Yanıcı madde nelerdir?

Yanıcı maddeler kaç sınıfa ayrılır?

A Sınıfı Yangınlar : Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı madde yangınları. B Sınıfı Yangınlar : Sıvılar veya sıvılaşabilir katılar ile ilgili yangınlar. C Sınıfı Yangınlar : Gaz yangınları. D Sınıfı Yangınlar : Metal yangınları.

Kolay tutuşan maddeler nelerdir?

4.1 Alev alabilen ve kolay tutuşan katı maddeler; örn: kırmızı fosfor, magnezyum, proksilin plastikleri, naftalin, kükürt, ağaç tozu, kömür tozu, un, sellüloit.

3 numara yanıcı nedir?

Sınıf 3: Yanıcı Sıvılar Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.

Oksitleyici madde nelerdir?

Hidrojen peroksit, perklorik asit, sodyum-potasyum metalinin nitratları, peroksitleri, permanganatları, kloratlar, perkloratları, kalsiyum karbonat, kromik asit ve amonyum nitrat oksitleyici (yakıcı) maddelerdir.

Yanıcı parlayıcı maddeler nelerdir?

Bilinen, “yanıcı parlayıcı ve patlayıcı” sıvıların başında petrol ürünleri gelir (benzin, benzol, mazot, tiner gibi). Yanıcı sıvılar buharlaşarak hava ile karışıp patlayıcı ortam oluştururlar.

Yanici sıvılar nelerdir?

Tutuşma noktası 60.5 – 93 ºC arasında olan maddelere yanıcı sıvılar denir. Katran, fuel oil, motor yağları yanıcı sıvılardır. Tutuşma noktası 60.5 º C den aşağı olan maddeler ise alev alabilen sıvılardır. Örneğin benzin, benzol, toluol, etil asetat, butanon, gazyağı, motorin, butanol alev alabilen sıvılardır.

Yanıcı katı maddeler nedir?

4.1 Alev alabilen ve kolay tutuşan katı maddeler; Örn: Kırmızı Fosfor, Magnezyum, Proksilin Plastikleri, Naftalin, Kükürt, ağaç tozu, kömür tozu, un, sellüloit.

Yanıcı katılar nelerdir?

Yanıcı katılar, taşıma sırasında karşılaşılan şartlar altında kolayca yanabilen veya sürtünme yoluyla yangına neden olabilen ya da katkıda bulunabilen, kuvvetli ekzotermik reaksiyon veya katı duyarsızlaştırılmış patlayıcılara maruz kalabilen, kendiliğinden tepkimeye girebilen maddelerdir.

Yangın sınıfları nedir?

Örneğin odun, pamuk, kağıt gibi maddelerin yanması sonucu oluşan yangınlar A sınıfı olarak tanımlanır. Bu yangınları söndürmek için su, sıvı söndürücü, kuru kimyevi tozlu söndürücüler kullanılabilir. B Sınıfı Yangın: Sıvı haldeki yanıcı maddelerin yanmasıyla oluşan yangınlardır.

Yanma nedir çeşitleri nelerdir?

YANMA ÇEŞİTLERİ

  • Yavaş Yanma.
  • Hızlı Yanma.
  • Kendi Kendine Yanma.
  • Parlama ve Patlama.

Çok kolay alevlenir maddeler nelerdir?

  • hidroklorik asit,
  • sülfirik asit,
  • nitrik asit,
  • kromik asit,
  • asetik asit ve.
  • hidroflorik asit,

Parlayıcı maddeler nelerdir?

PATLAYICI MADDE: BİR ISI KAYNAĞI İLE TEMAS ETMESİ DURUMUNDA ISI, BASINÇ VE SES ETKİSİ İLE PATLAYAN MADDELERDİR. PARLAYAN SIVILAR : ASETON, BENZEN, HEKZAN, KSİLEN, KARBONSÜLFÜR, METİLALKOL, BENZİN……. PARLAYAN KATILAR : FOSFOR PENTAKLORÜR, MAGNEZYUM…….

Yanıcı sıvı ne demek?

Parlama noktası 37°C’nin altında ve buhar basıncı 3 kg/cm²’den az olan sıvılar parlayıcı sıvı olarak adlandırılır. Parlama derecesi 37°C veya daha yukarı olan sıvılar ise yanıcı sıvı olarak nitelendirilmektedir.

Yanıcı sıvı nedir?

(Yanıcı sıvılar parlama derecesi 60.5°C (141°F) den fazla olmayan, yada sıvı halde olup taşıma için ısıtılmış halde bulundurulan ve parlama derecesi 37.8°C (100°F) ve üzeri olan maddelerdir.)

Oksitleyici madde yakıcı mıdır?

5.1 Oksitleyici (Yakıcı) maddeler; Bünyelerinde bulundurdukları Oksijen nedeniyle yakıcı etki gösterirler. Örn: Hidrojen Peroksit, Perklorik Asit, Sodyum-Potasyum Nitratlar, Bu metallerin peroksitleri, permanganatları, Kloratlar, Perkloratlar, Kalsiyum Karbonat, Kromik Asit, Amonyum Nitrat.