Uzlaşmacı tavır ne demek?

Uzlaş anlamı nedir?

a. Uzlaşmak durumu, uyuşma II, uzlaşı, uzlaşım, mutabakat, konsensüs: “Yoksa mutlu bir şansla bir uzlaşma olacak, bu da yumuşak bir tasfiyeye imkân bırakacak mıydı?” -T. … sulh.

Tavsadi ne demek?

(nsz) Bir iş, bir durum vb. gücünü, hızını kaybetmek, yavaşlamak, gevşemek: “Bütün galeyanı, bu taş gibi karşısında oturan, her an fırlayacak adam önünde tavsadı.” -N. Hikmet. Hızı, tezliği, gücü azalmak, sönmeye başlamak.

Uzlaşma Türkçe nedir?

Türk Dil Kurumuna göre uzlaşma kelimesi; uyuşma, uzlaşım, mutabakat ve uzlaşmak durumu olarak açıklanmaktadır. Uzlaşmaya Varmak Nedir? Uzlaşmaya varmak, taraflardan her birinin ortaya konulan isteklerinden vazgeçmesi ve esnetmesi sonucunda farklı taraflar arasında anlaşmaya varmak anlamındadır.

Uzlaşmaya çalışmak ne demek?

Uzlaşmaya çalışmak ne demek? Uzlaştırma ve Uzlaşma Nedir? Ceza hukukunda uzlaştırma, ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin arabuluculuğuyla uyuşmazlığın çözülmesi için suçun mağduru ve failinin iletişim kurduğu süreçtir (CMK md. 253/1).

Uzlaşmada ne kadar para istenir?

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 TL, 3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 TL, 4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 481-560 TL, arasında ücret ödenir.

Idealistlik ne anlama gelir?

İdealist, çeşitli hedeflere sahip olan ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi yaşam felsefesi edinen kimse demektir. İdealist olan kimseler için yaşam, bazı amaçlara bağlıdır. Bu amaçlar, kişinin kendisini gerçekleştirmesine yardımcıdır. Ve bu felsefeye göre herkes, amaçları doğrultusunda bir yaşam sürmelidir.

Yavşamak anlamı nedir?

yavşaklık yapmaya iyice kendini kaptırmak,fena halde yılışmak anlamında bir kelimedir.ancak buradaki söz konusu yavşaklığın bit yavrularıyla bir ilgisi yoktur. (bkz: yavşak). karşı cinse şuursuzca kur yapmak, maymun moduna girmek.

Evrensellik ne demek kısa?

Evrensellik, anlayış düzleminde, hem bilgi hem de siyasal alanlarda genel geçer ilkelerin var olduğunu öne süren ve bu ilkelerin her yerde mutlak geçerliliğini savunan bir anlayış biçimidir.

Uzlaşmanın amacı nedir?

Uzlaştırmanın hedefi, suçun işlenmesinden sonra fail ve mağdur arasında meydana gelen çekişmeyi, bir uzlaştırmacının girişimiyle çözmektir. Failin neden olduğu zararın giderilmesi, fail-mağdur arasındaki barış, uzlaşmanın asıl unsurunu oluşturur.

Uzlaştırmada ne talep edilir?

Uzlaşma görüşmeleri sırasında mağdurların talep ettiği edimin konusunu en çok “maddi değerler” oluştururken, bunu “özür dileme”, “kamu veya özel kuruma bağış” ve “kamu kurumunda hizmetli olarak çalışma” takip etti.

Uzlaştırma giderlerini kim öder?

Bu sürecin masrafları başlangıçta taraflardan alınmaz. Ancak müzakereler sonucunda uzlaşma sağlanmaz ve yargılama sonucunda sanık mahkum edilirse yargılama giderleri kendisine yükletilir ve bu giderlere uzlaştırmacı ücreti de dahildir. Eğer uzlaşma sağlanırsa uzlaştırmacı ücreti Devlet hazinesi tarafından ödenir.

Idealistlik ne demek inkılap tarihi?

İdealist, çeşitli hedeflere sahip olan ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi yaşam felsefesi edinen kimse demektir. İdealist olan kimseler için yaşam, bazı amaçlara bağlıdır. Bu amaçlar, kişinin kendisini gerçekleştirmesine yardımcıdır. Ve bu felsefeye göre herkes, amaçları doğrultusunda bir yaşam sürmelidir.

Idealist ne demek Eödev?

Idealist ne demek Eodev? Cevap: İdealist demek bir insanın bir ideale yani bir ülküye ya da bir amaca bağlı olması demektir. Hayatlarını belli bir amaca ulaşmak için çaba göstererek yaşarlar.

Yılışık davranmak ne demek?

Yılışık kelimesi yapmacık şekilde gülen ve çevresindekilerin ilgisini çekmeye çalışan insanlar için kullanılır. Bir sıfat görevi gören bu kelime genellikle ikileme yaparak yılışık yılışık şeklinde kullanılır.

TDK yadsımak ne demek?

TDK açısından yadsımak kelimesinin, ‘Söylediği sözü, yaptığı işi ya da tanık olduğu bir durumu yapmadığını, bilmediğini söylemek, saklamak ve inkar etmek’ biçimde ifade edildiğini diye dile getirmek mümkün.