Uzun çizgi nerelerde kullanılır ve örnekleri?

Uzun çizgi nedir nerelerde kullanılır?

Uzun Çizgi (—) Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.

Uzun çizgi nerelerde kullanılır 5 sınıf?

Uzun Çizgi () – Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Örnek: Ali konuştu: – Bir ben mi varım bu dünyada yalnız olan. Konuşma çizgisi olarak da kullanılır.

Bilgisayarda alt uzun çizgi nasıl yapılır?

Bilgisayarlarda klavye üzerinden alt tire işaretini oluşturmak için birkaç tuşa aynı anda basılması gerekir. Bilgisayar klavyelerinde bulunan Shift tuşuna basılı tutarak Backspace tuşunun yanında bulunan çizgi işaretine basmanız alt tire oluşturmanızı sağlayacaktır.

Kısa çizgi uzun çizgi nerelerde kullanılır?

– Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgiden yararlanır. – Matematik çıkartma işareti olarak kullanılır. – Uzun çizgi konuşmaları gösterme konusunda uzun çizgi noktalama işaretleri arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. – Uzun çizgi yazıda satır başına alır ve konuşmaları göstermek için kullanılır.

Kısa çizginin görevleri nelerdir?

Kısa çizgi, bir noktalama işareti olarak öncelikle kelimeleri kesme ve bölme işleminde kullanılır. Özellikle cümlelerde satıra sığmayan kelimeleri bölerken kısa çizgi satır sonuna koyularak, kelimelerin doğru şekilde sıralanması sağlanır. Kısa çizgilerin görevleri arasında bölme ya da ayırma işlemi vardır.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır ve örnekleri?

Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için bu sıralı cümleler arasına noktalı virgül konur. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. İster inan, ister inanma; aynen dediğim gibi oldu.

Uzun çizgi nerelerde kullanılır maddeler halinde?

Uzun çizginin bir diğer adı ile konuşma çizgisinin kendine ait kullanım alanı bulunur. Yazılan yazılardaki satırların başında kullanılır. Yazı içerisinde geçen konuşmalarda konuşanın değiştiğini belirtmek için satır başlarında kullanılmaktadır. Konuşmaları belirttiği için uzun çizgiye konuşma çizgisi de denilmektedir.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 5 sınıf?

Noktalı Virgül (;) / Noktalama İşaretleri

  • Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. …
  • Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur. …
  • Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Alt Tire _ ve orta çizgi işareti klavyede nasıl yapılır?

Bu sembolü elde etmek isteyen kullanıcılar, önce shift ve sonrasında orta çizgi (-) tuşuna basarak, alt tire ( _ ) yapabilirler. Ekran klavyesi kullanan kullanıcıların, bu kombinasyonu üst + orta çizgi (-) şeklinde yapması gerekmektedir.

Uzun çizgi nasıl yapılır word?

Çizgi ekleme

  1. Ekle sekmesinde Şekiller’iseçin.
  2. Çizgiler‘inaltında istediğiniz çizgi stilini seçin.
  3. Belgede bir konum seçin, işaretçinizi basılı tutun ve farklı bir konuma sürükleyin ve sonra fare düğmesini bırakın.

Kısa çizgi nerelerde kullanılır 2 sınıf?

HECE ÇİZGİSİ (KISA ÇİZGİ -) * Satır sonuna gelindiğinde, yazılmak istenen sığmadığında, o kelime hecesinden bölünüp, kesme işareti konuluyor. Satır sonuna sığmayan kelimelerin hecelerini ayırmada kullanılır. * Kelimeleri hecelerine bölmede/ayırmada hece çizgisi kullanılıyor.

Kısa çizgi nerelerde kullanılır 3 sınıf?

1- Satırlara sığmayan kelimeleri ayırmak için kısa çizgi işareti kullanılır. 2- Cümlelerde bir ara sözü ya da bir ara cümleyi belirtmek ve bu cümleleri ana cümleden ayırmak için kelimelerin başına ve sonuna kısa çizgi işareti eklenir. 3– Kelimelerin eklerine ayırmak, köklerini belirlemek için kısa çizgi kullanılır.

Ilkokul kısa çizgi ile nasıl ayrılır?

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Noktalı virgül en çok nerede kullanılır?

Noktalı virgülün kullanıldığı yerler; – Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan birbirine bağlaç olmadan bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin aralarına konulur. – İki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlardan önce noktalı virgül konulur.

Virgül nerelerde kullanılır örnek cümleler?

Herhangi bir sözcüğün, kendisinden sonra gelen sözcüğü belirtmediğini, onun tamlayanı olmadığını göstererek anlam karışıklığını gidermek için kullanılır: Örnek: Hasan’ın, otomobilini park yerinden alması gerekir. Küçük, ağaçta sallanıyordu. 3. Cümlede ara söz ve ara cümleleri ayırmak için konur.