Yabani sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Yaban eş anlamı nedir?

Yabancı sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler acayip, bigane, bilinmeyen, defa, ecnebi, el, garip, ilgisiz, yad, yönetim ve zavallı sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Yabani kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kaba ve yırtıcı olma durumunu anlatan kelimenin zıt anlamlısı evcil, ehli ve uygar kelimeleridir. Evcil, eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı anlamlarına gelmektedir.

Kıyafet kelimesinin eş anlamı nedir?

Elbise kelimesi eş anlamlı kelimeleri ise giysi, kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir.

Kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kelime Eş Anlamlısı Kelime kelimesinin eş anlamlısı sözcüktür ve kimi zaman kelime yerine sözcük kelimesi tercih edilmektedir. Kelime ve sözcük kelimesi aynı anlamı taşımakta olup herhangi birinin kullanılmasında, anlam bozukluğu yaşanmamaktadır.

Önder lider eş anlamlı mı?

Lider kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘önder‘ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Aynı anlama gelen önder kelimesini lider için aynı cümle yapısı içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii kendine yakın kelimeler olarak şef ya da reis gibi kelimeler de günümüzde cümle içerisinde yer alabiliyor.

Yaş kelimesinin eş anlamı nedir?

Yaş kelimesinin sesteşi kelime bulunmaktadır ve bu kelimenin genel anlamı doğumdan ya da ortaya çıktığı andan bu yana geçen zaman olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin sesteş anlamlarından birisi de ıslak veya nemli olan olmaktadır. Diğer bir yandan bu kelimenin göz yaşı anlamı da bulunmaktadır.

Yabani kime denir?

sf. 1. İlkel yaşayan (kimse), yabani, vahşi. 2. bit. b.

Bilgenin zıt anlamı nedir?

Bilge Kelimesinin Zıttı Olan Kelime Nedir? Bilge kelimesinin zıt anlamlı hali cahil kelimesidir.

Kıyafet ve giysi eş anlamlı mı?

Türk Dil Kurumu’na göre, ‘kıyafet‘ sözcüğünü giysi kelimesi için eş anlamlı olarak kullanmak mümkün.

Siyah Kara eş anlamlı mı?

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit kara kelimesinin eş anlamı siyah olarak öne çıkmaktadır.

Eş anlamlı kelimeler nedir 3 sınıf?

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir çünkü aynı anlama gelmektedirler. Diğer bir değişle aynı varlığı, nesneyi veya kavramı gösteren sözcükler eş anlamlı kelime olarak bilinir.

Kimse eş anlamlısı nedir?

Kimse kelimesinin eş anlamlıları, şahıs, kişi, insan, nefer kelimeleridir. Kimse Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kimse kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelimeler, şahıs, kişi, nefer ve insan kelimeleridir.

Liderin eş anlamlısı hangisi?

Lider kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘önder’ sözcüğü karşımıza çıkıyor. Aynı anlama gelen önder kelimesini lider için aynı cümle yapısı içerisinde kullanabilirsiniz. Tabii kendine yakın kelimeler olarak şef ya da reis gibi kelimeler de günümüzde cümle içerisinde yer alabiliyor.

Önder eş anlamlı ne?

Önder adına ayrıca lider kelimesini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz. Önder kelimesi için anlamdaş şekilde karşılık olan lider kelimesi aynı ifade üzerinden ele alınabilir.

Yaş kelimesinin eş sesli nedir?

Sesteş kelimeler yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere denir. Yaş kelimesi de bu kelimelerden biridir. Bu nedenle birden fazla anlam ilişkisi bulunmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısına baktığımızda karşımıza ilk olarak ‘ıslak’ kelimesi gelmektedir.