Yöresel halk oyunları nelerdir?

Yöresel halk oyunlari nelerdir?

Ülkemizde Hangi Oyun Hangi Yöreye Aittir?

 • Hora – Trakya Bölgesi.
 • Zeybek – Ege Bölgesi.
 • Teke Zortlatması – Batı Akdeniz Bölgesi.
 • Horon – Doğu Karadeniz Bölgesi.
 • Bar – Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi.
 • Halay – Doğu ve Güneydoğu Anadolu.
 • Bengi Oyunu – Balıkesir ve Çevresi.
 • Çayda Çıra – Elâzığ

Halk oyunlarının adı nedir?

Erzurum ve çevresinde “Bar”; Çukurova ve çevresi, Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “Halay”; Trakya’da “Hora”; Doğu Karadeniz’de “Horon”; Konya ve çevresinde “Kaşık oyunları“; Kars ve Ardahan’da “Lezginka” bunların en bilinen örnekleridir.

Türk halk oyunları türleri nedir?

Türkiye’de gördüğümüz yaygın dans formları arasında halay, zeybek, bar, horon, hora, köçek, Kafkas dansı, karşılama gibi biçimleri sayabiliriz.

Yöresel Oyunlar nedir?

yöresel oyun ne demek? Özellikle belli bir yerin kişilerini, törelerini, olaylarını çoğu zaman yöresel ağız ile veren gerçekçi halk oyunu.yöresel oyun, komedya olabileceği gibi, ahlakçı ve toplumsal bir oyun da olabilir.

Yöresel halk oyunları nasıl ortaya çıkmıştır?

Halk oyunları insanlığın en ilkel devirlerinde ortaya çıkmıştır. Mağara hayatı yaşayan ilk çağ insanları, yabani hayvanları avlamak, birbiriyle savaşmak mecburiyeti içinde zaferle sonuçlanan olaylardan sonra hoplayıp sıçrayarak coşkulu hareketlerle sevinçlerini ifade etmekten zevk alır olmuşlardır.

Halk oyunlarının genel özellikleri nelerdir?

Yöre oyunlarını kadın ve erkekler ayrı mekanlarda oynamaktadırlar.Halk oyunlarımız en az iki kişi tarafından oynanıp,kadınlarda bu sayı altıdan fazla olmaz. Oyunlar karşılıklı ve yön değiştirerek daire ve çizgi formunda oynanır. Oyunlar bireysel olup son ve komut veren gibi özel kişiler yoktur.

Ülkemizde hangi bölgede hangi halk oyunları oynanır?

Teke Bölgesi; Göller Yöresi, Batı Akdeniz. Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi; Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz. Horon Bölgesi; Orta ve Doğu Karadeniz. Halay Bölgesi; Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu’nun Doğusu.

Halk oyunları nedir edebiyat?

Halk oyunu, türlü halk müziklerinin yapısına göre tek ya da toplu olarak, anonim halk sanatı kurgusuna dayanarak, halk müziği eşliğinde, yerel gelenek ve giysilerle, özel günlerde oynanan oyunların genel adı.

Kaşıkla oynanan halk oyununun adı nedir?

Ancak Antalya ve Konya yörelerinde oynanan kaşık eşliğindeki halk oyunlarına da genel olarak kaşık oyunu denilmektedir fakat bu oyunlar zeybekten kimi özellikleri ile ayrışır.

Halaylar kaça ayrılır?

Türkiye’de halay Çukurova (Güney) Halayları: Adana ile Antep arasında oynanan halaylardır. Doğu Halayları: Antep’in doğusunda kalan bölgeler genelde aynı karakteriste sahiptir. Bozkır Halayları: İç Anadolu bozkırlarında ve Orta Karadeniz’de oynanan halay oyunlarıdır.

Yurdumuzdaki zeybek türleri nelerdir?

Yöre zeybek oyunlarının en bilinenleri şunlardır; Arpazlı, Bengi, Bergama Zeybeği, Çakıcı Efe, Çandarlı Zeybeği, Harmandalı, Karaburun Zeybeği, İkiparmak Zeybeği, İnce Mehmet Zeybeği, Koca Solak, Koyundere Zeybeği, Kozak Zeybeği, Kör Bayram, Minarede Ezan Var, Nacakoğlu Zeybeği, Ödemiş Zeybeği, Ötme Bülbül Zeybeği, …

Yöremize ait oyunların adları nelerdir?

Halk Oyunu Türleri

 • Zeybek. Batı Anadolu yöresine ait bir halk oyunudur. …
 • Halay. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Orta Karadeniz ve Çukurova bölgesinde oynanan oyunların genel ismidir. …
 • Horon. Doğu Karadeniz bölgesine ait halk oyunu türüdür. …
 • Bar. …
 • Hora. …
 • Karşılama. …
 • Kaşık. …
 • Teke Zortlatması

Neden halk oyunları oynanır?

Halk oyunları; diğer sanat dallarından farklı olarak, ait olduğu toplumun orijinal karakterlerini taşıyan, fertlerin müşterek duygu düşünce ve davranışlarını sergileyen, başkasına göre yalnızca güzel, ama kendi içinde ilgilenen kişinin dünyasını aydınlatma özelliğine sahip bir kültürel kimliktir.

7 bölgenin halk oyunları nelerdir?

Şimdi sırayla öğrenelim:

 • Hora: Trakya.
 • Zeybek: Ege, Güney Marmara, İç ve Batı Anadolu.
 • Teke: Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
 • Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi: Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz.
 • Horon: Orta ve Doğu Karadeniz.
 • Halay: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu’nun Doğusu.

Halk oyunlarının oluşumuna etki eden unsurlar nelerdir?

Tarihin en eski dönemlerinde dinî inanışlar, büyüsel işlemler, doğayı taklit vb. sebeplerle insanların birtakım hareketler yapması, zamanla bu hareketlere müzik, ritim, ses gibi öğelerin katılması, bir halk eğlencesi türündeki bu olayın gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamıştır.