Yeğin olmak ne demek?

Yeğin ne demek felsefe?

zorlu, katı, şiddetli. baskın, üstün, iyi. yiğit, bereketli, bol, yığın. güçlü, hızlı.

Yeğler ne demek sozluk?

Yeğ, bir durumun ya da olgunun benzerlerinden daha iyi ve daha tercih edilebilir olması demektir. Bu kelimenin sözlük anlamı daha uygun, daha üstündür.

Yeğin hangi dil?

Yeğin ismi Türkçe kökenli bir isimdir.

Melil ne demek?

sıf. Melül kelimesinin halk ağzındaki şekli, mahzun, üzgün: Eşinden ayrılan neden bellidir / Gezer melil melil iller içinde (Karacaoğlan).

Yeğin olmak ne demek TDK?

Yeğin olmak ne demek? Zor ve kuvvetle birisini ezecek durumda olmak, bir şey üzerinde zor kullanıp ağır basmak, üstün olmak, galip durumda bulunmak.

Yeğin Sayrı ne demek?

Hasta anlamına gelir. Türkçe kökenli bir kelimedir. Örn: Avrat yeğin sayrı benim karnım aç Keyf için gelmedik bura doktur bey Fukara harcından yaz da bir ilaç Olsun der…

Yeğlemek ne demek örnek?

(-i, -e) Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek: “Aslında susmayı yeğlerdi şu anda.” -E. Şafak. Hızlanmak, ivmek.

Bezek ve sus ne demek?

Günümüzde çok kullanılan bezek sözcüğü TDK’ya göre, süs ve ziynet anlamına sahiptir. Günümüzde süs anlamında kullanılan bir kelimedir.

Yeğin nasıl yazılır?

Bu kelimenin doğru kullanımı yeğen şeklinde olmalıdır.

Melil ne demek TDK?

Melül üzgün demektir. Buruk ve boynu bükük duran kişilere melül denir. Melül kelimesinin TDK sözlük anlamı üzgün ve boynu bükük demektir.

Hatırı melul olmak ne demek?

Melul olmak: Üzüntülü olmak.

Yeğın ne demek?

Yeğin ne anlamı? Zorlu, katı, şiddetli. 2. mec. Baskın, üstün, iyi.

Yeğlemek ne demek bulmaca?

(-i, -e) Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli saymak, yeğ tutmak, tercih etmek: “Aslında susmayı yeğlerdi şu anda.” -E. Şafak. Hızlanmak, ivmek.

Övmek yermek ne demek?

Yermek, kötü yönlerinin ortaya çıkarmak, hicvetmek ve beğenmemek demektir. Zıt anlamı ise; övmektir. Övmek sözcüğü ise Türk Dil Kurumu sözlüğünde, övmek ve beğenmek olarak bildirilmektedir. Onaylamak, tasvip ve kabul etmek ise diğer zıt anlamlı kelimelerdir.

Ziynett ne demek?

Ziynet, süs eşyası anlamında Arapça kökenli bir sözcüktür. Ziynet sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: Mücevher. Değerli taş