Yetişkin kime denir?

Yetişkin kimlerdir?

YETİŞKİN KİMDİR? Dünya Sağlık Örgütü 24 yaş üzerindekileri yetişkin olarak kabul etmiştir. Yetişkinliğin başlangıcı, öğrenim yaşını bitirmiş, bir işe girmiş olmakla tanımlanmaktadır. Yetişkinlik dönemleri; genç, orta, ileri yaşlar olmak üzere üçe ayrılır.

Yetişkin egitimine ne denir?

Türkiye’de yetişkin eğitimi (yaygın eğitim), örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylerin hayat boyu öğrenme anlayışı kapsamında bireysel, toplumsal ve istihdam ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla katıldığı her türlü öğrenme …

Yasal olarak yetişkin nedir?

Yetişkinlik, yaşamın çocukluk ve gençlik dönemine göre çok daha uzun bir dönemi kapsar. Yasal olarak çoğu zaman 18 üstü bir yaş dönemine denk düşer. ”Yetişkin”, sözcüğü Latince büyümek fiilinden gelmektedir. Dolayısıyla yetişkin en basit tanımla büyümüş kişidir.

Yetişkin öğrenen nedir?

Basit bir biçimde söylersek, andragoji “yetişkin öğrenmesi bilim ve sanatı” olarak tanımlanabilir. Malcolm Knowles (1984) tarafından gündeme getirilen andragojik eğitim modeli, yetişkinlerin eğitiminin, ergen ve çocukları eğitmekten farklı olması gerektiği fikri üzerine kuruludur.

Yetişkinlik Dönemi kaç yaş?

Yetişkin yaşam döngüsündeki geçiş dönemleri ise, ilk yetişkinliğe geçiş (17-22 yaş), 30 yaş geçişi (28-33 yaş), orta yaş geçişi (40-45 yaş), 50 yaş geçişi (50-55 yaş) ve son yetiş- kinlik geçişi (60-65 yaş) olmak üzere beş evreden oluşmaktadır (Levinson 1978, 1986).

Genç yetişkinlik hangi yaş aralığını kapsar?

20- 30 yaşlar arası genç yetişkinlik, 40- 50 yaşlar arası orta yetişkinlik 60 ve sonrası yaşlar ileri yetişkinlik dönemi olarak adlandırılmaktadır (Santrock, 2012; Boyd ve Bee, 2015).

Erişkin eğitim beklentileri nelerdir?

Yetişkinlerin eğitimden beklentileri nelerdir?

 • Eğitimin kendi konuları ve işleri ile bağlantılı olmasını isterler,
 • Eğitim kendi konuları ile ilgili ise motive olurlar,
 • Eğitimde aktif katılımda bulunmak isterler,
 • Eğitimde çeşitlilik arzularlar,
 • Olumlu geri bildirim isterler,
 • Kişisel kaygıları vardır,

Yetişkinler neden yetişkin öğrenmesi için kurslara katılır?

Yetişkin eğitiminin temel amacı, sosyal adaleti ve eğitime eşit erişimi sağlamak için toplumda yoksul olan veya başka nedenlerle eğitime erişimini kaybedenlere ikinci bir şans sağlamaktır. Bu nedenle, yetişkin eğitimi genellikle hükümetin bir sosyal politikasıdır.

Psikolojik olarak yetişkin nedir?

Olgun kişiler kim olduklarının, kişisel güçlerinin ne olduğunun bilincinde olan kişilerdir. Olgun kişi durağan değildir, sürekli değişim ve yeniden uyum gösterir, kendini yeniler. Olgunluk sonul bir ürün değildir, sürekli bir oluşumun durmadan yenilenen sonucudur.

Yetişkinlik özellikleri nedir?

Bu dönemin en önemi gelişim özellikleri olarak evlenme, bir eşle birlikte yaşamayı öğrenme, aile hayatına başlama, çocuk büyütme, evi idare etme, vatandaşlık görevlerini üstlenme ve sosyal bir gruba dahil olma gibi faaliyetler sayılabilir (Köylü, 2004, s. 55).

Yetişkin öğrenmesinin özellikleri nelerdir?

Knowles yetişkinlerde öğrenmenin 6 temel ilkesini aşağıdaki varsayımlara dayandırmıştır.

 • Öğrenenin Bilme Gereksinimi. …
 • Öğrenenin Benlik Kavramı …
 • Öğrenenin Önceki Deneyimleri. …
 • Öğrenmeye Hazır Olma. …
 • Öğrenme Yönelimi. …
 • Öğrenme Motivasyonu.

5 Mar 2020

Andragojinin ilkeleri nelerdir?

Andragojinin Temel İlkeleri

 • Yetişkin motivasyonu ve başarılı olması için eğitimin amaç ve hedeflerini bilmelidir.
 • Yetişkin öğrenme sürecine katılmalıdır.
 • Öğretim yetişkinin sosyal rollerini ve yeteneklerini geliştirici olmalıdır.
 • Öğrenme için olumlu eğitim ortamı hazırlanmalıdır.

Yetişkin dönem nedir?

Ergenlik döneminin sonlarından orta yaşlılık döneminin başlangıcına (40 yaşa) kadar olan yılları kapsayan 20-40 yaş arasını ilk yetişkinlik dönemi olarak ele alacağız. … Yirmi yaş civarında kişiler temel yetişkinlik kimliğini oluştururlar.

Kaç yaş arası genç sayılır?

Bu bağlamda toplumda gençlik önemli bir kategoriyi oluşturmaktadır. Gençlik dönemi UNESCO tarafından 15-25 yaş aralığında belirlenirken, Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) 12-24 yaş aralığını öngörmüştür. Türkiye ise BM’in belirlediği 12-24 yaş arasını gençlik dönemi olarak benimsemiştir.

40 yaş genç mi?

Bu nedenle ‘orta yaş‘ kavramı uzun bir süredir beri değişti zaten, yeni bir şey değil. 40‘larında olan insan artık ‘yaşlı’ değil. 80’den sonrasına ‘yaşlı’ deniyor. 50’lerini sürene de ‘orta yaşlı’.