavrusuna denir. …
 2. Angut. Bunun bir kuş türü olduğunu bilmeyen pek fazla kişi yoktur sanırım. …
 3. 3. Dallama. …
 4. Dangalak. …
 5. Denyo.
 6. Deyyus. …
 7. 7. Dümbük. …
 8. Dürzü

Dünyanın ilk anayasası hangi uygarlığa aittir?

Tarihte bilinen ilk anayasa Hammurabi Kanunlarıdır. M.Ö 1810 yılında doğan Hammurabi, 42 yıl boyunca Babil İmparatorluğunun kralı olarak hüküm sürmüştür. Tarihte ilk defa devlet tarafından belirlenen kurallar yasa haline getirilmiş ve bu yasalar düzenlenerek anayasa oluşturmuştur.

Hangi ülkenin anayasası yok?

Yazılı olmayan anayasanın en bilinen örneği, İngiltere’dir.

Cu esprisi ne demek?

See you, “görüşürüz” veya see you later “sonra görüşürüz” anlamında kullanılıyor.

Cu ne demek sosyal medya Argo?

16. CU ve CUL genellikle mesajlaşmada kullanılır. See you, ‘görüşürüz’ veya see you later ‘sonra görüşürüz’ anlamında kullanılıyor.

Salak bir küfür müdür?

Eskiden küfür olarak sayılan bazı kelimeler bugün günlük hayattaki sıradan sözcükler olarak anımsanmaktadır. Örneğin: Salak kelimesi 1980’li yıllara kadar en adi ve büyük bir küfür sayılırken şimdi günümüzde o kadar da etkili bir kelime değildir ve küfrün derecesi kişiden kişiye değişebilir.

Ilk küfür eden adam kimdir?

türkler tarafından bulunmuş, “amına koyayım”dır.

Dünyada ilk anayasayı kim yaptı?

23 Aralık 1876’da Mithat Paşa’nın hazırladığı Kanun-i Esasi ilan edilerek meşrutiyete geçildi. Kanun-i Esasî, şekli kritere göre bir anayasa olarak kabul edilmektedir.

Dünyanın ilk kanunlarını kim yaptı?

Mezopotamya’da hukuk ve kanun yazma geleneği Sümerler ile başlamıştır. Bu gelenek ve kanun yazma tekniği zamanla Mezopotamya’da yaşamış olan tüm toplumları etkilemiştir. Urukagina Kanunları, bilinen ilk Sümerce hukuk metnidir.

Rusya anayasası var mı?

Rusya Anayasası yayımlandığı tarih olan 25 Aralık 1993’te yürürlüğe girdi ve Sovyet cumhuriyeti sistemini yürürlükten kaldırdı. Günümüz anayasası, 1936 Sovyet Anayasasından sonra Rusya tarihinin en uzun süre yürürlükte kalmış olan anayasasıdır.