Türmob seçimleri kaç yılda bir yapılır?

SMMM Oda seçimleri kaç yılda bir yapılır?

Madde 9 – (Değişik fıkra:RG-25/12/2012-28508) Genel Kurul üç yılda bir Mayıs ayının içinde başkanın daveti üzerine bütçeyi ve gündemdeki diğer maddeleri görüşmek ve gereken seçimleri yapmak üzere toplanır.

SMMM mi YMM mi?

Yeminli Mali Müşavirler mesleğe başlamadan önce yemin eder, SMMM‘ler yemin etmez. Yeminli Mali Müşavirler, defter tutmak haricinde Mali Müşavirlerin yaptığı tüm işleri yapabilirler. YMM‘lerin defter tutması yasaktır, SMMM‘ler defter tutar. Yeminli Mali Müşavirlerin tam tasdik yetkisi vardır.

Türmob ne zaman kuruldu?

Yıllardır verilen mücadelelerin sonucunda çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan mali müşavirlik mesleği 13 Haziran 1989 tarihinde yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşmuştur.

Türmob ne yapar?

serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ve de yeminli mali müşavirlerin ilk kez belgelerini alacakları sırada anormal harçlar ödedikleri bir üst meslek kuruluşunun ismi. tüm illerin mali müşavirlik odaları bu kurumda temsil edilirler.eski başkanı şimdiki chp milletvekili mustafa özyürek idi.

SMMM kaç tane?

Türkiye’de 3568 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetki almış; Serbest Muhasebeci (SM), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) meslek mensubu sayıları 2019 Yılı Ekim ayı itibariyle toplam 110.185 kişidir.

Türkiyede kaç tane mali müşavir var?

Toplam olarak ülkemizde 4777 adet yeminli mali müşavir bulunmaktadır.

Türmob Hangi Bakanlığa Bağlı?

Bu karar Maliye Bakanlığına bildirilir. Odalar, kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu aracılığıyla Maliye Bakanlığı- na bildirmekle tüzelkişilik kazanırlar.

Ankarada kaç tane mali müşavir var?

En iyi görünüm için lütfen yatay konuma geçiniz

ODA ADI SM SAYISI SMMM SAYISI
ANKARA SMMMO 925 13142
ANTALYA SMMMO 180 3242
ARTVİN SMMMO 8 78
AYDIN SMMMO 85 895

SMMM Oda Başkanı kim?

Yücel Akdemir – Başkan – İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası | LinkedIn.

SMMM Oda Organları Nelerdir?

Madde 10- Birliğin organları aşağıda gösterilmiştir: a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Disiplin Kurulu, d) Denetleme Kurulu. Madde 11- Birlik Genel Kurulu üyeleri, odaların kendi üyeleri arasından seçecekleri delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Neden yeminli mali müşavir?

Yeminli Mali Müşavir Ne Demek? Yeminli mali müşavir, bir şirketin mali belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumludur. Muhasebe defteri tutmak haricinde mali müşavirlerin sahip olduğu tüm yetki ve sorumlulukları taşırlar. Mali müşavirden farklı olarak kendilerine tasdik yetkisi verilmiştir.

YMM ve SMM nedir?

Mesleğinde 10 sene geçirmiş serbest muhasebeci mali müşavirler (SMMM), yeterlilik sınavına girerek başarılı olurlarsa mesleki rütbe elde ederek yeminli mali müşavir (YMM) olurlar. … Bu hakkı kazanan mali müşavirler serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) unvanını alır.

SMMM ne zaman kuruldu?

Türkiye’de muhasebe mesleğinin örgütlenme çalışmalarına 1932 yılında başlandığı, ancak dokuzuncu girişimde, 1989 yılında yasal düzenlemenin gerçekleştirildiği görül- mektedir.

YMM Emre Kartaloğlu kimdir?

Emre KARTALOĞLU kimdir; 1978 Nevşehir Avanos Paşalı Köyünde dünyaya gelen KARTALOĞLU. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu. 2000 yılında açılan meslek giriş sınavını kazanarak Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı.

Bir mali müşavir ne iş yapar?

Mali müşavir, gerçek ya da tüzel kişilerin ve kurumların hesap bilgilerini düzenler, analiz eder, varlık, borç ve sermaye hesabı girişlerini yapar.